Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waterbouw:arbocatalogus_index [2016/11/27 08:46]
henk [5 - Werknemers gerelateerde items]
waterbouw:arbocatalogus_index [2016/11/27 08:48] (huidige)
henk [3 - Algemene items]
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +~~NOTOC~~
 +
 +====== Index met Arbo-risico'​s en algemene informatie ======
 +{{waterbouw:​vul_matr_kl.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +===== Hoofdgroepen met Arbo-risico’s en algemene informatie ​ =====
 +{{waterbouw:​vul_matr_kl.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +====Hoofdgroepen ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +^  1  ^ [[waterbouw:​arbocatalogus_index#​Wet-_en_regelgeving|Wet- en regelgeving]] ​ | 
 +^  2  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Management en zorgsystemen]] ​ | 
 +^  3  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Algemene items]] ​ | 
 +^  4  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Algemene technische items]] ​ | 
 +^  5  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Werknemers gerelateerde items ]]  | 
 +^  6  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Kantoor, werkplaats, magazijn gerelateerde items ]]  | 
 +^  7  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Project gerelateerde items]] ​ |\\ 
 +^  8  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Materieel gerelateerde items]] ​ | 
 +^  9  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Milieu gerelateerde items]] ​ | 
 +^  10  ^[[[waterbouw:​arbocatalogus_index#​ Specifieke activiteiten]] ​ | 
 +
 +
 +\\ \\ \\ \\ 
 +
 +
 +===== Specificatie van Arbo-risico’s en algemene informatie per hoofdgroep =====
 +
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\ ​
 +==== 1 - Wet- en regelgeving ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  1a  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_1|Hoofdlijnen Wet- en regelgeving]] ​ | 
 +|  1b  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_2|Arbeidswetgeving]] ​ |
 +|  1c  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_3|Arbeidsomstandighedenwet]] ​ | 
 +|  1d  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_4|Internationale regelgeving]] ​ | 
 +|  1e  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_5|Wetgeving zeevaart]] ​ | 
 +|  1f  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_6|Wetgeving binnenscheepvaart]] ​ | 
 +|  1g  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_7|Milieuwetgeving]] ​  ​| ​
 +|  1h  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_8|Overige wetgeving]] ​ |   
 +\\ 
 +
 +==== 2 Management en zorgsystemen ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  2a  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_9|Management en zorgsystemen]] ​ |
 +\\ 
 +
 +==== 3 - Algemene items ====
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  3a  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​3a_-_Basiselementen_van_een_veiligheidsmanagementsysteem|Basiselementen van een Veiligheidsmanagementsysteem ]]\\ (waaronder alles over RI&E, RI&E opnemen in plannen, communiceren van veiligheidsinformatie,​ noodorganisaties en orde en netheid) ​ |
 +|  3b  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​3b_-_Brand,​_explosie_en_blikseminslag|Brand,​ explosie en blikseminslag]] ​ | 
 +|  3c  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​3c_-_Gevaarlijke_stoffen|Gevaarlijke stoffen]] ​ |
 +|  3d  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​communicatiemiddelen|Communicatiemiddelen]] ​ |  ​
 +|  3e  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​3e_-_veiligheidssignalering|Veiligheidsignalering]] ​ | 
 +|  3f  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​3f_-_Omgevingsfactoren:​klimaat,​_ventilatie,​_geluid_en_verlichting|Omgevingsfactoren:​ klimaat, ventilatie, geluid, verlichting en stralingen]] ​ | 
 +|      |N.B. zie voor algemene items die gerelateerd zijn aan werknemers item 5 hieronder | 
 +\\ 
 +
 + ==== 4 - Algemene technische items =====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  4a  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​4a_-_arbeidsmiddelen|Arbeidsmiddelen (machines, gereedschap)]] ​ | 
 +|  4b  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​4b_-_Elektriciteit|Elektriciteit ​ ]]  | 
 +|  4c  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Lassen,​_snijden_en_gutsen|Lassen,​ snijden en gutsen]] ​ | 
 +|  4d  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hijsen,​_heffen,​_trekken,​_slepen,​_ankeren,​_meren_en_ontmeren|Hijsen,​ heffen, trekken, slepen, ankeren, meren en ontmeren]] ​ | 
 +|  4e  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​4e_-_Werken_c.q._zich_begeven_op_hoogte|Werken c.q. zich begeven op hoogte]] ​ |
 +\\ 
 +
 +
 + ==== 5 - Werknemers gerelateerde items ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  5a  |[[waterbouw:​vgm_handboek_1_3#​werknemer_verplichtingen_en_rechten|Verplichtingen en rechten werknemer]] ​ | 
 +|  5b  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​5b_-_Informatievoorziening_(Introductie,​_voorlichting,​_onderricht)|Informatievoorziening (introductie,​ voorlichting,​ onderricht) ​ ]] | 
 +|  5c  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​deskundigheid|Deskundigheid ​ ]] | 
 +|  5d  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​12.10_Persoonlijke_beschermingsmiddelen|Persoonlijke beschermingsmiddelen]]| ​
 +|  5e  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Gezondheid_en_gezondheidszorg|Gezondheid en gezondheidszorg]] |
 +|  5f  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Psychosociale_arbeidsbelasting|Psychosociale arbeidsbelasting ]] |
 +|  5g  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Fysieke_belasting|Fysieke belasting ]] |
 +|  5h  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Omgevingsfactoren_die_van_invloed_zijn_op_gezondheid_en_welzijn|Omgevingsfactoren die van invloed zijn op gezondheid en welzijn ]] |
 +|  5i   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Stralingen|Stralingen ]] |
 +|  5j  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​5j_-_Valgevaar|Valgevaar]] ​ |
 +|  5k  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​5k_-_Veilig_aan-_en_van_boord_komen|Veilig aan- en van boord komen]] ​ |
 +\\ 
 +
 +
 +==== 6 - Kantoor, werkplaats, magazijn gerelateerde items ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  6a  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​6a_-_RI&​E_kantoor|RI&​E kantoor ]] | 
 +|  6b  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​6b_-_Noodorganisatie_aan_de_wal|Noodorganisatie aan de wal ]] | 
 +|  6c  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_15#​Kantoren,​_werkplaatsen,​_magazijnen,​_buitenopslag,​_opstap-_en_aflossteigers|Kantoren,​ werkplaatsen,​ magazijnen, buitenopslag,​ opstap- en aflossteigers]]| ​
 +\\ 
 +
 +
 +==== 7 - Project gerelateerde items ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  7a  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_15#​projectvoorbereiding|Projectvoorbereiding met alle zaken die daarbij aan de orde komen]] ​  ​| ​
 +|  7b  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​7b_-_RI&​E_project|RI&​E project ]] | 
 +|  7c  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Ontwerp-,​_V&​G-,​_VGM-,​_project-_,​reparatie-_en_noodplannen_met_RI&​E|V&​G-,​ VGM- , Projectplan ]] | 
 +|  7d  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Noodplannen_(incl._alarmrollen),​_calamiteitenplannen_en_veiligheids-_of_ontruimingsplannen|Noodplannen,​ calamiteitenplannen en veiligheids- of ontruimingsplannen]] ​ |
 +|  7e  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​6b_-_Noodorganisatie_aan_de_wal|Noodorganisatie aan de wal (kantoren, werkplaatsen etc.)]] ​  |
 +|  7f  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​7f_-_samenwerking_meerdere_werkgevers|Samenwerking meerdere werkgevers]] ​ |
 +|  7g  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_16#​Zuig/​laad/​loslocaties_en_wingebieden_"​in_den_natte"​|Zuig/​laad/​loslocaties en wingebieden "in den natte"​]] ​ | 
 +|  7h  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_17#​loslocaties_stort,​_ontgravinen_en_afgravingen_"​in_den_droge"​|Loslocaties (stort), ontgravingen en afgravingen "in den droge"​]] ​ |
 +|  7i  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​7i_-_Energieaanvoer_(elektriciteit,​_brandstof,​_gas_en_zuurstof)|Energieaanvoer (Elektriciteit,​ brandstof, gas en zuurstof) ​ ]]   |
 +\\ 
 +
 +
 +
 +==== 8 - Materieel gerelateerde items ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  8a  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​8a_-_RI&​E_materieel|RI&​E materieel ]] | 
 +|  8b  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​8b_-_Reparatieplannen_voor_materieel|Reparatieplannen voor materieel]] ​  ​| ​
 +|  8c  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​noodplannen_(incl._alarmrollen),​_calamiteitenplannen_en_veiligheids-_of_ontruimingsplannen|Noodplannen voor materieel ]]  | 
 +|  8d  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​8d_-_Noodorganisatie aan boord|Noodorganisatie aan boord]] ​ |
 +|  8e  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​8e_-_hoofdmaterieel|Hoofdmaterieel]] ​ | 
 +|  8f  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​8f_-_hulpmaterieel|Hulpmaterieel]] ​ | 
 +|  8g  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_20#​stortmaterieel_machines|Stortmaterieel (machines)]] ​  ​| ​
 +|  8h  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​8h_-_leidingmaterieel|Leidingmaterieel]] ​ | 
 +\\ 
 +
 +
 +==== 9 - Milieu gerelateerde items ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  9a  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​afvalverwijdering|Afvalverwijdering]] ​ | 
 +|  9b  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​geluidsemissies|Geluidsemissies]] ​  ​| ​
 +|  9c  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​koudemiddelen|Koudemiddelen]] ​  ​| ​
 +|  9d  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​uitlaatgassen|Uitlaatgassen]] ​  ​| ​
 +| |N.b.: Voor werken in verontreinigde grond zie item "​specifieke activiteiten"​ hieronder ​  |
 +\\ 
 +
 +
 +
 +==== 10 - Specifieke activiteiten ====
 +
 +|<75% 5% 70%>|
 +|  10a  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​duikwerkzaamheden|Duikwerkzaamheden]] ​ | 
 +|  10b  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​springwerkzaamheden_(explosieven)|Springwerkzaamheden]] ​ | 
 +|  10c  |[[waterbouw:​verwijzingsmatrices#​10c_-_werken_in_of_met_verontreinigde_grond|Werken in of met verontreinigde grond]] ​ |
 +|  10d  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Werkzaamheden_waar_explosieven_kunnen_voorkomen|Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen]] ​ | 
 +|  10e  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_16#​Getijden,​_stroming,​_golven,​_deining,​_extreme_weersomstandigheden|Werken/​opbreken onder slechte weersomstandigheden (golfslag, deining, mist, storm, etc.) ]]  | 
 +|  10f  |[[waterbouw:​VGM_handboek_3_21#​Verwerken_van_(natuur)steen_in_het_project|Verwerken van (natuur)steen in het project]] ​ | 
 +|  10g  |[[waterbouw:​VGM_handboek_3_21#​oeverwerk|Oeverwerk]] ​ | 
 +|  10h  |[[waterbouw:​VGM_handboek_3_21#​surveywerkzaamheden|Surveywerkzaamheden]] ​ | 
 +|  10i  |[[waterbouw:​VGM_handboek_3_21#​reparatie-_en_onderhoudswerkzaamheden|Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden]] ​ | 
 +|  10j  |[[waterbouw:​VGM_handboek_3_21#​Besloten_ruimten|Werken in of aan besloten ruimten]] ​ | 
 +\\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
waterbouw/arbocatalogus_index.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/27 08:48 door henk