Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
waterbouw:aanverwante_artikelen [2016/12/03 12:19]
henk [Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen]
waterbouw:aanverwante_artikelen [2019/03/06 14:33] (huidige)
assist [Aanverwante artikelen bij leeswijzer KEW art. 1]
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +
 +
 +====== Aanverwante artikelen bij de leeswijzers ======
 +
 +
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +
 +
 +====Opmerkingen bij het gebruik van de aanverwante artikelen bij de leeswijzers:​====
 +Bij de aanverwante artikelen zijn er twee mogelijkheden voor doorverwijzing:​\\
 +  *Indien er voor het aanverwante artikel een leeswijzer opgesteld is wordt men hiernaar doorverwezen\\
 +  *Indien er geen leeswijzer voor het desbetreffende aanverwante artikel opgesteld is wordt met doorverwezen naar het genoemde artikel in de wet- en regelgeving
 +
 +
 +\\ \\ \\ \\ \\ 
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 1 lid 3h======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Arbeidsmiddelen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=1|AW art 1]]   | lid 3h - Definitie van arbeidsmiddelen - //Dit lid van genoemd artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Arbeidsmiddelen"​\\ // |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  ​|**Van het Arbobesluit is heel hoofdstuk 7 van toepassing**\\ Hierbij de verwijzing naar het 1ste artikel van hoofdstuk 7 daarna kan men verder scrollen. ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.1|AB art. 7.1]]  |Zie opmerking hierboven |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.4 ​ |AR art 7.4]]  |Modellen certificaten beproevingen en onderzoekingen.\\ N.B. Dit en ook het volgende artikel hebben betrekking op hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.5 ​ |AR art 7.5]]  |Model register |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.6 ​ |AR art 7.6]]  |Categorieën torenkranen,​ mobiele kranen en mobiele hei-installaties.\\ N.B. Dit en ook het volgende artikel hebben betrekking op certificatie machinisten hijskranen en funderingsmachines. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.7 ​ |AR art 7.7]]  |Afgifte certificaat van bekwaamheid. |
 +|**Warenwetbesluit machines** ​  |**De EG Machinerichtlijn is een-op-een opgenomen in het Warenwetbesluit machines**\\ Hieronder de verwijzing naar het 1ste artikel daarna kan men verder scrollen. ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1|WWBM art. 1]]  | Zie opmerking hierboven |
 +|**Wet scheepsuitrusting** ​  ​|**Bepaalde productcategorieën van de scheepsuitrusting moeten voldoen aan de Wet scheepsuitrusting**\\ Hieronder de verwijzing naar het 1ste artikel daarna kan men verder scrollen. ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0011301/#​Hoofdstuk1|WSU art. 1]]   |Zie opmerking hierboven ​    ​|  ​
 +|**Europese richtlijnen** ​  ​|**Hieronder de belangrijkste Europese richtlijnen m.b.t. arbeidsmiddelen** |   
 +^[[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​NL/​TXT/​PDF/?​uri=CELEX:​31989L0391&​from=NL|89/​391/​EEG]] ​ |Dit is een algemene richtlijn betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.  | 
 +^[[http://​eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/​LexUriServ.do?​uri=OJ:​L:​2009:​260:​0005:​0019:​NL:​PDF|2009/​104/​EG]] | Dit is de richtlijn die in de volksmond “Richtlijn arbeidsmiddelen” wordt genoemd. ​ |
 +^[[http://​eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/​LexUriServ.do?​uri=OJ:​L:​2006:​157:​0024:​0086:​nl:​PDF|2006/​42/​EG]]| Dit is de richtlijn die in de volksmond “Machinerichtlijn” wordt genoemd. ​ |
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 3 lid 1e======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Arbobeleid m.b.t. BHV zaken"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid - //Lid 1e van dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Arbobeleid m.b.t. BHV zaken"​\\ // |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]   | Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]   | Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   | Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5c|AB art 2.5c]] ​ |Intern noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  |Brandmelding en brandbestrijding. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  |Noodverlichting. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ |Redden van drenkelingen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.25|AB art 3.25]] ​ |Eerste-hulpposten. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen. |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 5======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Inventarisatie en evaluatie van risico'​s"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s - //Dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Inventarisatie en evaluatie van risico'​s"​\\ //|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=6|AW art 6]]   | Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]   | Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]   | Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. jeugdigen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ |Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. zwangere werknemers. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.46|AB art 1.46]] ​ |Nadere voorschriften m.b.t. plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5b|AB art 2.5b]] ​ |Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5d|AB art 2.5d]] ​ |Wijzigingen en periodieke evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.14b|AB art 2.14b]] ​ |Uitzondering bijstand risico-inventarisatie en -evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.15|AB art 2.15]] ​ |Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (hierin RI&E deel). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28 |AB art 2.28]] ​ |Veiligheids- en gezondheidsplan (RI&E deel tijdens ontwerpfase). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31e|AB art 2.31]] ​ |Taken coördinator voor de uitvoeringsfase (RI&E deel waar nodig aanpassen voor de uitvoeringsfase). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5c|AB art 3.5c]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. explosieveiligheidsdocument. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2 |AB art 4.2]]  |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen (m.b.t. gevaarlijke stoffen - algemeen). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a |AB art 4.2a]] ​ |Nadere voorschriften RI&E, aanvullende registratie (m.b.t. gevaarlijke stoffen die worden ingedeeld in de categorie "voor de voortplanting vergiftig"​ en stoffen die gekenmerkt worden met de waarschuwingszin R64.) |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen. ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.8|AB art 4.8]]  |Ontplofbare stoffen m.b.t. RI&​E. ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13 |AB art 4.13]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54a |AB art 4.54a]] ​ |Asbestinventarisatie m.b.t. RI&E deel |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.85 |AB art 4.85]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. blootstelling aan biologische agentia. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.111 |AB art 4.111]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. thuiswerken met gevaarlijke stoffen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.3 |AB art 5.3]]  |Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. fysieke belasting. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.9 |AB art 5.9]]  |Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. het werken met beeldschermen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.7 |AB art 6.7]]  |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten m.b.t. lawaai. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11b |AB art 6.11b]] ​ |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten m.b.t. trillingen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.12d |AB art 6.12d]] ​ |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen m.b.t. optische straling. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.2 |AB art 8.2]]  |Keuze persoonlijk beschermingsmiddel (keuze met verwijzing naar RI&E). |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​   |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0a ​ |AR art 2.0a]] ​ |Procedures risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0b ​ |AR art 2.0b]] ​ |Beschrijving van scenarios'​s m.b.t. RI&E ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.1 ​ |AR art 2.1]]  |Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. taken van deskundigen en arbodiensten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20a ​ |AR art 4.20a]] ​ |Meetfrequentie en analyse van lood in de lucht (m.b.t. RI&E gevaarlijke stoffen) |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20b ​ |AR art 4.20b]] ​ |Controle van lood in het bloed (m.b.t. RI&E gevaarlijke stoffen) |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 (1)======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Voorlichting,​ onderricht en deskundigheid"​ (1)**\\ ​
 +
 +
 +
 +In dit deel van de aanverwante artikelen m.b.t. bovengenoemde leeswijzer wordt gerefereerd naar items over "​Voorlichting,​ onderricht en onderwijs"​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​    |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht [onderwerp leeswijzer] |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.3|AB art 1.3]]   | Definities onderwijs |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.10|AB art 1.10 t/m 1.15 [afdeling 3] ]]<​sup>​*1</​sup> ​  | Artikelen m.b.t. Onderwijs |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.42g|AB art 2.42g]] ​  | Veiligheidsoefeningen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ |Voorlichting en onderricht bij arbeid waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45a|AB art 4.45a]] ​ |Voorlichting aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar van blootstelling aan asbeststof bestaat | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45b|AB art 4.45b]] ​ |Onderricht aan alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.102|AB art 4.102]] ​ |Voorlichting en onderricht indien arbeid is gericht op het werken met biologische agentia of indien werknemers hieraan blootgesteld kunnen worden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.5|AB art 5.5]]  |Voorlichting m.b.t. fysieke belasting | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11|AB art 6.11]] ​ |Voorlichting en onderricht aan werknemers die worden blootgesteld aan een dagelijkse blootstelling aan lawaai van 80 dB(A) of hoger en een piekgeluidsdruk van 112Pa of hoger|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11d|AB art 6.11d]] ​ |Voorlichting en onderricht aan werknemers die op het werk aan risico'​s i.v.m. mechanische trillingen worden blootgesteld |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ |Voorlichting m.b.t. arbeidsmiddelen | 
 +^| 
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=1.2|AR art 1.2 t/m 1.8]]<​sup>​*2</​sup> ​   | Algemene bepalingen over opleidingen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.5|AR art 6.5]]  | Categorieën opleidingen m.b.t. duikwerkzaamheden en aanverwante zaken|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.6|AR art 6.6]]  | Eindtermen m.b.t. opleidingen voor duikwerkzaamheden en aanverwante zaken|
 +<​sup>​*1 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 1.10 \\ daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtsboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +<​sup>​*2 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenregeling bij artikel 1.2 \\ daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtsboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 (2)======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Deskundigen,​ deskundigheid,​ taken deskundigen en afgifte certificaten"​ (2)**\\ ​
 +
 +
 +
 +In dit deel van de aanverwante artikelen m.b.t. bovengenoemde leeswijzer wordt gerefereerd naar items over "​Deskundigen,​ deskundigheid,​ taken deskundigen en afgifte certificaten"​\\ ​
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]    |Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]  |Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14a|AW art 14a]]    |Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   ​|Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening|
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​  | Deskundig toezicht m.b.t. jeugdigen en RI&E|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​  | Deskundige bijstand m.b.t. RI&E |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.6a|AB art 2.6a t/m 2.14c [afd. 3] ]]<​sup>​*1</​sup> ​  | Arbodiensten en deskundigen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.46|AB art 3.46]] ​ |Deskundig toezicht m.b.t. jeugdigen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54d|AB art 4.54d]] ​ |Deskundigheid bij het werken met asbest | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.106|AB art 4.106]] ​ |Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  |Deskundigheid werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.32|AB art 7.32]] ​ |Bedienen van torenkranen,​ mobiele kranen en funderingsmachines [deskundigheid] |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.39|AB art 7.39]] ​ |Deskundig toezicht m.b.t. jeugdige werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden |  ​
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.1|AR art 2.1]]   | Risico-inventarisatie en -evaluatie <sup> [taken van deskundigen en arbodiensten]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.2|AR art 2.2]]   | Ziekteverzuimbegeleiding <sup> [taken van deskundigen en arbodiensten]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.3|AR art 2.3]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek <sup> [taken van deskundigen en arbodiensten]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.11|AR art 2.11]] ​  | Afgifte certificaat arbodienst |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.15|AR art 2.15]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.16|AR art 2.16]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid veiligheidskunde |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.17|AR art 2.17]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiekunde |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.14|AR art 4.14]] ​  | Afgifte certificaat van bekwaamheid gasdeskundige |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.16|AR art 4.16]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid springmeester |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.17e|AR art 4.17e]] ​  | Afgifte procescertificaat opsporen conventionele explosieven |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.27|AR art 4.27]] ​  | Afgifte certificaten <sup> [certificatiebepalingen arbeid met asbest en crocidoliet]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.3|AR art 6.3]]   | Afgifte certificaat duikploegleider,​ duikarbeid en duikmedische begeleiding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.3a|AR art 6.3a]] ​  | Afgifte certificaat duikerarts |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.7|AR art 7.7]]   | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid <sup> [voor machinisten hijskranen en funderingsmachines]</​sup>​ |
 +<​sup>​*1 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 2.6a \\ daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.15=====
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Psychosociale ​ arbeidsbelasting"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=1|AW art 1]]   | Definities (zie voor psychosociale arbeidsbelasting lid 3 item e en f) |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +|**Arbobesluit** ​ |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op de psychosociale arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.15|AB art 2.15]] ​ | Psychosociale arbeidsbelasting // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)// ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.28======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Ontwerp-,​ V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&​E"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]   | Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]   | Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   | Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=19|AW art 19]]   | Samenwerking verschillende werkgevers|
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5b|AB art 2.5b]] ​ |Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5c|AB art 2.5c]] ​ |Intern noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5d|AB art 2.5d]] ​ |Wijzigingen en periodieke evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.27|AB art 2.27]] ​ | Kennisgeving|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28|AB art 2.28]] ​ | Veiligheids- en gezondheidsplan\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Veiligheids- en gezondheidsplan"//​|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.29|AB art 2.29]] ​ | Aanstelling coördinatoren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.30|AB art 2.30]] ​ | Taken coördinator voor de ontwerpfase |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31|AB art 2.31]] ​ | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.32|AB art 2.32]] ​ | Aanvullende verplichtingen opdrachtgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.33|AB art 2.33]] ​ | Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.34|AB art 2.34]] ​ | Verplichtingen ontwerpende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  |Brandmelding en brandbestrijding. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  |Noodverlichting. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ |Redden van drenkelingen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.25|AB art 3.25]] ​ |Eerste-hulpposten. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.4|AB art 8.4]]  |Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering. |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.2======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Inrichting arbeidsplaatsen - Algemene vereisten"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 hebben betrekking op het bouwproces van kantoren, werkplaatsen,​ magazijnen etc.** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.23|AB art 2.23]] ​ | Definities |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.24|AB art 2.24]] ​ | Aanwijzing |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.25|AB art 2.25]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.27|AB art 2.27]] ​ | Melding|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28|AB art 2.28]] ​ | Veiligheids- en gezondheidsplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.29|AB art 2.29]] ​ | Aanstelling coördinatoren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.30|AB art 2.30]] ​ | Taken coördinator voor de ontwerpfase |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31|AB art 2.31]] ​ | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.32|AB art 2.32]] ​ | Aanvullende verplichtingen opdrachtgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.33|AB art 2.33]] ​ | Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.34|AB art 2.34]] ​ | Verplichtingen ontwerpende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op algemene voorschriften** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1|AB art 3.1]]  | Begrippen //m.b.t. elektrische installaties//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1a|AB art 3.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op algemene verplichtingen van de werkgever** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1b|AB art 3.1b]] ​ | Gebruiksvoorschrift |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.2|AB art 3.2]]  | Algemene vereisten\\ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Inrichting arbeidsplaatsen"//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.3|AB art 3.3]]  | Stabiliteit en stevigheid|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.4|AB art 3.4]]  | Elektrische installaties |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5|AB art 3.5]]  | Elektronische,​ bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie |
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  | Vluchtwegen en nooduitgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  | Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  | Brandmelding en brandbestrijding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ | Redden van drenkelingen |
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op inrichtingseisen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.11|AB art 3.11]] ​ | Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.12|AB art 3.12]] ​ | Ramen en bovenlichtvoorzieningen van de ruimten | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.13|AB art 3.13]] ​ | Deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.14|AB art 3.14]] ​ | Verbindingswegen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.15|AB art 3.15]] ​ | Markering gevaarlijke plaatsen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.16|AB art 3.16]] ​ | Voorkomen valgevaar | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.17|AB art 3.17]] ​ | Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.18|AB art 3.18]] ​ | Specifieke maatregelen voor roltrappen, rolpaden en laadplatforms |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.19|AB art 3.19]] ​ | Afmetingen en luchtvolume van ruimten; bewegingsruimte op de arbeidsplaats|
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op ontspanningsruimten en andere voorzieningen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.20|AB art 3.20]] ​ | Ontspanningsruimten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.21|AB art 3.21]] ​ | Nachtverblijven | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.22|AB art 3.22]] ​ | Kleedruimten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.23|AB art 3.23]] ​ | Wasgelegenheden en doucheruimten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.24|AB art 3.24]] ​ | Toiletten en wastafels|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.25|AB art 3.25]] ​ | Eerste hulpposten | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op aanvullende voorschriften bouwplaatsen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.26|AB art 3.26]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.27|AB art 3.27]] ​ | Algemene vereisten | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.28|AB art 3.28]] ​ | Stabiliteit en stevigheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.29|AB art 3.29]] ​ | Elektrische installaties en leidingen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.30|AB art 3.30]] ​ | Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.31|AB art 3.31]] ​ | Metaal- en betonconstructies,​ bekistingen en zware prefab-elementen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.47|AB art 3.47]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.48|AB art 3.48]] ​ | Rustruimten | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.4======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Elektriciteit"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen en dan specifiek de elektrische installaties** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1|AB art 3.1]]  | Begrippen [m.b.t. elektrische installaties] |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.4|AB art 3.4]]  | Elektrische installaties //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Elektriciteit"​)//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5|AB art 3.5]]  | Elektrotechnische,​ bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.29|AB art 3.29]] ​ | Elektrische installaties en leidingen | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.5g======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Besloten ruimten"​**\\ ​
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie** ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.40|AB art 1.40]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.42|AB art 1.42]] ​ | Organisatie van de arbeid |
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen.**\\ ​ //n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.42a|AB art 2.42a]] ​ | Werkvergunning |
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5b|AB art 3.5b]] ​ | Samenwerking en coördinatie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5c|AB art 3.5c]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaluatie; explosieveiligheidsdocument | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5d|AB art 3.5d]] ​ | Algemene preventieve maatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5e|AB art 3.5e]] ​ | Maatregelen in gevarenzones | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5f|AB art 3.5f]] ​ | Bijzondere maatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5g|AB art 3.5g]] ​ | Gevaar voor verstikking,​ bedwelming, vergiftiging,​ brand of explosie\\ ​ // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Besloten ruimten"​ )// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5h|AB art 3.5h]] ​ | Veiligheid aan, op of in tankschepen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  | Vluchtwegen en nooduitgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  | Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  | Brandmelding en brandbestrijding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen met aanvullende voorschriften voor winningsindustrieën in dagbouw**\\ ​ //n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.34|AB art 3.34]] ​ | Gevaar voor explosie|
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden,​ arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]   | Grenswaarden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek (Arbeidskundig) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek en biologische grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10c|AB art 4.10c]] ​ | Dossiers en registratie | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​  | Definities |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​  | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​  | Lijst van werknemers |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​  | Grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​  | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​  | Voorkomen of beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​  | Beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​  | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​  | Uitvoering en inhoud van onderzoek |  ​
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op de veiligheid aan op of in tankschepen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.1|AR art 4.1]]  | Definities m.b.t. veiligheid aan op of in tankschepen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.2|AR art 4.2]]  | Toepassingsgebied m.b.t. veiligheid aan op of in tankschepen |
 +^     ​|**N.b. artikelen 4.3  t/m 4.15 uit de Arboregeling hebben ook betrekking op tankschepen deze hier echter niet allemaal weergegeven** |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.8======
 +(N.B. Het onderstaande onderwerp is gekoppeld aan AB art. 3.8 maar ook het brandbestrijdings/​evacuatiedeel uit AW art. 3 lid 1e en 3 hebben hier betrekking op)\\ 
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Brand,​ brandpreventie en brandbestrijding"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid\\ //Hierbij heeft lid 1e betrekking op "​brandbestrijding en evacuatie van werknemers"​. In lid 3 wordt aangegeven dat de werkgever zorg draagt voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen werkgever en werkzame personen.// |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=6|AW art 6]]   | Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   | Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.17|AB art 1.17]] ​ | Politie en brandweer |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5c|AB art 2.5c]] ​ |Internnoodplan. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen, beproeven en evalueren van het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5d|AB art 2.5d]] ​ |Wijzigingen en periodieke evaluatie. Dit artikel heeft betrekking op de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  |Brandmelding en brandbestrijding\\ //Dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Brand,​ brandpreventie en brandbestrijding"​\\ Zie verder opmerking over artikel uit de Arbowet in de aanhef boven deze tabel// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen ​ |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​   |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​BijlageII/​|Bijlage II]]  |Behorende bij artikel 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling ​ |
 +N.B.\\ Bovenstaande artikelen hebben betrekking op artikelen uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. In [[vgm_handboek_4_34#​Bijlage_34_-_Wet-_en_regelgeving_m.b.t._brand,​_brandpreventie,​_brandbestrijding,​_branddetectie_en_alarminstallaties|bijlage 34]] zijn ook verwijzingen gemaakt naar de overige wet- en regelgeving m.b.t. genoemd onderwerp. \\ 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.10 ======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "In het water vallen"​**\\ ​
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​  |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.17d_-_Veilig_aan-_en_van_boord_komen|AB art.7.17d]] ​  | Veilig aan- en van boord komen |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.16======
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Valgevaar"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​   | 
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.10_-_In_het_water_vallen| ​ AB art. 3.10  ]]  |In het water vallen|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.17d_-_Veilig_aan-_en_van_boord_komen| ​ AB art. 7.17d]] ​ |Veilig aan- en van boord komen  |                ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.18b_-_Hoogwerkers|AB art. 7.18b]] ​ |Hoogwerkers ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23a_-_Ladders_en_trappen|AB art. 7.23a]] ​ |Ladders en trappen|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23b_-_Steigers_en_stellingen|AB art. 7.23b]] ​ |Steigers en stellingen |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23d_-_Werkbakken|AB art. 7.23d]] ​ | Werkbakken |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.30======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "Het graven van en het werken in putten en sleuven"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^    |Uit hoofdstuk 3 afdeling 2 van het Arbobesluit "​Aanvullende voorschriften bouwplaatsen"​ de volgende artikelen: ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.26|AB art 3.26]] ​ | Schakelbepalingen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.27|AB art 3.27]] ​ | Algemene vereisten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.28|AB art 3.28]] ​ | Stabiliteit en stevigheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.30|AB art 3.30]] ​ | Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Bouwputten,​ tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden"//​|
 +\\ \\ 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Gevaarlijke stoffen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]] | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=6|AW art 6]]   | Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^      |**Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities\\ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Gevaarlijke stoffen"//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​ | Zorgplicht van de werkgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​ | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]  | Grenswaarden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.8|AB art 4.8]]  | Ontplofbare stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10|AB art 4.10]] ​ | Conventionele explosieven |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek en biologische grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen) | 
 +^    |**Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​ | Definities | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​ | Lijst van werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​ | Grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​ | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​ | Voorkomen of beperken van blootstelling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​ | Beperken van blootstelling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​ | Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​ | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​ | Uitvoering en inhoud van onderzoek | 
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19|AR art 4.19]] ​ |Gevaarlijke stoffen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19a|AR art 4.19a]] ​ |Biologische grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20|AR art 4.20]] ​ |Kankerverwekkende en mutagene stoffen |  ​
 +* Bovengenoemde wet en regelgeving heeft betrekking op de gevaarlijke stoffen in het algemeen. Voor specifieke gevaarlijke stoffen desbetreffende leeswijzer raadplegen.
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1c======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Werken in of met verontreinigde grond"​**\\ ​
 + 
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​   |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^          |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie** ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.40|AB art 1.40]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.42|AB art 1.42]] ​ | Organisatie van de arbeid |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 hebben betrekking op het bouwproces van kantoren, werkplaatsen,​ magazijnen etc.** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.23|AB art 2.23]] ​ | Definities |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.24|AB art 2.24]] ​ | Aanwijzing |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.25|AB art 2.25]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.27|AB art 2.27]] ​ | Kennisgeving|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28|AB art 2.28]] ​ | Veiligheids- en gezondheidsplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.29|AB art 2.29]] ​ | Aanstelling coördinatoren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.30|AB art 2.30]] ​ | Taken coördinator voor de ontwerpfase |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31|AB art 2.31]] ​ | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.32|AB art 2.32]] ​ | Aanvullende verplichtingen opdrachtgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.33|AB art 2.33]] ​ | Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.34|AB art 2.34]] ​ | Verplichtingen ontwerpende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5b|AB art 3.5b]] ​ | Samenwerking en coördinatie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5c|AB art 3.5c]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaulatie; explosieveiligheidsdocument | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5d|AB art 3.5d]] ​ | Algemene preventieve maatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5e|AB art 3.5e]] ​ | Maatregelen in gevarenzones | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5f|AB art 3.5f]] ​ | Bijzondere maatregelen | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ heeft betrekking op verplichtingen van de werkgever bij voor de gezondheid schadelijke atmosferen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5g|AB art 3.5g]] ​ | Gevaar voor verstikking,​ bedwelming, vergiftiging of brand | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  | Vluchtwegen en nooduitgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  | Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  | Brandmelding en brandbestrijding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ | Redden van drenkelingen |
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen met aanvullende voorschriften voor winningsindustrieën in dagbouw**\\ ​ //n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.34|AB art 3.34]] ​ | Gevaar voor explosieve atmosferen |
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid mb.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen\\ // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Werken in of met verontreinigde grond" )// |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]   | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden,​ arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]   | Grenswaarden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek (Arbeidskundig) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek en biologische grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10c|AB art 4.10c]] ​ | Dossiers en registratie | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​  | Definities |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​  | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​  | Lijst van werknemers |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​  | Grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​  | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​  | Voorkomen of beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​  | Beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​  | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​  | Uitvoering en inhoud van onderzoek |  ​
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op aanvullende voorschriften m.b.t. asbest** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37|AB art 4.37]] ​  | Definitie asbest |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37a|AB art 4.37a]] ​ | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37b|AB art 4.37b]] ​ | Afwijkende bepalingen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37c|AB art 4.37c]] ​ | Toepasselijkheid |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.44|AB art 4.44]] ​  | Risicoklasse 1 |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45|AB art 4.45]] ​  | Preventieve maatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45a|AB art 4.45a]] ​ | Voorlichting |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45b|AB art 4.45b]] ​ | Onderricht | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.46|AB art 4.46]] ​  | Grenswaarde |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47|AB art 4.47]] ​  | Meting en monstering |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47a|AB art 4.47a]] ​ | Maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47b|AB art 4.47b]] ​ | Visuele inspectie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47c|AB art 4.47c]] ​ | Melding |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.48|AB art 4.48]] ​  | Risicoklasse 2 |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.48a|AB art 4.48a]] ​ | Aanvullende maatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.50|AB art 4.50]] ​  | Werkplan | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.51|AB art 4.51]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.51a|AB art 4.51a]] ​ | Eindbeoordeling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.52|AB art 4.52]] ​  | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.53|AB art 4.53]] ​  | Registratie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.53a|AB art 4.53a]] ​ | Risicoklasse 3 |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54|AB art 4.54]] ​  | Verzwaarde eindbeoordeling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54a|AB art 4.54a]] ​ | Asbestinventarisatie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54b|AB art 4.54b]] ​ | Uitzonderingen asbestinventarisatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54d|AB art 4.54d]] ​ | Deskundigheid bij het werken met asbest | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.3======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Lassen,​ snijden en gutsen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^     ​|**Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​ | Zorgplicht van de werkgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​ | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]  | Grenswaarden\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Lassen,​ snijden en gutsen"//​|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen) | 
 +^    |**Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen**\\ ​ N.B. De artikelen uit afdeling 2 zijn voor het onderwerp lassen van belang indien via lasrook kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen ​   | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​   | Definities | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​   | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​ | Lijst van werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​ | Grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​ | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​ | Voorkomen of beperken van blootstelling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​ | Beperken van blootstelling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​ | Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​ | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​ | Uitvoering en inhoud van onderzoek | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19|AR art 4.19]] ​ |Gevaarlijke stoffen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20|AR art 4.20]] ​ |Kankerverwekkende en mutagene stoffen |  ​
 +|**De volgende artikelen uit de beleidsregel veiligheid zeeschepen: ​ **  ||
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel52|BR.VZ art. 5.2]] | "​Keuring en onderhoud van acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen" ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel53|BR.VZ art. 5.3]] | "​Opstelling en inrichting van acetyleen las- en snij-installaties" ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel54|BR.VZ art. 5.4]]  | "​Inrichting van elektrische lastoestellen" ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel55|BR.VZ art. 5.5]]  | "​Werkzaamheden met acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen" ​  |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.10======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen\\ // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Werken in of met verontreinigde grond" )// |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]   | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op de arbeidshygiënische strategie ​ i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10|AB art 4.10]] ​ | Conventionele explosieven\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Opbaggeren van explosieven"//​ |
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op het opsporen van conventionele explosieven** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.17e|AR art 4.17e]] ​ | Afgifte procescertificaat opsporen conventionele explosieven | 
 +^    | Bijlage XII | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.18======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "Fijn stof/​kwartsstof"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie** ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.40|AB art 1.40]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.42|AB art 1.42]] ​ | Organisatie van de arbeid |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]   | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden,​ arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]   | Grenswaarden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek (Arbeidskundig) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek(en biologische grenswaarden) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10c|AB art 4.10c]] ​ | Dossiers en registratie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​  | Definities |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​  | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​  | Lijst van werknemers |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​  | Grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​  | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​  | Voorkomen of beperken van blootstelling //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "Fijn stof/​kwartsstof"​)//​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​  | Beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​  | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​  | Uitvoering en inhoud van onderzoek |  ​
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op specifieke gezondheidsschadelijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.60|AB art 4.60]] ​  | Zandsteenverbod|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.61|AB art 4.61]] ​  | Zandstraalverbod|
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Fysieke belasting"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^artikelnr. ​ ^omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​     |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 heeft betrekking op fysieke arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.1|AB art 1.1]]  | Definities algemeen (zie lid 4a) |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 5 hebben betrekking op fysieke belasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.1|AB art 5.1]]  | Definitie richtlijn (richtlijn nr 90/269/EEG) //  (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Fysieke belasting"​)// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.2|AB art 5.2]]  | Voorkomen gevaren ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.3|AB art 5.3]]  | Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.4|AB art 5.4]]  | Ergonomische inrichting werkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.5|AB art 5.5]]  | Voorlichting ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.6|AB art 5.6]]  | Bijlagen richtlijn ​ |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit afdeling 2 van hoofdstuk 5 uit het Arbobesluit hebben betrekking op beeldschermwerk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.7|AB art 5.7]]  | Definities ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.8|AB art 5.8]]  | Toepasselijkheid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.9|AB art 5.9]]  | Risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.10|AB art 5.10]] ​ | Dagindeling van de arbeid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.11|AB art 5.11]] ​ | Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.12|AB art 5.12]] ​ | Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.13|AB art 5.13]] ​ | Toepasselijkheid (bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers - vervoer) ​ |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 6 hebben betrekking op trillingen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11a|AB art 6.11a]] ​ |Definities,​ grenswaarden en actiewaarden ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11b|AB art 6.11b]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11c|AB art 6.11c]] ​ |Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11d|AB art 6.11d]] ​ |Voorlichting en onderricht ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11e|AB art 6.11e]] ​ |Arbeidsgezondheidskundig onderzoek inzake trillingen ​  |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hoofdstuk 5 "​Beeldschermarbeid"​ hebben betrekking op fysieke arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.1 |AR art 5.1]]  | Apparatuur en meubilair | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.2 |AR art 5.2]]  |Inrichting van de beeldschermwerkplek ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.3 |AR art 5.3]]  |Programmatuur ​ |
 +N.B. De artikelen 5.1 t/m 5.6 van het Arbobesluit zijn gebaseerd op de richtlijn nr. 90/​269/​EEG\\ ​
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.7======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Beeldschermwerk"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^artikelnr. ​ ^omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​     |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op de psychosociale arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.15|AB art 2.15]] ​ | Psychosociale arbeidsbelasting ​  |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 5 hebben betrekking op fysieke belasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.1|AB art 5.1]]  | Definitie richtlijn (richtlijn nr 90/​269/​EEG) ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.2|AB art 5.2]]  | Voorkomen gevaren ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.3|AB art 5.3]]  | Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.4|AB art 5.4]]  | Ergonomische inrichting werkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.5|AB art 5.5]]  | Voorlichting ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.6|AB art 5.6]]  | Bijlagen richtlijn ​ |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit afdeling 2 van hoofdstuk 5 uit het Arbobesluit hebben betrekking op beeldschermwerk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.7|AB art 5.7]]  | Definities\\ ​ //  (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Beeldschermwerk)// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.8|AB art 5.8]]  | Toepasselijkheid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.9|AB art 5.9]]  | Risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.10|AB art 5.10]] ​ | Dagindeling van de arbeid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.11|AB art 5.11]] ​ | Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.12|AB art 5.12]] ​ | Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.13|AB art 5.13]] ​ | Toepasselijkheid (bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers - vervoer) ​ |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hoofdstuk 5 "​Beeldschermarbeid"​ hebben betrekking op fysieke arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.1 |AR art 5.1]]  | Apparatuur en meubilair | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.2 |AR art 5.2]]  |Inrichting van de beeldschermwerkplek ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.3 |AR art 5.3]]  |Programmatuur ​ |
 +N.B. De artikelen 5.1 t/m 5.6 van het Arbobesluit zijn gebaseerd op de richtlijn nr. 90/​269/​EEG\\ ​
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Lawaai"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=9.35a|AB art 9.35a]] ​ |Lawaai aan boord van zeeschepen en zeegaande vissersvaartuigen |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +^| 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.19|AR art. 8.19]] ​  | Vereisten geluidssignalen |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over stralingen**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​  ​^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​zoeken_op/​BWBR0010346/​Hoofdstuk2/​PAR623742/​Artikel3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^         ​|**Afdeling 4a van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit heeft betrekking op kunstmatige optische straling** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf1_Artikel6.12a|AB art 6.12a]] ​ | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf1_Artikel6.12b|AB art 6.12b]] ​ | Toepassingsgebied\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf1_Artikel6.12c|AB art 6.12c]] ​ | Grenswaarden voor blootstelling\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12d|AB art 6.12d]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12e|AB art 6.12e]] ​ | Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12f|AB art 6.12f]] ​ | Voorlichting en onderricht\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12g|AB art 6.12g]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek\\ |
 +^         ​|**Afdeling 4b van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit heeft betrekking op elektromagnetische velden** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf1_Artikel6.12h|AB art 6.12h]] ​ | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf1_Artikel6.12i|AB art 6.12i]]|Toepassingsgebied ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf1_Artikel6.12j|AB art 6.12j]]|Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf2_Artikel6.12k|AB art 6.12k]]|Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf2_Artikel6.12l|AB art 6.12l]]|Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf2_Artikel6.12m|AB art 6.12m]]|Voorlichting en opleiding van de werknemers ​      |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf3_Artikel6.12n|AB art 6.12n]]|Arbeidsgezondheidskundig onderzoek ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf3_Artikel6.12o|AB art 6.12o]] ​  ​|MRI-apparatuur ​    |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 6.16======
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Duikarbeid"​**\\ ​
 +
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​   |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Verplichting werknemer |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=19|AW art 19]]   | Samenwerking verschillende werkgevers|
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 6 hebben betrekking op werken onder overdruk** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.13|AB art 6.13]] ​   | Definities en toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.14|AB art 6.14]] ​   | Geschiktheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.14a|AB art 6.14a]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.14b|AB art 6.14b]] ​ | Duikerarts | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.15|AB art 6.15]] ​ | Veiligheidsmaatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.16|AB art 6.16]] ​ | Duikarbeid //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.17|AB art 6.17]] ​ | Melding duikarbeid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.18|AB art 6.18]] ​ | Compressiekamer duikarbeid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.19|AB art 6.19]] ​ | Caissonarbeid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.20|AB art 6.20]] ​ | Compressiekamer en caissonarbeid | 
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 9 heeft betrekking op de verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=9.5|AB art 9.5]]  | Verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op certificatie m.b.t. arbeid onder overdruk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.1_Artikel6.1 |AR art 6.1]] | Eisen voor de aanwijzing als certificerende instelling op het werkveld duikarbeid ​ |
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op opleidingen m.b.t. arbeid onder overdruk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.2_Artikel6.5|AR art 6.5]]  | Afgifte certificaat duikarts, duiker, niet zijnde brandweerduiker,​ duikploegleider,​ niet zijnde brandweerduikploegleider en duikmedisch begeleider | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.2_Artikel6.6|AR art 6.6]]  | Afgifte certificaat brandweerduiker en brandweerduikploegleider | 
 +^      |**Het hieronder genoemde artikel uit de Arboregeling heeft betrekking op vrijstelling** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.4_Artikel6.8|AR art 6.8]]    | Vrijstelling certificaat duikarbeid leerlingen | 
 +^    |**De hieronder genoemde items hebben betrekking op bijlagen uit de arboregeling** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVI|Bijlage XVI]]  | Deze bijlage behoort bij de artikel 6.1 2de lid en heeft betrekking op aanwijzing en toezicht van certificatie-instellingen belast met persoonscertificatie op het gebied van Werken onder Overdruk| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIa|Bijlage XVIa]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 1ste lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikerarts| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIb
 +|Bijlage XVIb]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 2de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikploegleider| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIc
 +|Bijlage XVIc]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 3de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVId
 +|Bijlage XVId]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 4de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikmedisch Begeleider| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIe
 +|Bijlage XVIe]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.6 1ste lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikploegleider bij de brandweer|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIf
 +|Bijlage XVIf]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.6 2de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid bij de brandweer|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17c======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Stortmaterieel"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​   |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichtingseisen van het projectgebied m.b.t. stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.14|AB art 3.14]] ​ | Verbindingswegen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.1|AB art 7.1]]  | Arbeidsmiddelen buiten gebruik | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2|AB art 7.2]]  | Arbeidsmiddelen met een CE-markering | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2a|AB art 7.2a]] ​  | Definitie keuring|  ​
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3|AB art 7.3]]  | Geschiktheid arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4|AB art 7.4]]  | Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a|AB art 7.4a]] ​ | Keuringen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5|AB art 7.5]]  | Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  | Deskundige werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.7|AB art 7.7]]  | Veiligheidsvoorzieningen i.v.m. bewegende delen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.8|AB art 7.8]]  | Verlichting|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.9|AB art 7.9]]  | Hoge en lage temperaturen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.10|AB art 7.10]] ​ | Alarmsignalen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11|AB art 7.11]] ​  | Loskoppelen arbeidsmiddel|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ | Voorlichting | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen 7.12 t/m 7.16 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel met een bedieningssysteem** ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.12|AB art 7.12]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.13|AB art 7.13]] ​  | Bedieningssystemen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.14|AB art 7.14]] ​ | In werking stellen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.15|AB art 7.15]] ​  | Stopzetten van arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.16|AB art 7.16]] ​ | Noodstopvoorziening | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 7.17 t/m 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17|AB art 7.17]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17a|AB art 7.17a]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17b|AB art 7.17b]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17c|AB art 7.17c]] ​ | Gebruik mobiele arbeidsmiddelen //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)// ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18|AB art 7.18]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18a|AB art 7.18a]] ​ | Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.20|AB art 7.20]] ​ | Hijs- en hefgereedschap | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 7.31 t/m 7.36a uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende bepalingen voor bouwplaatsen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.31|AB art 7.31]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.35|AB art 7.35]] ​  | Grondverzet- en materieelverladingsmachines|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36a|AB art 7.36a]] ​ | Schakelbepaling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36b|AB art 7.36b]] ​ | Arbeidsmiddelen|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op jeugdige werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.38|AB art 7.38]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.39|AB art 7.39]] ​  | Deskundig toezicht|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17d======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Veilig aan- en van boord komen"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.10_-_In_het_water_vallen| ​ AB art. 3.10  ]]  |In het water vallen|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18 ======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "Hijs- en hefwerktuigen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.1|AB art 7.1]]  | Arbeidsmiddelen buiten gebruik | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2|AB art 7.2]]  | Arbeidsmiddelen met een CE-markering | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2a|AB art 7.2a]] ​  | Definitie keuring|  ​
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3|AB art 7.3]]   | Geschiktheid arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4|AB art 7.4]]  | Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a|AB art 7.4a]] ​ | Keuringen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5|AB art 7.5]]  | Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  | Deskundige werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.7|AB art 7.7]]  | Veiligheidssvoorzieningen i.v.m. bewegende delen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.8|AB art 7.8]]  | Verlichting|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.9|AB art 7.9]]     | Hoge en lage temperaturen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.10|AB art 7.10]] ​ | Alarmsignalen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11|AB art 7.11]] ​  | Loskoppelen arbeidsmiddel|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ | Voorlichting | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen 7.12 t/m 7.16 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen met een bedieningssysteem** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.12|AB art 7.12]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.13|AB art 7.13]] ​  | Bedieningssystemen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.14|AB art 7.14]] ​ | In werking stellen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.15|AB art 7.15]] ​  | Stopzetten van arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.16|AB art 7.16]] ​   | Noodstopvoorziening | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 7.17 t/m 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17|AB art 7.17]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17a|AB art 7.17a]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17b|AB art 7.17b]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17c|AB art 7.17c]] ​ | Gebruik mobiele arbeidsmiddelen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18|AB art 7.18]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen ​ //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18a|AB art 7.18a]] ​ | Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.20|AB art 7.20]] ​ | Hijs- en hefgereedschap | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen 7.26, 7.27, 7.29 en 7.30 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op voorschriften bij het laden en lossen van schepen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.26|AB art 7.26]] ​  | Verwerken van goederen of materialen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.27|AB art 7.27]] ​  | Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.29|AB art 7.29]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.30|AB art 7.30]] ​  | Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen| ​
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen 7.31 t/m 7.36a uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende bepalingen voor bouwplaatsen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.31|AB art 7.31]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.32|AB art 7.32]] ​  | Bedienen van torenkranen,​ mobiele kranen en funderingsmachines|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.35|AB art 7.35]] ​  | Grondverzet- en materieelverladingsmachines|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36a|AB art 7.36a]] ​ | Schakelbepaling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36b|AB art 7.36b]] ​ | Arbeidsmiddelen|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op jeugdige werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.38|AB art 7.38]] ​  | Schakelbepaling| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.39|AB art 7.39]] ​  | Deskundig toezicht|
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling paragraaf 7.2 hebben betrekking op hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschap aan boord van schepen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.4|AR art 7.4]]  | Modellen certificaten beproevingen en onderzoekingen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.5|AR art 7.5]]  | Model register | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling paragraaf 7.3 hebben betrekking op certificatie machinisten hijskranen en funderingsmachines** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.6|AR art 7.6]]  | Categorieën torenkranen,​ mobiele kranen en mobiele hei-installaties | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.7|AR art 7.7]]  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 8.22 t/m 8.26 hebben betrekking op hand en armseinen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.22|AR art 8.22]] ​ | Algemene vereisten inzake hand en armseinen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.23|AR art 8.23]] ​ | Seingever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.24|AR art 8.24]] ​ | Ontvanger van seinen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.25|AR art 8.25]] ​ | Kenbaarheid seingever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.26|AR art 8.26]] ​  | Voorkomen onduidelijkheid seinen | 
 +|**Warenwetbesluit** ​  |**De volgende artikelen uit het Warenwetbesluit machines hoofdstuk 1 hebben betrekking op\\ "​Algemene bepalingen"​.**\\ Van dit hoofdstuk worden hieronder alleen de artikelen genoemd die betrekking hebben op hijsen en heffen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1|WWBM art. 1]]  | Definities |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1a|WWBM art. 1a]]  | Uitzonderingen op toepassing |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel2|WWBM art. 2]]  | Verbodsbepalingen |
 +^   |**In hoofdstuk 2 uit het Warenwetbesluit machines zijn bepalingen opgenomen m.b.t. tot  de "​Vervaardiging"​.**\\ Van dit hoofdstuk wordt het 1ste item getoond, voor overige items scrollen.| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk2_Artikel3|WWBM art. 3]]  | Bepalingen m.b.t. veiligheid en gezondheid |
 +^   |**In hoofdstuk 3 uit het Warenwetbesluit machines zijn bepalingen opgenomen m.b.t. tot\\  "​Keuring en certificering"​.**\\ Van dit hoofdstuk wordt het 1ste item getoond, voor overige items scrollen.| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk3_Artikel5|WWBM art. 5]]   | CE-markering |
 +^   |**De volgende artikelen uit het Warenwetbesluit machines hoofdstuk 4 hebben betrekking op\\  "​Verkeer en gebruik"​.** \\ Van dit hoofdstuk worden hieronder alleen de belangrijkste artikelen genoemd die betrekking hebben op hijsen en heffen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk4_Artikel6d|WWBM art. 6d]]  | Periodieke keuringen van hijskranen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk4_Artikel6f|WWBM art. 6f]]  | Kraanboek en certificaten m.b.t. hijskranen |
 +^   ​|**Het volgende artikel uit de Warenwetregeling machines heeft betrekking op de indeling van hijskranen in categorieën.**| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0006022#​Artikel2a|WWRM art. 2a]]  | Afbakening van de categorie mobiele kranen en torenkranen |
 +^   ​|**Het volgende artikel uit de Technische Voorschriften Binnenschepen**\\ ​ (Wet- en regelgeving Binnenvaart,​ hoofdstuk 03 "​Regels vanuit de Binnenvaartwet+2006/​87/​EG",​ item 1 "​Technische Voorschriften Binnenschepen",​ bijlage II, deel II,  hoofdstuk 11 "​Inrichting en uitrusting van de schepen"​) heeft betrekking op de kranen aan boord van binnenschepen. ​ | 
 +^art. 11.12   | Kranen aan boord van binnenschepen (toegang tot dit artikel via [[http://​easyrules.ivw.nl/​easyrulesweb/​| "Easy rules" Database IVW ]] ) - n.b. in het scherm dat nu verschijnt in de rechterbovenhoek "​Binnenvaart"​ aanklikken en daarna via het aanklikken van "Wet- en regelgeving"​ en de hierboven genoemde aanwijzingen naar het betreffende artikel gaan |
 +|**ROS RIJN** ​  ​|**Het volgende artikel uit het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995** ​ | 
 +^  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk11/​Artikel1112|ROS RIJN 1995 art. 11.12 ]]   | Kranen aan boord van schepen die vallen onder het "​Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995" |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18b======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Hoogwerkers"​**\\ ​
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​   |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.7| ​ AB art. 7.7  ]]  |Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.8| ​ AB art. 7.8  ]]  |Verlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.13| ​ AB art. 7.13  ]]  |Bedieningssystemen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.14| ​ AB art. 7.14  ]]  |In werking stellen van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.15| ​ AB art. 7.15  ]]  |Stopzetten van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.16| ​ AB art. 7.16  ]]  |Noodstopvoorziening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17a| ​ AB art. 7.17a  ]]  |Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17b| ​ AB art. 7.17b  ]]  |Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17c| ​ AB art. 7.17c  ]]  |Gebruik mobiele arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18| ​ AB art. 7.18  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18b| ​ AB art. 7.18b  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen voor personen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzingen zijn verwijzingen naar toepasbare informatie uit  andere leeswijzers** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]] |Valgevaar ​ |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.20 ======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "Hijs- en hefgereedschap"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde\\ ​
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefgereedschap**| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2|AB art 7.2]]  | Arbeidsmiddelen met een CE-markering | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2a|AB art 7.2a]] ​  | Definitie keuring|  ​
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefgereedschap** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3|AB art 7.3]]  | Geschiktheid arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4|AB art 7.4]]  | Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a|AB art 7.4a]] ​ | Keuringen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5|AB art 7.5]]  | Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  | Deskundige werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ | Voorlichting | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 heeft betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.20|AB art 7.20]] ​   | Hijs- en hefgereedschap ​   //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)//​ |  ​
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen 7.26, 7.27, 7.29 en 7.30 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op voorschriften bij het laden en lossen van schepen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.26|AB art 7.26]] ​  | Verwerken van goederen of materialen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.27|AB art 7.27]] ​  | Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.29|AB art 7.29]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.30|AB art 7.30]] ​  | Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen| ​
 +|**Warenwetbesluit** ​ |**Het volgende artikel uit de Warenwetbesluit machines heeft betrekking op de definitie van hijs- en hefgereedschappen.** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1|WWBM art. 1]]  | Definitie van hijs- en hefgereedschappen (7de opsommingsteken) |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23a======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Ladders en trappen"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23a| ​ AB art. 7.23a  ]]  |Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzing is een verwijzing naar toepasbare informatie uit een andere leeswijzer** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]]  |Valgevaar|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23b======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Steigers en stellingen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23b| ​ AB art. 7.23b  ]]  |Specifieke bepalingen betreffende steigers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.34| ​ AB art. 7.34  ]]  |Steigers <sup> (Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen)</​sup>​|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzing is een verwijzing naar toepasbare informatie uit een andere leeswijzer** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]]  |Valgevaar|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23d======
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Werkbakken"​**\\ ​
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​  ​^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18| ​ AB art. 7.18  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18b| ​ AB art. 7.18b  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen voor personen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23d| ​ AB art. 7.23d  ]]  |Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzingen zijn verwijzingen naar toepasbare informatie uit  andere leeswijzers** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]]  |Valgevaar|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Persoonlijke beschermingsmiddelen"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +**Basisinformatie over wet- en regelgeving m.b.t. PBM'​s** \\ 
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​      ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.2|AB art 8.2]]  | Keuze persoonlijk beschermingsmiddel |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.3|AB art 8.3]]  | Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen |
 +\\ \\ 
 +
 +**Overige informatie over wet- en regelgeving m.b.t. PBM'​s**\\ ​
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​  ​| ​    
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3 lid 1b]]  | Arbeidshygiënische strategie met pbm's als maatregel van de laagste orde| 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8 lid 3 en 4]]   | Voorlichting en onderricht m.b.t. PBM's |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11 lid b]]  | Algemene verplichtingen van de werknemers m.b.t. PBM's |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=44|AW art 44]]  |Kosten van naleving van de regels komen niet ten laste van werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​   |    ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18 lid 3 en 4]]  | Voorkomen of beperken van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen d.m.v. PBM's als andere methodes om blootstelling te voorkomen technische niet uitvoerbaar zijn|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20 lid 5]]  | Hygiënische beschermingsmaatregelen m.b.t. PBM's die gedragen dienen te worden of gedragen zijn bij het voorkomen of beperken van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.48a|AB art 4.48a lid 2a]]  |Aanvullende maatregelen m.b.t. PBM's voor het werken met asbest en asbesthoudende stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.89|AB art 4.89 lid 4 t/m 7]]  |Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.8|AB art 6.8 lid 7 t/m 11]]  | Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling aan lawaai d.m.v. PBM's |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.9|AB art 6.9]]   ​|Weekgemiddelde|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.4======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Veiligheidssignalering"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.4|AB art 8.4]]  |Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering.\\ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering"//​ |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.1 ​ |AR art 8.1]]  |Vereisten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.2 ​ |AR art 8.2]]  |Permanente signalering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.3 ​ |AR art 8.3]]  |Occasionele signalering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.4 ​ |AR art 8.4]]  |Vrije keuze van signalering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.5 ​ |AR art 8.5]]  |Gebruik van kleuren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.6 ​ |AR art 8.6]]  |Noodinstallatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.7 ​ |AR art 8.7]]  |Controle licht- en geluidssignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.8 ​ |AR art 8.8]]  |Bescherming specifieke werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.9 ​ |AR art 8.9]]  |Algemene eisen veiligheidsborden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.10 ​ |AR art 8.10]] ​ |Soorten borden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​BijlageXVIII/​|bijlage XVIII]]|Dit is een bijlage bij art. AR 8.10 | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.11 ​ |AR art 8.11]] ​ |Plaatsing borden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.12 ​ |AR art 8.12]] ​ |Reservoirs en leidingen met gevaarlijke stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.13 ​ |AR art 8.13]] ​ |Aanbrengen van signalering op reservoirs en leidingen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.14 ​ |AR art 8.14]] ​ |Plaatsing op leidingen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.15 ​ |AR art 8.15]] ​ |Signalering bij opslag gevaarlijke stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.16 ​ |AR art 8.16]] ​ |Wijze van gebruik lichtsignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.17 ​ |AR art 8.17]] ​ |Uniformiteit |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.18 ​ |AR art 8.18]] ​ |Bijzondere lichtsignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.19 ​ |AR art 8.19]] ​ |Vereisten geluidssignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.20 ​ |AR art 8.20]] ​ |Algemene vereisten inzake de mondelinge medeling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.21 ​ |AR art 8.21]] ​ |Gebruikte taal |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.22 ​ |AR art 8.22]] ​ |Algemene vereisten inzake hand en armseinen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.23 ​ |AR art 8.23]] ​ |Seingever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.24 ​ |AR art 8.24]] ​ |Ontvanger van seinen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.25 ​ |AR art 8.25]] ​ |Kenbaarheid seingever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.26 ​ |AR art 8.26]] ​ |Voorkomen onduidelijke seinen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​BijlageXIX/​|bijlage XIX]]|Dit is een bijlage bij art. AR 8.26 | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.27 ​ |AR art 8.27]] ​ |signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.28 ​ |AR art 8.28]] ​ |Afstemming signalering op obstakel of gevaarlijke plaats |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.29 ​ |AR art 8.29]] ​ |Vereisten inzake markering van verkeerswegen |
 +\\ \\ 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer KEW art. 1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over ioniserende straling**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​  ​^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​zoeken_op/​BWBR0010346/​Hoofdstuk2/​PAR623742/​Artikel3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^         ​|**Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​ | Zorgplicht van de werkgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​ | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]  | Grenswaarden\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen) | 
 +^      |**Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​   | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​ | Definities | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​ | Lijst van werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​ | Grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​ | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​ | Voorkomen of beperken van blootstelling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​ | Beperken van blootstelling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​ | Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​ | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​ | Uitvoering en inhoud van onderzoek | 
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19|AR art 4.19]] ​ |Gevaarlijke stoffen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20|AR art 4.20]] ​ |Kankerverwekkende en mutagene stoffen |  ​
 +|**Kernenergiewet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de kernenergiewet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002402/#​HoofdstukI_Artikel1|KEW art. 1]]  | Begripsbepalingen en werkingssfeer\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Ioniserende straling"//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002402#​HoofdstukIII_Afdeling2_Artikel15|KEW art. 15 t/m 21]]  | Artikelen m.b.t. vergunningen\\ ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002402#​HoofdstukIII_Afdeling3_Artikel22|KEW art. 22 t/m 89]]  | Overige artikelen uit de KEW die men kan raadplegen indien nodig\\ ​ |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +