Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waterbouw:aanverwante_artikelen [2019/03/06 14:00]
assist [Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.1]
waterbouw:aanverwante_artikelen [2019/03/06 14:33] (huidige)
assist [Aanverwante artikelen bij leeswijzer KEW art. 1]
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +
 +
 +====== Aanverwante artikelen bij de leeswijzers ======
 +
 +
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +
 +
 +====Opmerkingen bij het gebruik van de aanverwante artikelen bij de leeswijzers:​====
 +Bij de aanverwante artikelen zijn er twee mogelijkheden voor doorverwijzing:​\\
 +  *Indien er voor het aanverwante artikel een leeswijzer opgesteld is wordt men hiernaar doorverwezen\\
 +  *Indien er geen leeswijzer voor het desbetreffende aanverwante artikel opgesteld is wordt met doorverwezen naar het genoemde artikel in de wet- en regelgeving
 +
 +
 +\\ \\ \\ \\ \\ 
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 1 lid 3h======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Arbeidsmiddelen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=1|AW art 1]]   | lid 3h - Definitie van arbeidsmiddelen - //Dit lid van genoemd artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Arbeidsmiddelen"​\\ // |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  ​|**Van het Arbobesluit is heel hoofdstuk 7 van toepassing**\\ Hierbij de verwijzing naar het 1ste artikel van hoofdstuk 7 daarna kan men verder scrollen. ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.1|AB art. 7.1]]  |Zie opmerking hierboven |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.4 ​ |AR art 7.4]]  |Modellen certificaten beproevingen en onderzoekingen.\\ N.B. Dit en ook het volgende artikel hebben betrekking op hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.5 ​ |AR art 7.5]]  |Model register |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.6 ​ |AR art 7.6]]  |Categorieën torenkranen,​ mobiele kranen en mobiele hei-installaties.\\ N.B. Dit en ook het volgende artikel hebben betrekking op certificatie machinisten hijskranen en funderingsmachines. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.7 ​ |AR art 7.7]]  |Afgifte certificaat van bekwaamheid. |
 +|**Warenwetbesluit machines** ​  |**De EG Machinerichtlijn is een-op-een opgenomen in het Warenwetbesluit machines**\\ Hieronder de verwijzing naar het 1ste artikel daarna kan men verder scrollen. ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1|WWBM art. 1]]  | Zie opmerking hierboven |
 +|**Wet scheepsuitrusting** ​  ​|**Bepaalde productcategorieën van de scheepsuitrusting moeten voldoen aan de Wet scheepsuitrusting**\\ Hieronder de verwijzing naar het 1ste artikel daarna kan men verder scrollen. ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0011301/#​Hoofdstuk1|WSU art. 1]]   |Zie opmerking hierboven ​    ​|  ​
 +|**Europese richtlijnen** ​  ​|**Hieronder de belangrijkste Europese richtlijnen m.b.t. arbeidsmiddelen** |   
 +^[[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​NL/​TXT/​PDF/?​uri=CELEX:​31989L0391&​from=NL|89/​391/​EEG]] ​ |Dit is een algemene richtlijn betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.  | 
 +^[[http://​eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/​LexUriServ.do?​uri=OJ:​L:​2009:​260:​0005:​0019:​NL:​PDF|2009/​104/​EG]] | Dit is de richtlijn die in de volksmond “Richtlijn arbeidsmiddelen” wordt genoemd. ​ |
 +^[[http://​eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/​LexUriServ.do?​uri=OJ:​L:​2006:​157:​0024:​0086:​nl:​PDF|2006/​42/​EG]]| Dit is de richtlijn die in de volksmond “Machinerichtlijn” wordt genoemd. ​ |
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 3 lid 1e======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Arbobeleid m.b.t. BHV zaken"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid - //Lid 1e van dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Arbobeleid m.b.t. BHV zaken"​\\ // |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]   | Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]   | Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   | Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5c|AB art 2.5c]] ​ |Intern noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  |Brandmelding en brandbestrijding. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  |Noodverlichting. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ |Redden van drenkelingen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.25|AB art 3.25]] ​ |Eerste-hulpposten. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen. |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 5======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Inventarisatie en evaluatie van risico'​s"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s - //Dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Inventarisatie en evaluatie van risico'​s"​\\ //|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=6|AW art 6]]   | Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]   | Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]   | Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. jeugdigen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ |Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. zwangere werknemers. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.46|AB art 1.46]] ​ |Nadere voorschriften m.b.t. plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5b|AB art 2.5b]] ​ |Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5d|AB art 2.5d]] ​ |Wijzigingen en periodieke evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.14b|AB art 2.14b]] ​ |Uitzondering bijstand risico-inventarisatie en -evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.15|AB art 2.15]] ​ |Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (hierin RI&E deel). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28 |AB art 2.28]] ​ |Veiligheids- en gezondheidsplan (RI&E deel tijdens ontwerpfase). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31e|AB art 2.31]] ​ |Taken coördinator voor de uitvoeringsfase (RI&E deel waar nodig aanpassen voor de uitvoeringsfase). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5c|AB art 3.5c]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. explosieveiligheidsdocument. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2 |AB art 4.2]]  |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen (m.b.t. gevaarlijke stoffen - algemeen). |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a |AB art 4.2a]] ​ |Nadere voorschriften RI&E, aanvullende registratie (m.b.t. gevaarlijke stoffen die worden ingedeeld in de categorie "voor de voortplanting vergiftig"​ en stoffen die gekenmerkt worden met de waarschuwingszin R64.) |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen. ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.8|AB art 4.8]]  |Ontplofbare stoffen m.b.t. RI&​E. ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13 |AB art 4.13]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54a |AB art 4.54a]] ​ |Asbestinventarisatie m.b.t. RI&E deel |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.85 |AB art 4.85]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. blootstelling aan biologische agentia. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.111 |AB art 4.111]] ​ |Nadere voorschriften RI&E m.b.t. thuiswerken met gevaarlijke stoffen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.3 |AB art 5.3]]  |Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. fysieke belasting. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.9 |AB art 5.9]]  |Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. het werken met beeldschermen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.7 |AB art 6.7]]  |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten m.b.t. lawaai. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11b |AB art 6.11b]] ​ |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten m.b.t. trillingen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.12d |AB art 6.12d]] ​ |Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen m.b.t. optische straling. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.2 |AB art 8.2]]  |Keuze persoonlijk beschermingsmiddel (keuze met verwijzing naar RI&E). |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​   |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0a ​ |AR art 2.0a]] ​ |Procedures risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0b ​ |AR art 2.0b]] ​ |Beschrijving van scenarios'​s m.b.t. RI&E ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.1 ​ |AR art 2.1]]  |Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. taken van deskundigen en arbodiensten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20a ​ |AR art 4.20a]] ​ |Meetfrequentie en analyse van lood in de lucht (m.b.t. RI&E gevaarlijke stoffen) |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20b ​ |AR art 4.20b]] ​ |Controle van lood in het bloed (m.b.t. RI&E gevaarlijke stoffen) |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 (1)======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Voorlichting,​ onderricht en deskundigheid"​ (1)**\\ ​
 +
 +
 +
 +In dit deel van de aanverwante artikelen m.b.t. bovengenoemde leeswijzer wordt gerefereerd naar items over "​Voorlichting,​ onderricht en onderwijs"​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​    |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht [onderwerp leeswijzer] |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.3|AB art 1.3]]   | Definities onderwijs |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.10|AB art 1.10 t/m 1.15 [afdeling 3] ]]<​sup>​*1</​sup> ​  | Artikelen m.b.t. Onderwijs |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.42g|AB art 2.42g]] ​  | Veiligheidsoefeningen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ |Voorlichting en onderricht bij arbeid waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45a|AB art 4.45a]] ​ |Voorlichting aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar van blootstelling aan asbeststof bestaat | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45b|AB art 4.45b]] ​ |Onderricht aan alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.102|AB art 4.102]] ​ |Voorlichting en onderricht indien arbeid is gericht op het werken met biologische agentia of indien werknemers hieraan blootgesteld kunnen worden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.5|AB art 5.5]]  |Voorlichting m.b.t. fysieke belasting | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11|AB art 6.11]] ​ |Voorlichting en onderricht aan werknemers die worden blootgesteld aan een dagelijkse blootstelling aan lawaai van 80 dB(A) of hoger en een piekgeluidsdruk van 112Pa of hoger|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11d|AB art 6.11d]] ​ |Voorlichting en onderricht aan werknemers die op het werk aan risico'​s i.v.m. mechanische trillingen worden blootgesteld |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ |Voorlichting m.b.t. arbeidsmiddelen | 
 +^| 
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=1.2|AR art 1.2 t/m 1.8]]<​sup>​*2</​sup> ​   | Algemene bepalingen over opleidingen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.5|AR art 6.5]]  | Categorieën opleidingen m.b.t. duikwerkzaamheden en aanverwante zaken|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.6|AR art 6.6]]  | Eindtermen m.b.t. opleidingen voor duikwerkzaamheden en aanverwante zaken|
 +<​sup>​*1 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 1.10 \\ daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtsboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +<​sup>​*2 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenregeling bij artikel 1.2 \\ daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtsboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 (2)======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Deskundigen,​ deskundigheid,​ taken deskundigen en afgifte certificaten"​ (2)**\\ ​
 +
 +
 +
 +In dit deel van de aanverwante artikelen m.b.t. bovengenoemde leeswijzer wordt gerefereerd naar items over "​Deskundigen,​ deskundigheid,​ taken deskundigen en afgifte certificaten"​\\ ​
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]    |Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]  |Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14a|AW art 14a]]    |Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   ​|Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening|
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​  | Deskundig toezicht m.b.t. jeugdigen en RI&E|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​  | Deskundige bijstand m.b.t. RI&E |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.6a|AB art 2.6a t/m 2.14c [afd. 3] ]]<​sup>​*1</​sup> ​  | Arbodiensten en deskundigen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.46|AB art 3.46]] ​ |Deskundig toezicht m.b.t. jeugdigen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54d|AB art 4.54d]] ​ |Deskundigheid bij het werken met asbest | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.106|AB art 4.106]] ​ |Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  |Deskundigheid werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.32|AB art 7.32]] ​ |Bedienen van torenkranen,​ mobiele kranen en funderingsmachines [deskundigheid] |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.39|AB art 7.39]] ​ |Deskundig toezicht m.b.t. jeugdige werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden |  ​
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.1|AR art 2.1]]   | Risico-inventarisatie en -evaluatie <sup> [taken van deskundigen en arbodiensten]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.2|AR art 2.2]]   | Ziekteverzuimbegeleiding <sup> [taken van deskundigen en arbodiensten]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.3|AR art 2.3]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek <sup> [taken van deskundigen en arbodiensten]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.11|AR art 2.11]] ​  | Afgifte certificaat arbodienst |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.15|AR art 2.15]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.16|AR art 2.16]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid veiligheidskunde |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.17|AR art 2.17]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiekunde |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.14|AR art 4.14]] ​  | Afgifte certificaat van bekwaamheid gasdeskundige |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.16|AR art 4.16]] ​  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid springmeester |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.17e|AR art 4.17e]] ​  | Afgifte procescertificaat opsporen conventionele explosieven |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.27|AR art 4.27]] ​  | Afgifte certificaten <sup> [certificatiebepalingen arbeid met asbest en crocidoliet]</​sup>​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.3|AR art 6.3]]   | Afgifte certificaat duikploegleider,​ duikarbeid en duikmedische begeleiding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=6.3a|AR art 6.3a]] ​  | Afgifte certificaat duikerarts |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.7|AR art 7.7]]   | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid <sup> [voor machinisten hijskranen en funderingsmachines]</​sup>​ |
 +<​sup>​*1 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 2.6a \\ daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.15=====
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Psychosociale ​ arbeidsbelasting"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=1|AW art 1]]   | Definities (zie voor psychosociale arbeidsbelasting lid 3 item e en f) |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +|**Arbobesluit** ​ |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op de psychosociale arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.15|AB art 2.15]] ​ | Psychosociale arbeidsbelasting // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)// ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.28======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Ontwerp-,​ V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&​E"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=13|AW art 13]]   | Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=14|AW art 14]]   | Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   | Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=19|AW art 19]]   | Samenwerking verschillende werkgevers|
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5b|AB art 2.5b]] ​ |Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5c|AB art 2.5c]] ​ |Intern noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5d|AB art 2.5d]] ​ |Wijzigingen en periodieke evaluatie. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.27|AB art 2.27]] ​ | Kennisgeving|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28|AB art 2.28]] ​ | Veiligheids- en gezondheidsplan\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Veiligheids- en gezondheidsplan"//​|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.29|AB art 2.29]] ​ | Aanstelling coördinatoren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.30|AB art 2.30]] ​ | Taken coördinator voor de ontwerpfase |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31|AB art 2.31]] ​ | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.32|AB art 2.32]] ​ | Aanvullende verplichtingen opdrachtgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.33|AB art 2.33]] ​ | Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.34|AB art 2.34]] ​ | Verplichtingen ontwerpende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  |Brandmelding en brandbestrijding. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  |Noodverlichting. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ |Redden van drenkelingen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.25|AB art 3.25]] ​ |Eerste-hulpposten. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.4|AB art 8.4]]  |Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering. |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.2======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Inrichting arbeidsplaatsen - Algemene vereisten"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 hebben betrekking op het bouwproces van kantoren, werkplaatsen,​ magazijnen etc.** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.23|AB art 2.23]] ​ | Definities |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.24|AB art 2.24]] ​ | Aanwijzing |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.25|AB art 2.25]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.27|AB art 2.27]] ​ | Melding|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28|AB art 2.28]] ​ | Veiligheids- en gezondheidsplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.29|AB art 2.29]] ​ | Aanstelling coördinatoren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.30|AB art 2.30]] ​ | Taken coördinator voor de ontwerpfase |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31|AB art 2.31]] ​ | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.32|AB art 2.32]] ​ | Aanvullende verplichtingen opdrachtgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.33|AB art 2.33]] ​ | Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.34|AB art 2.34]] ​ | Verplichtingen ontwerpende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op algemene voorschriften** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1|AB art 3.1]]  | Begrippen //m.b.t. elektrische installaties//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1a|AB art 3.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op algemene verplichtingen van de werkgever** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1b|AB art 3.1b]] ​ | Gebruiksvoorschrift |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.2|AB art 3.2]]  | Algemene vereisten\\ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Inrichting arbeidsplaatsen"//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.3|AB art 3.3]]  | Stabiliteit en stevigheid|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.4|AB art 3.4]]  | Elektrische installaties |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5|AB art 3.5]]  | Elektronische,​ bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie |
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  | Vluchtwegen en nooduitgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  | Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  | Brandmelding en brandbestrijding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ | Redden van drenkelingen |
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op inrichtingseisen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.11|AB art 3.11]] ​ | Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.12|AB art 3.12]] ​ | Ramen en bovenlichtvoorzieningen van de ruimten | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.13|AB art 3.13]] ​ | Deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.14|AB art 3.14]] ​ | Verbindingswegen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.15|AB art 3.15]] ​ | Markering gevaarlijke plaatsen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.16|AB art 3.16]] ​ | Voorkomen valgevaar | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.17|AB art 3.17]] ​ | Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.18|AB art 3.18]] ​ | Specifieke maatregelen voor roltrappen, rolpaden en laadplatforms |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.19|AB art 3.19]] ​ | Afmetingen en luchtvolume van ruimten; bewegingsruimte op de arbeidsplaats|
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op ontspanningsruimten en andere voorzieningen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.20|AB art 3.20]] ​ | Ontspanningsruimten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.21|AB art 3.21]] ​ | Nachtverblijven | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.22|AB art 3.22]] ​ | Kleedruimten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.23|AB art 3.23]] ​ | Wasgelegenheden en doucheruimten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.24|AB art 3.24]] ​ | Toiletten en wastafels|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.25|AB art 3.25]] ​ | Eerste hulpposten | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op aanvullende voorschriften bouwplaatsen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.26|AB art 3.26]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.27|AB art 3.27]] ​ | Algemene vereisten | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.28|AB art 3.28]] ​ | Stabiliteit en stevigheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.29|AB art 3.29]] ​ | Elektrische installaties en leidingen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.30|AB art 3.30]] ​ | Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.31|AB art 3.31]] ​ | Metaal- en betonconstructies,​ bekistingen en zware prefab-elementen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.47|AB art 3.47]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.48|AB art 3.48]] ​ | Rustruimten | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.4======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Elektriciteit"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen en dan specifiek de elektrische installaties** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.1|AB art 3.1]]  | Begrippen [m.b.t. elektrische installaties] |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.4|AB art 3.4]]  | Elektrische installaties //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Elektriciteit"​)//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5|AB art 3.5]]  | Elektrotechnische,​ bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.29|AB art 3.29]] ​ | Elektrische installaties en leidingen | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.5g======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Besloten ruimten"​**\\ ​
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie** ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.40|AB art 1.40]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.42|AB art 1.42]] ​ | Organisatie van de arbeid |
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen.**\\ ​ //n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.42a|AB art 2.42a]] ​ | Werkvergunning |
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5b|AB art 3.5b]] ​ | Samenwerking en coördinatie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5c|AB art 3.5c]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaluatie; explosieveiligheidsdocument | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5d|AB art 3.5d]] ​ | Algemene preventieve maatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5e|AB art 3.5e]] ​ | Maatregelen in gevarenzones | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5f|AB art 3.5f]] ​ | Bijzondere maatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5g|AB art 3.5g]] ​ | Gevaar voor verstikking,​ bedwelming, vergiftiging,​ brand of explosie\\ ​ // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Besloten ruimten"​ )// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5h|AB art 3.5h]] ​ | Veiligheid aan, op of in tankschepen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  | Vluchtwegen en nooduitgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  | Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  | Brandmelding en brandbestrijding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen met aanvullende voorschriften voor winningsindustrieën in dagbouw**\\ ​ //n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.34|AB art 3.34]] ​ | Gevaar voor explosie|
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden,​ arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]   | Grenswaarden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek (Arbeidskundig) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek en biologische grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10c|AB art 4.10c]] ​ | Dossiers en registratie | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​  | Definities |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​  | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​  | Lijst van werknemers |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​  | Grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​  | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​  | Voorkomen of beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​  | Beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​  | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​  | Uitvoering en inhoud van onderzoek |  ​
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op de veiligheid aan op of in tankschepen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.1|AR art 4.1]]  | Definities m.b.t. veiligheid aan op of in tankschepen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.2|AR art 4.2]]  | Toepassingsgebied m.b.t. veiligheid aan op of in tankschepen |
 +^     ​|**N.b. artikelen 4.3  t/m 4.15 uit de Arboregeling hebben ook betrekking op tankschepen deze hier echter niet allemaal weergegeven** |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.8======
 +(N.B. Het onderstaande onderwerp is gekoppeld aan AB art. 3.8 maar ook het brandbestrijdings/​evacuatiedeel uit AW art. 3 lid 1e en 3 hebben hier betrekking op)\\ 
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Brand,​ brandpreventie en brandbestrijding"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid\\ //Hierbij heeft lid 1e betrekking op "​brandbestrijding en evacuatie van werknemers"​. In lid 3 wordt aangegeven dat de werkgever zorg draagt voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen werkgever en werkzame personen.// |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=6|AW art 6]]   | Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]   | Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]   | Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15a|AW art 15a]]   | Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.17|AB art 1.17]] ​ | Politie en brandweer |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5c|AB art 2.5c]] ​ |Internnoodplan. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen, beproeven en evalueren van het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5d|AB art 2.5d]] ​ |Wijzigingen en periodieke evaluatie. Dit artikel heeft betrekking op de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5e|AB art 2.5e]] ​ |Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  |Brandmelding en brandbestrijding\\ //Dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer "​Brand,​ brandpreventie en brandbestrijding"​\\ Zie verder opmerking over artikel uit de Arbowet in de aanhef boven deze tabel// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen ​ |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling** ​   |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c ​ |AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​BijlageII/​|Bijlage II]]  |Behorende bij artikel 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling ​ |
 +N.B.\\ Bovenstaande artikelen hebben betrekking op artikelen uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. In [[vgm_handboek_4_34#​Bijlage_34_-_Wet-_en_regelgeving_m.b.t._brand,​_brandpreventie,​_brandbestrijding,​_branddetectie_en_alarminstallaties|bijlage 34]] zijn ook verwijzingen gemaakt naar de overige wet- en regelgeving m.b.t. genoemd onderwerp. \\ 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.10 ======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "In het water vallen"​**\\ ​
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​  |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.17d_-_Veilig_aan-_en_van_boord_komen|AB art.7.17d]] ​  | Veilig aan- en van boord komen |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.16======
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Valgevaar"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​   | 
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.10_-_In_het_water_vallen| ​ AB art. 3.10  ]]  |In het water vallen|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.17d_-_Veilig_aan-_en_van_boord_komen| ​ AB art. 7.17d]] ​ |Veilig aan- en van boord komen  |                ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.18b_-_Hoogwerkers|AB art. 7.18b]] ​ |Hoogwerkers ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23a_-_Ladders_en_trappen|AB art. 7.23a]] ​ |Ladders en trappen|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23b_-_Steigers_en_stellingen|AB art. 7.23b]] ​ |Steigers en stellingen |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23d_-_Werkbakken|AB art. 7.23d]] ​ | Werkbakken |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.30======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "Het graven van en het werken in putten en sleuven"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^    |Uit hoofdstuk 3 afdeling 2 van het Arbobesluit "​Aanvullende voorschriften bouwplaatsen"​ de volgende artikelen: ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.26|AB art 3.26]] ​ | Schakelbepalingen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.27|AB art 3.27]] ​ | Algemene vereisten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.28|AB art 3.28]] ​ | Stabiliteit en stevigheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.30|AB art 3.30]] ​ | Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Bouwputten,​ tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden"//​|
 +\\ \\ 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Gevaarlijke stoffen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]] | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=6|AW art 6]]   | Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^      |**Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities\\ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Gevaarlijke stoffen"//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​ | Zorgplicht van de werkgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​ | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]  | Grenswaarden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.8|AB art 4.8]]  | Ontplofbare stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10|AB art 4.10]] ​ | Conventionele explosieven |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek en biologische grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen) | 
 +^    |**Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​ | Definities | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​ | Lijst van werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​ | Grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​ | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​ | Voorkomen of beperken van blootstelling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​ | Beperken van blootstelling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​ | Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​ | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​ | Uitvoering en inhoud van onderzoek | 
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19|AR art 4.19]] ​ |Gevaarlijke stoffen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19a|AR art 4.19a]] ​ |Biologische grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20|AR art 4.20]] ​ |Kankerverwekkende en mutagene stoffen |  ​
 +* Bovengenoemde wet en regelgeving heeft betrekking op de gevaarlijke stoffen in het algemeen. Voor specifieke gevaarlijke stoffen desbetreffende leeswijzer raadplegen.
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1c======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Werken in of met verontreinigde grond"​**\\ ​
 + 
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​   |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^          |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie** ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.40|AB art 1.40]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.42|AB art 1.42]] ​ | Organisatie van de arbeid |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 hebben betrekking op het bouwproces van kantoren, werkplaatsen,​ magazijnen etc.** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.23|AB art 2.23]] ​ | Definities |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.24|AB art 2.24]] ​ | Aanwijzing |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.25|AB art 2.25]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.27|AB art 2.27]] ​ | Kennisgeving|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28|AB art 2.28]] ​ | Veiligheids- en gezondheidsplan |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.29|AB art 2.29]] ​ | Aanstelling coördinatoren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.30|AB art 2.30]] ​ | Taken coördinator voor de ontwerpfase |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.31|AB art 2.31]] ​ | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.32|AB art 2.32]] ​ | Aanvullende verplichtingen opdrachtgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.33|AB art 2.33]] ​ | Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.34|AB art 2.34]] ​ | Verplichtingen ontwerpende partij |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5b|AB art 3.5b]] ​ | Samenwerking en coördinatie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5c|AB art 3.5c]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaulatie; explosieveiligheidsdocument | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5d|AB art 3.5d]] ​ | Algemene preventieve maatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5e|AB art 3.5e]] ​ | Maatregelen in gevarenzones | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5f|AB art 3.5f]] ​ | Bijzondere maatregelen | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ heeft betrekking op verplichtingen van de werkgever bij voor de gezondheid schadelijke atmosferen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5g|AB art 3.5g]] ​ | Gevaar voor verstikking,​ bedwelming, vergiftiging of brand | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 "​inrichting arbeidsplaatsen"​ hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  | Vluchtwegen en nooduitgangen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  | Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art 3.8]]  | Brandmelding en brandbestrijding |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.9|AB art 3.9]]  | Noodverlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10]] ​ | Redden van drenkelingen |
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen met aanvullende voorschriften voor winningsindustrieën in dagbouw**\\ ​ //n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd// | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.34|AB art 3.34]] ​ | Gevaar voor explosieve atmosferen |
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid mb.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen\\ // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Werken in of met verontreinigde grond" )// |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]   | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden,​ arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]   | Grenswaarden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek (Arbeidskundig) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek en biologische grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10c|AB art 4.10c]] ​ | Dossiers en registratie | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​  | Definities |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​  | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​  | Lijst van werknemers |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​  | Grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​  | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​  | Voorkomen of beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​  | Beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​  | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​  | Uitvoering en inhoud van onderzoek |  ​
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op aanvullende voorschriften m.b.t. asbest** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37|AB art 4.37]] ​  | Definitie asbest |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37a|AB art 4.37a]] ​ | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37b|AB art 4.37b]] ​ | Afwijkende bepalingen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.37c|AB art 4.37c]] ​ | Toepasselijkheid |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.44|AB art 4.44]] ​  | Risicoklasse 1 |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45|AB art 4.45]] ​  | Preventieve maatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45a|AB art 4.45a]] ​ | Voorlichting |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.45b|AB art 4.45b]] ​ | Onderricht | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.46|AB art 4.46]] ​  | Grenswaarde |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47|AB art 4.47]] ​  | Meting en monstering |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47a|AB art 4.47a]] ​ | Maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47b|AB art 4.47b]] ​ | Visuele inspectie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.47c|AB art 4.47c]] ​ | Melding |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.48|AB art 4.48]] ​  | Risicoklasse 2 |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.48a|AB art 4.48a]] ​ | Aanvullende maatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.50|AB art 4.50]] ​  | Werkplan | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.51|AB art 4.51]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.51a|AB art 4.51a]] ​ | Eindbeoordeling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.52|AB art 4.52]] ​  | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.53|AB art 4.53]] ​  | Registratie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.53a|AB art 4.53a]] ​ | Risicoklasse 3 |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54|AB art 4.54]] ​  | Verzwaarde eindbeoordeling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54a|AB art 4.54a]] ​ | Asbestinventarisatie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54b|AB art 4.54b]] ​ | Uitzonderingen asbestinventarisatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.54d|AB art 4.54d]] ​ | Deskundigheid bij het werken met asbest | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.3======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Lassen,​ snijden en gutsen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^     ​|**Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​ | Zorgplicht van de werkgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​ | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]  | Grenswaarden\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Lassen,​ snijden en gutsen"//​|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen) | 
 +^    |**Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen**\\ ​ N.B. De artikelen uit afdeling 2 zijn voor het onderwerp lassen van belang indien via lasrook kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen ​   | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​   | Definities | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​   | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​ | Lijst van werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​ | Grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​ | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​ | Voorkomen of beperken van blootstelling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​ | Beperken van blootstelling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​ | Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​ | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​ | Uitvoering en inhoud van onderzoek | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19|AR art 4.19]] ​ |Gevaarlijke stoffen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20|AR art 4.20]] ​ |Kankerverwekkende en mutagene stoffen |  ​
 +|**De volgende artikelen uit de beleidsregel veiligheid zeeschepen: ​ **  ||
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel52|BR.VZ art. 5.2]] | "​Keuring en onderhoud van acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen" ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel53|BR.VZ art. 5.3]] | "​Opstelling en inrichting van acetyleen las- en snij-installaties" ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel54|BR.VZ art. 5.4]]  | "​Inrichting van elektrische lastoestellen" ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027556/#​Artikel55|BR.VZ art. 5.5]]  | "​Werkzaamheden met acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen" ​  |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.10======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen\\ // (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Werken in of met verontreinigde grond" )// |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]   | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op de arbeidshygiënische strategie ​ i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10|AB art 4.10]] ​ | Conventionele explosieven\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Opbaggeren van explosieven"//​ |
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op het opsporen van conventionele explosieven** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.17e|AR art 4.17e]] ​ | Afgifte procescertificaat opsporen conventionele explosieven | 
 +^    | Bijlage XII | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.18======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "Fijn stof/​kwartsstof"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie** ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.40|AB art 1.40]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.41|AB art 1.41]] ​ | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.42|AB art 1.42]] ​ | Organisatie van de arbeid |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities (gevaarlijke stoffen) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​  | Zorgplicht van de werkgever|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​  | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]   | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden,​ arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]   | Grenswaarden|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek (Arbeidskundig) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10b|AB art 4.10b]] ​ | Onderzoek(en biologische grenswaarden) | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10c|AB art 4.10c]] ​ | Dossiers en registratie | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​  | Definities |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​  | Schakelbepaling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​  | Lijst van werknemers |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​  | Grenswaarden |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​  | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​  | Voorkomen of beperken van blootstelling //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "Fijn stof/​kwartsstof"​)//​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​  | Beperken van blootstelling |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​  | Hygiënische beschermingsmaatregelen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​  | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​  | Uitvoering en inhoud van onderzoek |  ​
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op specifieke gezondheidsschadelijke stoffen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.60|AB art 4.60]] ​  | Zandsteenverbod|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.61|AB art 4.61]] ​  | Zandstraalverbod|
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.105|AB art 4.105]] ​ | Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia | 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Fysieke belasting"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^artikelnr. ​ ^omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​     |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 heeft betrekking op fysieke arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.1|AB art 1.1]]  | Definities algemeen (zie lid 4a) |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 5 hebben betrekking op fysieke belasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.1|AB art 5.1]]  | Definitie richtlijn (richtlijn nr 90/269/EEG) //  (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Fysieke belasting"​)// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.2|AB art 5.2]]  | Voorkomen gevaren ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.3|AB art 5.3]]  | Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.4|AB art 5.4]]  | Ergonomische inrichting werkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.5|AB art 5.5]]  | Voorlichting ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.6|AB art 5.6]]  | Bijlagen richtlijn ​ |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit afdeling 2 van hoofdstuk 5 uit het Arbobesluit hebben betrekking op beeldschermwerk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.7|AB art 5.7]]  | Definities ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.8|AB art 5.8]]  | Toepasselijkheid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.9|AB art 5.9]]  | Risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.10|AB art 5.10]] ​ | Dagindeling van de arbeid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.11|AB art 5.11]] ​ | Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.12|AB art 5.12]] ​ | Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.13|AB art 5.13]] ​ | Toepasselijkheid (bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers - vervoer) ​ |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 6 hebben betrekking op trillingen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11a|AB art 6.11a]] ​ |Definities,​ grenswaarden en actiewaarden ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11b|AB art 6.11b]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11c|AB art 6.11c]] ​ |Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11d|AB art 6.11d]] ​ |Voorlichting en onderricht ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.11e|AB art 6.11e]] ​ |Arbeidsgezondheidskundig onderzoek inzake trillingen ​  |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hoofdstuk 5 "​Beeldschermarbeid"​ hebben betrekking op fysieke arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.1 |AR art 5.1]]  | Apparatuur en meubilair | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.2 |AR art 5.2]]  |Inrichting van de beeldschermwerkplek ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.3 |AR art 5.3]]  |Programmatuur ​ |
 +N.B. De artikelen 5.1 t/m 5.6 van het Arbobesluit zijn gebaseerd op de richtlijn nr. 90/​269/​EEG\\ ​
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.7======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over "​Beeldschermwerk"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^artikelnr. ​ ^omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​     |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op de psychosociale arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.15|AB art 2.15]] ​ | Psychosociale arbeidsbelasting ​  |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 5 hebben betrekking op fysieke belasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.1|AB art 5.1]]  | Definitie richtlijn (richtlijn nr 90/​269/​EEG) ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.2|AB art 5.2]]  | Voorkomen gevaren ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.3|AB art 5.3]]  | Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.4|AB art 5.4]]  | Ergonomische inrichting werkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.5|AB art 5.5]]  | Voorlichting ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.6|AB art 5.6]]  | Bijlagen richtlijn ​ |
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit afdeling 2 van hoofdstuk 5 uit het Arbobesluit hebben betrekking op beeldschermwerk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.7|AB art 5.7]]  | Definities\\ ​ //  (dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Beeldschermwerk)// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.8|AB art 5.8]]  | Toepasselijkheid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.9|AB art 5.9]]  | Risico-inventarisatie en -evaluatie ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.10|AB art 5.10]] ​ | Dagindeling van de arbeid ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.11|AB art 5.11]] ​ | Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.12|AB art 5.12]] ​ | Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.13|AB art 5.13]] ​ | Toepasselijkheid (bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers - vervoer) ​ |
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hoofdstuk 5 "​Beeldschermarbeid"​ hebben betrekking op fysieke arbeidsbelasting** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.1 |AR art 5.1]]  | Apparatuur en meubilair | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.2 |AR art 5.2]]  |Inrichting van de beeldschermwerkplek ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=5.3 |AR art 5.3]]  |Programmatuur ​ |
 +N.B. De artikelen 5.1 t/m 5.6 van het Arbobesluit zijn gebaseerd op de richtlijn nr. 90/​269/​EEG\\ ​
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Lawaai"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=9.35a|AB art 9.35a]] ​ |Lawaai aan boord van zeeschepen en zeegaande vissersvaartuigen |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +^| 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.19|AR art. 8.19]] ​  | Vereisten geluidssignalen |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over stralingen**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​  ​^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​zoeken_op/​BWBR0010346/​Hoofdstuk2/​PAR623742/​Artikel3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^         ​|**Afdeling 4a van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit heeft betrekking op kunstmatige optische straling** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf1_Artikel6.12a|AB art 6.12a]] ​ | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf1_Artikel6.12b|AB art 6.12b]] ​ | Toepassingsgebied\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf1_Artikel6.12c|AB art 6.12c]] ​ | Grenswaarden voor blootstelling\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12d|AB art 6.12d]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12e|AB art 6.12e]] ​ | Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12f|AB art 6.12f]] ​ | Voorlichting en onderricht\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12g|AB art 6.12g]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek\\ |
 +^         ​|**Afdeling 4b van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit heeft betrekking op elektromagnetische velden** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf1_Artikel6.12h|AB art 6.12h]] ​ | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf1_Artikel6.12i|AB art 6.12i]]|Toepassingsgebied ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf1_Artikel6.12j|AB art 6.12j]]|Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf2_Artikel6.12k|AB art 6.12k]]|Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf2_Artikel6.12l|AB art 6.12l]]|Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf2_Artikel6.12m|AB art 6.12m]]|Voorlichting en opleiding van de werknemers ​      |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf3_Artikel6.12n|AB art 6.12n]]|Arbeidsgezondheidskundig onderzoek ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4b_Paragraaf3_Artikel6.12o|AB art 6.12o]] ​  ​|MRI-apparatuur ​    |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 6.16======
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Duikarbeid"​**\\ ​
 +
 +
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​   |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Verplichting werknemer |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=19|AW art 19]]   | Samenwerking verschillende werkgevers|
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 6 hebben betrekking op werken onder overdruk** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.13|AB art 6.13]] ​   | Definities en toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.14|AB art 6.14]] ​   | Geschiktheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.14a|AB art 6.14a]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.14b|AB art 6.14b]] ​ | Duikerarts | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.15|AB art 6.15]] ​ | Veiligheidsmaatregelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.16|AB art 6.16]] ​ | Duikarbeid //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.17|AB art 6.17]] ​ | Melding duikarbeid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.18|AB art 6.18]] ​ | Compressiekamer duikarbeid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.19|AB art 6.19]] ​ | Caissonarbeid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.20|AB art 6.20]] ​ | Compressiekamer en caissonarbeid | 
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 9 heeft betrekking op de verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=9.5|AB art 9.5]]  | Verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers | 
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op certificatie m.b.t. arbeid onder overdruk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.1_Artikel6.1 |AR art 6.1]] | Eisen voor de aanwijzing als certificerende instelling op het werkveld duikarbeid ​ |
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op opleidingen m.b.t. arbeid onder overdruk** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.2_Artikel6.5|AR art 6.5]]  | Afgifte certificaat duikarts, duiker, niet zijnde brandweerduiker,​ duikploegleider,​ niet zijnde brandweerduikploegleider en duikmedisch begeleider | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.2_Artikel6.6|AR art 6.6]]  | Afgifte certificaat brandweerduiker en brandweerduikploegleider | 
 +^      |**Het hieronder genoemde artikel uit de Arboregeling heeft betrekking op vrijstelling** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​Hoofdstuk6_Paragraaf6.4_Artikel6.8|AR art 6.8]]    | Vrijstelling certificaat duikarbeid leerlingen | 
 +^    |**De hieronder genoemde items hebben betrekking op bijlagen uit de arboregeling** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVI|Bijlage XVI]]  | Deze bijlage behoort bij de artikel 6.1 2de lid en heeft betrekking op aanwijzing en toezicht van certificatie-instellingen belast met persoonscertificatie op het gebied van Werken onder Overdruk| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIa|Bijlage XVIa]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 1ste lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikerarts| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIb
 +|Bijlage XVIb]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 2de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikploegleider| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIc
 +|Bijlage XVIc]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 3de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVId
 +|Bijlage XVId]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 4de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikmedisch Begeleider| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIe
 +|Bijlage XVIe]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.6 1ste lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikploegleider bij de brandweer|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​2016-04-01#​BijlageXVIf
 +|Bijlage XVIf]] ​ | Deze bijlage behoort bij het artikel 6.6 2de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid bij de brandweer|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17c======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Stortmaterieel"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​   |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^   ​|**Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichtingseisen van het projectgebied m.b.t. stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.14|AB art 3.14]] ​ | Verbindingswegen | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.1|AB art 7.1]]  | Arbeidsmiddelen buiten gebruik | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2|AB art 7.2]]  | Arbeidsmiddelen met een CE-markering | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2a|AB art 7.2a]] ​  | Definitie keuring|  ​
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3|AB art 7.3]]  | Geschiktheid arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4|AB art 7.4]]  | Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a|AB art 7.4a]] ​ | Keuringen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5|AB art 7.5]]  | Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  | Deskundige werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.7|AB art 7.7]]  | Veiligheidsvoorzieningen i.v.m. bewegende delen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.8|AB art 7.8]]  | Verlichting|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.9|AB art 7.9]]  | Hoge en lage temperaturen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.10|AB art 7.10]] ​ | Alarmsignalen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11|AB art 7.11]] ​  | Loskoppelen arbeidsmiddel|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ | Voorlichting | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen 7.12 t/m 7.16 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel met een bedieningssysteem** ​  |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.12|AB art 7.12]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.13|AB art 7.13]] ​  | Bedieningssystemen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.14|AB art 7.14]] ​ | In werking stellen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.15|AB art 7.15]] ​  | Stopzetten van arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.16|AB art 7.16]] ​ | Noodstopvoorziening | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 7.17 t/m 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17|AB art 7.17]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17a|AB art 7.17a]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17b|AB art 7.17b]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17c|AB art 7.17c]] ​ | Gebruik mobiele arbeidsmiddelen //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)// ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18|AB art 7.18]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18a|AB art 7.18a]] ​ | Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.20|AB art 7.20]] ​ | Hijs- en hefgereedschap | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 7.31 t/m 7.36a uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende bepalingen voor bouwplaatsen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.31|AB art 7.31]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.35|AB art 7.35]] ​  | Grondverzet- en materieelverladingsmachines|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36a|AB art 7.36a]] ​ | Schakelbepaling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36b|AB art 7.36b]] ​ | Arbeidsmiddelen|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op jeugdige werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.38|AB art 7.38]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.39|AB art 7.39]] ​  | Deskundig toezicht|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17d======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Veilig aan- en van boord komen"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.10_-_In_het_water_vallen| ​ AB art. 3.10  ]]  |In het water vallen|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18 ======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "Hijs- en hefwerktuigen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.1|AB art 7.1]]  | Arbeidsmiddelen buiten gebruik | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2|AB art 7.2]]  | Arbeidsmiddelen met een CE-markering | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2a|AB art 7.2a]] ​  | Definitie keuring|  ​
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3|AB art 7.3]]   | Geschiktheid arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4|AB art 7.4]]  | Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a|AB art 7.4a]] ​ | Keuringen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5|AB art 7.5]]  | Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  | Deskundige werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.7|AB art 7.7]]  | Veiligheidssvoorzieningen i.v.m. bewegende delen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.8|AB art 7.8]]  | Verlichting|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.9|AB art 7.9]]     | Hoge en lage temperaturen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.10|AB art 7.10]] ​ | Alarmsignalen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11|AB art 7.11]] ​  | Loskoppelen arbeidsmiddel|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ | Voorlichting | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen 7.12 t/m 7.16 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen met een bedieningssysteem** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.12|AB art 7.12]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.13|AB art 7.13]] ​  | Bedieningssystemen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.14|AB art 7.14]] ​ | In werking stellen van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.15|AB art 7.15]] ​  | Stopzetten van arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.16|AB art 7.16]] ​   | Noodstopvoorziening | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 7.17 t/m 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17|AB art 7.17]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17a|AB art 7.17a]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17b|AB art 7.17b]] ​ | Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17c|AB art 7.17c]] ​ | Gebruik mobiele arbeidsmiddelen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18|AB art 7.18]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen ​ //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)// ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18a|AB art 7.18a]] ​ | Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.20|AB art 7.20]] ​ | Hijs- en hefgereedschap | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen 7.26, 7.27, 7.29 en 7.30 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op voorschriften bij het laden en lossen van schepen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.26|AB art 7.26]] ​  | Verwerken van goederen of materialen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.27|AB art 7.27]] ​  | Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.29|AB art 7.29]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.30|AB art 7.30]] ​  | Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen| ​
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen 7.31 t/m 7.36a uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende bepalingen voor bouwplaatsen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.31|AB art 7.31]] ​  | Schakelbepaling|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.32|AB art 7.32]] ​  | Bedienen van torenkranen,​ mobiele kranen en funderingsmachines|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.35|AB art 7.35]] ​  | Grondverzet- en materieelverladingsmachines|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36a|AB art 7.36a]] ​ | Schakelbepaling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.36b|AB art 7.36b]] ​ | Arbeidsmiddelen|
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op jeugdige werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder ​ hijs- en hefwerktuigen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.38|AB art 7.38]] ​  | Schakelbepaling| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.39|AB art 7.39]] ​  | Deskundig toezicht|
 +|**Arboregeling** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling paragraaf 7.2 hebben betrekking op hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschap aan boord van schepen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.4|AR art 7.4]]  | Modellen certificaten beproevingen en onderzoekingen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.5|AR art 7.5]]  | Model register | 
 +^   |**De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling paragraaf 7.3 hebben betrekking op certificatie machinisten hijskranen en funderingsmachines** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.6|AR art 7.6]]  | Categorieën torenkranen,​ mobiele kranen en mobiele hei-installaties | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=7.7|AR art 7.7]]  | Afgifte certificaat van vakbekwaamheid | 
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen 8.22 t/m 8.26 hebben betrekking op hand en armseinen** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.22|AR art 8.22]] ​ | Algemene vereisten inzake hand en armseinen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.23|AR art 8.23]] ​ | Seingever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.24|AR art 8.24]] ​ | Ontvanger van seinen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.25|AR art 8.25]] ​ | Kenbaarheid seingever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.26|AR art 8.26]] ​  | Voorkomen onduidelijkheid seinen | 
 +|**Warenwetbesluit** ​  |**De volgende artikelen uit het Warenwetbesluit machines hoofdstuk 1 hebben betrekking op\\ "​Algemene bepalingen"​.**\\ Van dit hoofdstuk worden hieronder alleen de artikelen genoemd die betrekking hebben op hijsen en heffen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1|WWBM art. 1]]  | Definities |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1a|WWBM art. 1a]]  | Uitzonderingen op toepassing |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel2|WWBM art. 2]]  | Verbodsbepalingen |
 +^   |**In hoofdstuk 2 uit het Warenwetbesluit machines zijn bepalingen opgenomen m.b.t. tot  de "​Vervaardiging"​.**\\ Van dit hoofdstuk wordt het 1ste item getoond, voor overige items scrollen.| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk2_Artikel3|WWBM art. 3]]  | Bepalingen m.b.t. veiligheid en gezondheid |
 +^   |**In hoofdstuk 3 uit het Warenwetbesluit machines zijn bepalingen opgenomen m.b.t. tot\\  "​Keuring en certificering"​.**\\ Van dit hoofdstuk wordt het 1ste item getoond, voor overige items scrollen.| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk3_Artikel5|WWBM art. 5]]   | CE-markering |
 +^   |**De volgende artikelen uit het Warenwetbesluit machines hoofdstuk 4 hebben betrekking op\\  "​Verkeer en gebruik"​.** \\ Van dit hoofdstuk worden hieronder alleen de belangrijkste artikelen genoemd die betrekking hebben op hijsen en heffen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk4_Artikel6d|WWBM art. 6d]]  | Periodieke keuringen van hijskranen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk4_Artikel6f|WWBM art. 6f]]  | Kraanboek en certificaten m.b.t. hijskranen |
 +^   ​|**Het volgende artikel uit de Warenwetregeling machines heeft betrekking op de indeling van hijskranen in categorieën.**| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0006022#​Artikel2a|WWRM art. 2a]]  | Afbakening van de categorie mobiele kranen en torenkranen |
 +^   ​|**Het volgende artikel uit de Technische Voorschriften Binnenschepen**\\ ​ (Wet- en regelgeving Binnenvaart,​ hoofdstuk 03 "​Regels vanuit de Binnenvaartwet+2006/​87/​EG",​ item 1 "​Technische Voorschriften Binnenschepen",​ bijlage II, deel II,  hoofdstuk 11 "​Inrichting en uitrusting van de schepen"​) heeft betrekking op de kranen aan boord van binnenschepen. ​ | 
 +^art. 11.12   | Kranen aan boord van binnenschepen (toegang tot dit artikel via [[http://​easyrules.ivw.nl/​easyrulesweb/​| "Easy rules" Database IVW ]] ) - n.b. in het scherm dat nu verschijnt in de rechterbovenhoek "​Binnenvaart"​ aanklikken en daarna via het aanklikken van "Wet- en regelgeving"​ en de hierboven genoemde aanwijzingen naar het betreffende artikel gaan |
 +|**ROS RIJN** ​  ​|**Het volgende artikel uit het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995** ​ | 
 +^  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk11/​Artikel1112|ROS RIJN 1995 art. 11.12 ]]   | Kranen aan boord van schepen die vallen onder het "​Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995" |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18b======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Hoogwerkers"​**\\ ​
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​   |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.7| ​ AB art. 7.7  ]]  |Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.8| ​ AB art. 7.8  ]]  |Verlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.13| ​ AB art. 7.13  ]]  |Bedieningssystemen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.14| ​ AB art. 7.14  ]]  |In werking stellen van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.15| ​ AB art. 7.15  ]]  |Stopzetten van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.16| ​ AB art. 7.16  ]]  |Noodstopvoorziening |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17a| ​ AB art. 7.17a  ]]  |Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17b| ​ AB art. 7.17b  ]]  |Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17c| ​ AB art. 7.17c  ]]  |Gebruik mobiele arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18| ​ AB art. 7.18  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18b| ​ AB art. 7.18b  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen voor personen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzingen zijn verwijzingen naar toepasbare informatie uit  andere leeswijzers** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]] |Valgevaar ​ |
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.20 ======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "Hijs- en hefgereedschap"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde\\ ​
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.35|AB art 1.35]] ​ | Definitie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.36|AB art 1.36]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.37|AB art 1.37]] ​ | Deskundig toezicht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.38|AB art 1.38]] ​ | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=1.39|AB art 1.39]] ​ | Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen | 
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefgereedschap**| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2|AB art 7.2]]  | Arbeidsmiddelen met een CE-markering | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2a|AB art 7.2a]] ​  | Definitie keuring|  ​
 +^    |**De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefgereedschap** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3|AB art 7.3]]  | Geschiktheid arbeidsmiddelen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4|AB art 7.4]]  | Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a|AB art 7.4a]] ​ | Keuringen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5|AB art 7.5]]  | Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6|AB art 7.6]]  | Deskundige werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a|AB art 7.11a]] ​ | Voorlichting | 
 +^    |**Het hieronder genoemde artikel 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 heeft betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.20|AB art 7.20]] ​   | Hijs- en hefgereedschap ​   //(dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer)//​ |  ​
 +^     |**De hieronder genoemde artikelen 7.26, 7.27, 7.29 en 7.30 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op voorschriften bij het laden en lossen van schepen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.26|AB art 7.26]] ​  | Verwerken van goederen of materialen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.27|AB art 7.27]] ​  | Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen|  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.29|AB art 7.29]] ​  | Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.30|AB art 7.30]] ​  | Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen| ​
 +|**Warenwetbesluit** ​ |**Het volgende artikel uit de Warenwetbesluit machines heeft betrekking op de definitie van hijs- en hefgereedschappen.** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0005577#​Hoofdstuk1_Artikel1|WWBM art. 1]]  | Definitie van hijs- en hefgereedschappen (7de opsommingsteken) |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23a======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Ladders en trappen"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23a| ​ AB art. 7.23a  ]]  |Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzing is een verwijzing naar toepasbare informatie uit een andere leeswijzer** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]]  |Valgevaar|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23b======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Steigers en stellingen"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23b| ​ AB art. 7.23b  ]]  |Specifieke bepalingen betreffende steigers|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.34| ​ AB art. 7.34  ]]  |Steigers <sup> (Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen)</​sup>​|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzing is een verwijzing naar toepasbare informatie uit een andere leeswijzer** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]]  |Valgevaar|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23d======
 +
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Werkbakken"​**\\ ​
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​  ​^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |** De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.2| ​ AB art. 7.2  ]]  |Arbeidsmiddelen met een CE-markering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.3| ​ AB art. 7.3  ]]  |Geschiktheid arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4| ​ AB art. 7.4  ]]  |Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.4a| ​ AB art. 7.4a  ]]  |Keuringen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.5| ​ AB art. 7.5  ]]  |Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.6| ​ AB art. 7.6  ]]  |Deskundigheid werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.11a| ​ AB art. 7.11a  ]]  |Voorlichting |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18| ​ AB art. 7.18  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18b| ​ AB art. 7.18b  ]]  |Hijs- en hefwerktuigen voor personen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23| ​ AB art. 7.23  ]]  |Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke\\ werkzaamheden op hoogte|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23d| ​ AB art. 7.23d  ]]  |Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken|
 +|**Andere leeswijzer** ​  |** De hieronder genoemde verwijzingen zijn verwijzingen naar toepasbare informatie uit  andere leeswijzers** ​ |  ​
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar| ​ AB art. 3.16  ]]  |Valgevaar|
 +^[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen| ​ AB art. 8.1  ]]  |Persoonlijke beschermingsmiddelen|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer m.b.t. "​Persoonlijke beschermingsmiddelen"​**\\ ​
 +
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +**Basisinformatie over wet- en regelgeving m.b.t. PBM'​s** \\ 
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​      ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.2|AB art 8.2]]  | Keuze persoonlijk beschermingsmiddel |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.3|AB art 8.3]]  | Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen |
 +\\ \\ 
 +
 +**Overige informatie over wet- en regelgeving m.b.t. PBM'​s**\\ ​
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​  ​| ​    
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3 lid 1b]]  | Arbeidshygiënische strategie met pbm's als maatregel van de laagste orde| 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8 lid 3 en 4]]   | Voorlichting en onderricht m.b.t. PBM's |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11 lid b]]  | Algemene verplichtingen van de werknemers m.b.t. PBM's |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=44|AW art 44]]  |Kosten van naleving van de regels komen niet ten laste van werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​   |    ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18 lid 3 en 4]]  | Voorkomen of beperken van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen d.m.v. PBM's als andere methodes om blootstelling te voorkomen technische niet uitvoerbaar zijn|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20 lid 5]]  | Hygiënische beschermingsmaatregelen m.b.t. PBM's die gedragen dienen te worden of gedragen zijn bij het voorkomen of beperken van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.48a|AB art 4.48a lid 2a]]  |Aanvullende maatregelen m.b.t. PBM's voor het werken met asbest en asbesthoudende stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.89|AB art 4.89 lid 4 t/m 7]]  |Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.8|AB art 6.8 lid 7 t/m 11]]  | Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling aan lawaai d.m.v. PBM's |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.9|AB art 6.9]]   ​|Weekgemiddelde|
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.4======
 +
 +**Dit is de leeswijzer voor "​Veiligheidssignalering"​**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 20% 80%>|
 +^Artikelnr. ​ ^Omschrijving van artikel ​ |
 +|**Arbowet** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +|**Arbobesluit** ​  |**De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.26|AB art 2.26]] ​ | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.35|AB art 2.35]] ​ | Verplichtingen werkgever | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen. |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.4|AB art 8.4]]  |Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering.\\ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering"//​ |
 +|**Arboregeling** ​  ​|**Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.1 ​ |AR art 8.1]]  |Vereisten |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.2 ​ |AR art 8.2]]  |Permanente signalering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.3 ​ |AR art 8.3]]  |Occasionele signalering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.4 ​ |AR art 8.4]]  |Vrije keuze van signalering |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.5 ​ |AR art 8.5]]  |Gebruik van kleuren |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.6 ​ |AR art 8.6]]  |Noodinstallatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.7 ​ |AR art 8.7]]  |Controle licht- en geluidssignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.8 ​ |AR art 8.8]]  |Bescherming specifieke werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.9 ​ |AR art 8.9]]  |Algemene eisen veiligheidsborden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.10 ​ |AR art 8.10]] ​ |Soorten borden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​BijlageXVIII/​|bijlage XVIII]]|Dit is een bijlage bij art. AR 8.10 | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.11 ​ |AR art 8.11]] ​ |Plaatsing borden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.12 ​ |AR art 8.12]] ​ |Reservoirs en leidingen met gevaarlijke stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.13 ​ |AR art 8.13]] ​ |Aanbrengen van signalering op reservoirs en leidingen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.14 ​ |AR art 8.14]] ​ |Plaatsing op leidingen|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.15 ​ |AR art 8.15]] ​ |Signalering bij opslag gevaarlijke stoffen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.16 ​ |AR art 8.16]] ​ |Wijze van gebruik lichtsignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.17 ​ |AR art 8.17]] ​ |Uniformiteit |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.18 ​ |AR art 8.18]] ​ |Bijzondere lichtsignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.19 ​ |AR art 8.19]] ​ |Vereisten geluidssignalen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.20 ​ |AR art 8.20]] ​ |Algemene vereisten inzake de mondelinge medeling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.21 ​ |AR art 8.21]] ​ |Gebruikte taal |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.22 ​ |AR art 8.22]] ​ |Algemene vereisten inzake hand en armseinen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.23 ​ |AR art 8.23]] ​ |Seingever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.24 ​ |AR art 8.24]] ​ |Ontvanger van seinen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.25 ​ |AR art 8.25]] ​ |Kenbaarheid seingever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.26 ​ |AR art 8.26]] ​ |Voorkomen onduidelijke seinen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​BijlageXIX/​|bijlage XIX]]|Dit is een bijlage bij art. AR 8.26 | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.27 ​ |AR art 8.27]] ​ |signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.28 ​ |AR art 8.28]] ​ |Afstemming signalering op obstakel of gevaarlijke plaats |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=8.29 ​ |AR art 8.29]] ​ |Vereisten inzake markering van verkeerswegen |
 +\\ \\ 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Aanverwante artikelen bij leeswijzer KEW art. 1======
 +
 +**Dit is de leeswijzer over ioniserende straling**\\ ​
 +
 +Zie [[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Opmerkingen_bij_het_gebruik_van_de_aanverwante_artikelen_bij_de_leeswijzers:​|opmerking]] over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde
 +
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^Artikelnr. ​  ​^Omschrijving van artikel ​  |
 +|**Arbowet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​zoeken_op/​BWBR0010346/​Hoofdstuk2/​PAR623742/​Artikel3|AW art 3]]   | Arbobeleid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   | Inventarisatie en evaluatie van risico'​s |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   | Voorlichting en onderricht |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]   | Voorkomen van gevaar voor derden |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]   | Algemene verplichtingen van de werknemers |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=16|AW art 16]]   | Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=18|AW art 18]]   | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek |
 +|**Arbobesluit** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit** ​ | 
 +^         ​|**Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen** ​  ​| ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1]]  | Definities\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1a|AB art 4.1a]] ​ | Toepasselijkheid |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1b|AB art 4.1b]] ​ | Zorgplicht van de werkgever |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c]] ​ | Beperken van blootstelling;​ algemene preventieve maatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2|AB art 4.2]]  | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.2a|AB art 4.2a]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie|
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3]]  | Grenswaarden\\ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.4|AB art 4.4]]  | Arbeidshygiënische strategie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.5|AB art 4.5]]  | Ventilatie |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.6|AB art 4.6]]  | Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  | Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10a|AB art 4.10a]] ​ | Onderzoek | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10d|AB art 4.10d]] ​ | Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen) | 
 +^      |**Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen** ​   | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.11|AB art 4.11]] ​ | Definities | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.12|AB art 4.12]] ​ | Schakelbepaling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.13|AB art 4.13]] ​ | Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.15|AB art 4.15]] ​ | Lijst van werknemers | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.16|AB art 4.16]] ​ | Grenswaarden | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.17|AB art 4.17]] ​ | Voorkomen van blootstelling;​ vervangen | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18]] ​ | Voorkomen of beperken van blootstelling | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.19|AB art 4.19]] ​ | Beperken van blootstelling |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.20|AB art 4.20]] ​ | Hygiënische beschermingsmaatregelen |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.21|AB art 4.21]] ​ | Abnormaal blootstellingsniveau |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.23|AB art 4.23]] ​ | Uitvoering en inhoud van onderzoek | 
 +|**Arboregeling** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling** ​ |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.19|AR art 4.19]] ​ |Gevaarlijke stoffen |  ​
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=4.20|AR art 4.20]] ​ |Kankerverwekkende en mutagene stoffen |  ​
 +|**Kernenergiewet** ​ |**De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de kernenergiewet** ​ | 
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002402/#​HoofdstukI_Artikel1|KEW art. 1]]  | Begripsbepalingen en werkingssfeer\\ ​ //Dit artikel is ook onderwerp/​titel van de leeswijzer "​Ioniserende straling"//​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002402#​HoofdstukIII_Afdeling2_Artikel15|KEW art. 15 t/m 21]]  | Artikelen m.b.t. vergunningen\\ ​ |
 +^[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002402#​HoofdstukIII_Afdeling3_Artikel22|KEW art. 22 t/m 89]]  | Overige artikelen uit de KEW die men kan raadplegen indien nodig\\ ​ |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
waterbouw/aanverwante_artikelen.txt · Laatst gewijzigd: 2019/03/06 14:33 door assist