Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waterbouw:leeswijzers [2016/11/27 13:51]
henk [Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a-4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen]
waterbouw:leeswijzers [2016/11/27 13:53] (huidige)
henk [Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a-4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen]
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +
 +
 +
 +
 +
 +\\ \\ \\ 
 +====== Leeswijzers ======
 +
 +
 +
 +
 +======Gebruikte codes in de leeswijzers:​======
 +R = worden gevaren/​risico'​s onder separaat kopje genoemd ja/nee\\
 +M = worden maatregelen onder separaat kopje genoemd ja/nee\\
 +*1 = verwijzing naar bestaande wet- en regelgeving\\
 +*2 = verwerkt in tekst\\
 +AW = Arbowet\\ ​
 +AB = Arbobesluit\\
 +AR = Arboregeling\\
 +BR = beleidsregel Waterbouw ​
 +
 +KEW = Kernenergiewet\\ ​
 +BS = Besluit stralingsbescherming\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
 +WWBM = Warenwet Besluitmachines\\ ​
 +WSU = Wet scheepsuitrusting\\ ​
 +EG en EEG = Europese richtlijn\\ ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== Leeswijzer per wetsartikel ======
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AW art. 1 lid 3h - Arbeidsmiddelen======
 + 
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 1 lid 3h verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Diverse risico'​s bij gebruik van arbeidsmiddelen |   ​[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=1|AW art 1 lid 3h]]   ​| ​ Arbeidsmiddelen|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​arbeidsmiddelen|11.2]]|Arbeidsmiddelen ​  |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​definitie_en_begripsbepaling_mbt_arbeidsmiddelen|11.2.1]]|Definitie en begripsbepaling m.b.t. arbeidsmiddelen ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​arbeidsmiddelen_algemeen|11.2.2]]| Arbeidsmiddelen algemeen ​ | 
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​arbeidsmiddelen_met_een_ce_markering|11.2.3]] ​ |Arbeidsmiddelen met een CE markering ​  |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​arbeidsmiddelen_met_een_stuurrad-markering|11.2.4]] ​ |Arbeidsmiddelen met een stuurrad-markering ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​behandeling_van_arbeidsmiddelen_in_deze_arbocatalogus|11.2.5]] ​ |Behandeling van arbeidsmiddelen in deze Arbocatalogus ​   |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |  | | 
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​gereedschappen_en_machines|11.3]] ​ |Gereedschappen en machines ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​keuze_gereedschappen|11.3.1]] ​ |Keuze gereedschappen ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​specifieke_aandrijvingen|11.3.2]] ​ |Specifieke aandrijvingen ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​slijpmachines|11.3.3]] ​ |Slijpmachines ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​overig_gereedschap_en_machines|11.3.4]] ​ |Overig gereedschap en machines ​ |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AW_art._1_lid_3h|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 1 lid 3h - Arbeidsmiddelen ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 + 
 +======Leeswijzer AW art. 3 lid 1e - Arbobeleid m.b.t. BHV zaken======
 + 
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 3 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Vergroten van gevolgen na een noodgeval (ongeval, brand etc.) |   ​[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3 lid 1e]]   ​| ​ Arbobeleid m.b.t. BHV zaken  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Noodorganisatie(s)_binnen_het_bedrijf|10.4]]|Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Proloog_en_samenvatting_m.b.t._noodorganisaties|10.4.0]] ​ | Proloog en samenvatting m.b.t. noodorganisaties ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Noodorganisatie_aan_de_wal|10.4.1]] ​ | Noodorganisatie aan de wal  | 
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Noodorganisatie_aan_boord|10.4.2]] ​ |Noodorganisatie aan boord   |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Samenstellen en onderhouden van een noodorganisatie|10.4.3]] ​ |Samenstellen en onderhouden van een noodorganisatie ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Wettelijk_kader_m.b.t._BHV-/​noodorganisaties|10.4.4]] ​ |Wettelijk kader m.b.t. BHV    |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AW_art._3_lid_1e|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 3 lid 1e - Arbobeleid m.b.t. BHV zaken ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AW art. 5 - Inventarisatie en evaluatie van risico'​s======
 + 
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 5 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Risico'​s die niet afgedekt zijn door passende maatregelen kunnen ernstige gevolgen hebben in de vorm van ongevallen en/of schade| ​  ​[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=5|AW art 5]]   ​| ​ Inventarisatie en evaluatie van risico'​s ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Risicobeheersing_en_riskmanagement|10.1]] ​ |Risicobeheersing en riskmanagement ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Proloog_en_samenvatting|10.1.0]] ​ |Proloog en samenvatting ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Risico-inventarisatie_en_evaluatie_(RI&​E)|10.1.1]] ​ |Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Verdiepende_RI&​E|10.1.2]] ​ |Verdiepende RI&​E ​  ​| ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Taak-risicoanalyse_(TRA)|10.1.3]] ​ |Taak-risicoanalyse (TRA)  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Proces-risicoanalyse|10.1.4]] ​ |Proces-risicoanalyse ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Persoonlijke-risicoanalyse_(PRA)_ook_genoemd_LMRA_of_JSA|10.1.5]] ​ |Persooonlijke-risicoanalyse ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Branche_RI&​E|10.1.6]] ​ |Branche RI&​E ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Werkvergunningen_en_RI&​E|10.1.7]] ​ |Werkvergunningen en RI&​E ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Systematische_aanpak_m.b.t._RI&​E|10.1.8]] ​ |Systematische aanpak m.b.t. RI&​E ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Wettelijk_kader_m.b.t._RI&​E|10.1.9]] ​ |Wettelijk kader m.b.t. RI&​E ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​Maatregelen_m.b.t._RI&​E|10.1.10]] ​ |Maatregelen m.b.t. RI&​E ​ |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AW_art._5|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 5 - Inventarisatie en evaluatie van risico'​s ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AW art. 8 - Voorlichting,​ onderricht en deskundigheid======
 + 
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 8 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Onkunde, hierdoor kunnen diverse gevaarlijke situaties ontstaan |   ​[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]   ​| ​ Voorlichting en onderricht ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​communiceren_van_veiligheidsinformatie|10.3]] ​ |Communiceren van veiligheidsinformatie ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​medewerkers_algemeen|23.1]] ​ |Medewerkers algemeen ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​voorlichting_en_onderricht|23.1.1]] ​ |Voorlichting en onderricht ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​basisinformatie|23.1.1.1]] ​ |Basisinformatie ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​continue_voorlichting|23.1.1.2]] ​ |Continue voorlichting ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​cursussen_en_trainingen|23.1.1.3]] ​ |Cursussen en training ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​deskundigheid|23.1.2]] ​ |Deskundigheid ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​lokale_projectmedewerkers|23.2]] ​ |Lokale projectmedewerkers |
 +
 +De aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 zijn opgesplitst in twee delen t.w.:​\\ ​
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AW_art._8_(1)| referenties naar items over "​Voorlichting,​ onderricht en onderwijs"​
 +]]\\
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AW_art._8_(2)|referenties naar items over "​Deskundigen,​ deskundigheid,​ taken deskundigen en afgifte certificaten"​
 +]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 2.15 - Psychosociale arbeidsbelasting======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 2.15 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Te veel stress waardoor:​\\ ​ psychische overbelasting of andere chronische gezondheidsklachten| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.15|AB art. 2.15]] ​  ​| ​ Psychosociale arbeidsbelasting ​  ​|[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Psychosociale_arbeidsbelasting|13.2]] ​ |Psychosociale arbeidsbelasting ​   |
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Inleiding_m.b.t._het_onderwerp_"​Psychosociale_arbeidsbelasting"​|13.2.1]] ​ |-inleiding ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Seksuele_intimidatie,​_agressie_en_geweld,​_pesten|13.2.2]] ​ |-Seksuele intimidatie,​ agressie en geweld, pesten ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Werkdruk|13.2.3]] ​ |-Werkdruk | 
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._2.15|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.15 - Psychosociale arbeidsbelasting ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 2.28 - Ontwerp-, V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&​E======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 2.28 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Ontbreken van de juiste informatie bij de werknemer |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.28|AB art. 2.28]] ​  ​| ​ Veiligheids- en gezondheidsplan ​  ​|[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​ontwerp-_v_g-_vgm-_project-_reparatie-_en_noodplannen_met_ri_e|10.2]] ​ |Ontwerp-, V&G-, VGM-, reparatie- en noodplannen met RI&​E ​   |
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​inleiding_mbt_plannen|10.2.0]] ​ |Inleiding m.b.t. plannen ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​ontwerpplannen_voor_project_en_ri_e|10.2.1]] ​ |Ontwerpplannen voor project en RI&​E ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​v_g_plannen_en_ri_e|10.2.2]] ​ |V&G plannen en RI&E | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​vgm-projectplannen_en_ri_e|10.2.3]] ​ |VGM-projectplannen en RI&​E ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​projectplannen_en_ri_e|10.2.4]] ​ |Projectplannen RI&​E ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​reparatieplannen_en_ri_e|10.2.5]] ​ |Reparatieplannen en RI&E | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​noodplannen_incl_alarmrollen_calamiteitenplannen_en_veiligheids-_of_ontruimingsplannen|10.2.6]] ​ |Noodplannen (incl. alarmrollen),​ calamiteitenplannen en veiligheids- of ontruimingsplannen ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​overige_zaken_met_betrekking_tot_ri_e_en_plannenprojecten|10.2.7]] ​ |Overige zaken met betrekking to RI&E en plannen/​projecten | 
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._2.28|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.28 - Ontwerp-, V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&E ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 3.2 - Inrichting arbeidsplaatsen - algemene vereisten======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.2 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Diverse risico'​s |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.2|AB art 3.2  ]]  |  Algemene vereisten m.b.t. inrichting arbeidsplaatsen ​  | [[waterbouw:​vgm_handboek_2_10#​orde_en_netheid|10.5]]|Orde en netheid |
 +|:::   ​|::: ​ |:::  | [[waterbouw:​vgm_handboek_3_15#​Kantoren,​_werkplaatsen,​_magazijnen,​_buitenopslag,​_opstap-_en_aflossteigers|15.4]]|Kantoren,​ werkplaatsen,​ magazijnen, buitenopslag,​ opstap- en aflossteigers |
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._3.2|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.2]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 3.4 - Elektriciteit======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.4 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Elektrocutie |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.4|AB art 3.4  ]]  |  Elektrische installaties ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Elektriciteit|12.3]] ​ |Elektriciteit (algemeen) ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_22#​Elektriciteit|22.1]] ​ |Elektriciteit (aanvoer en distributie) ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |**Bijlage 28**   ​| ​      |
 +|:::      |:::          |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Beleidsregel_3.4._Aanleg_en_gebruik_van_elektrische_installaties|BR3.4]] ​ |Aanleg en gebruik van elektrische installaties ​ |  ​
 +|:::      |:::          |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Beleidsregel_3.5._Elektrotechnische,​_bedienings-_en_andere_werkzaamheden|BR3.5]] |Elektrotechnische,​ bedienings- en andere werkzaamheden |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._3.4|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.4]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 3.5g - Besloten ruimten======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.5g verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Verstikking,​ bedwelming, vergiftiging,​ brand en/of explosie |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.5g|AB art 3.5g  ]]  |  Gevaar voor\\ ​ verstikking,​ bedwelming, vergiftiging of brand  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Besloten_ruimten|21.6]]| Besloten ruimten ​   |
 +
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._3.5g|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.5g]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 3.8 - Brand, brandpreventie en brandbestrijding======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.8 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Brandplekken op de huid, verbranding van huid/​lichaamsdelen en algemene brandschade| ​  ​[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art. 3.8]]  |  Brandmelding en brandbestrijding ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Brand,​_brandpreventie_en_brandbestrijding|11.4]] ​ |Brand, brandpreventie en brandbestrijding ​ |  ​
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Indeling_van_het_hoofdstuk_"​Brand,​_brandpreventie_en_brandbestrijding"​|11.4.0]] ​ |Indeling hoofdstuk "​Brand,​ brandpreventie en brandbestrijding" ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Inleiding_"​Brand,​_brandpreventie_en_brandbestrijding"​|11.4.1]] ​ |Inleiding "​Brand,​ brandpreventie en brandbestrijding" ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Risico'​s,​_maatregelen,​_RI&​E_en_arbeidshygiënische_strategie|11.4.2]] |Risico'​s,​ maatregelen,​ RI&E en Arbeidshygiënische strategie ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Brandklassen_met_bijbehorende_symbolen|11.4.3]] ​ |Brandklassen met bijbehorende symbolen ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Blusstoffen,​_blusmiddelen/​installaties,​_branddetectie-/​waarschuwings-/​alarm-/​meldinstallaties_en_persoonlijke_uitrustingsstukken|11.4.4]] ​ | Blusstoffen,​ blusmiddelen/​installaties,​ branddetectie-/​ waarschuwings-/​ alarm-/​meldinstallaties en persoonlijke uitrustingsstukken ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Brandpreventie|11.4.5]] ​ |Brandpreventie ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Brandbestrijding|11.4.6]] |Brandbestrijding ​ |
 +|:::      |:::          |:::  |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​Verwijzingen|11.4.7]] ​ |Verwijzingen ​ |
 +
 +[[aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._3.8|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.8 - Brand, brandpreventie en brandbestrijding ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ ​
 +
 +N.B. Items binnen het onderwerp fysieke belasting zijn: zitten, staan, knielen, hurken, tillen, dragen, duwen, trekken, energetische overbelasting,​ lichaamswarmte,​ warmtebelasting,​ onderbelasting,​ repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) en trillingen \\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 3.10 - In het water vallen======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.10 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Verdrinken ​  ​| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.10|AB art 3.10  ]]  |  Redden van\\  drenkelingen ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​In_het_water_vallen|12.2]]|In het water vallen |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._3.10|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.10]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 3.16 - Valgevaar======
 +
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.16 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Valgevaar ​  ​| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.16|AB art 3.16  ]]  |  Voorkomen valgevaar ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​valgevaar_algemeen,​_begeven/​werken_op_hoogte|12.1]] ​ |Valgevaar algemeen, begeven/​werken op hoogte ​   |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Vallen_van_hoogte|12.1.1]] ​  ​|Vallen van hoogte ​ | 
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Vallen_van_vloeren_of_dekken|12.1.1.1]] ​ |Vallen van vloeren of dekken ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Vallen_in_vloer-_of_dekopeningen|12.1.1.2]] |Vallen in vloer- of dekopeningen ​ | 
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Veiligheids-_of_vangnetten_(collectief_beschermingsmiddel_bij_werken_op_hoogte)|12.1.6]] ​ | Veiligheids- of vangnetten ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Persoonlijke_beschermingsmiddelen_bij_werken_op_hoogte|12.1.7]] ​ |PBM's bij werken op hoogte|
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._3.16|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.16]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 3.30 - Het graven van en het werken in putten en sleuven======
 +
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.30 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Instortgevaar,​ bedolven worden, besloten ruimten ​ |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.30|AB art 3.30  ]]  |  Bouwputten, tunnels, uitgravingen,​en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden ​ |  [[waterbouw:​vgm_handboek_3_17#​het_graven_van_en_het_werken_in_putten_en_sleuven|17.2.2]] ​ |Het graven van en het werken in putten en sleuven ​   |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._3.30|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.30]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 4.1 - Gevaarlijke stoffen======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.1 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met alle risico'​s die daarbij horen. |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1|AB art 4.1  ]]   ​| ​   definitie van  gevaarlijke stoffen ​  ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Gevaarlijke_stoffen|12.9]] ​ |Gevaarlijke stoffen ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Behandeling_van_gevaarlijke_stoffen_in_dit_hoofdstuk|12.9.0]] ​ |Behandeling van gevaarlijke stoffen in hoofdstuk 12.9  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Algemeen|12.9.1]] ​ |Algemeen ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Risico'​s en maatregelen|12.9.2]] ​ |Risico'​s en maatregelen ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​begrippen|12.9.3]] ​ |Begrippen ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Toepasselijke wetgeving_en_overige_informatie|12.9.4]] ​ | Toepasselijke wetgeving en overige informatie ​ |   
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Registratie_van_gevaarlijke_stoffen_die_men_in_voorraad/​gebruik_heeft|12.9.5]] ​ |Registratie van gevaarlijke stoffen in voorraad/​gebruik ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Gebruik_van_gevaarlijke_stoffen|12.9.6]] ​ |Gebruik van gevaarlijke stoffen ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Opslag_van_gevaarlijke_stoffen|12.9.7]] ​ |Opslag van gevaarlijke stoffen ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Vervoer_van_gevaarlijke_stoffen|12.9.8]] ​ | Vervoer van gevaarlijke stoffen ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Afvoer_van_gevaarlijke_stoffen|12.9.9]] ​ |Afvoer van gevaarlijke stoffen ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​PBM'​s_en_overige_beschermingsmiddelen_m.b.t._gevaarlijke_stoffen|12.9.10]] |PBM's en overige beschermingsmiddelen ​ |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._4.1|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 4.1c - Werken in of met verontreinigde grond======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.1c verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Blootstelling aan schadelijke stoffen, brand- en/of explosiegevaar van sommige stoffen. |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.1c|AB art 4.1c  ]]   ​| ​   Beperken van blootstelling;​\\ ​ algemene preventieve maatregelen ​  ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_1_7#​Wbb_hst_IV_verontreinigde_bodem|7.2.5]] ​ |Verontreinigde bodem (wetgeving) ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_16#​Verontreinigingen_in_de_waterbodem|16.2.2]] ​ |Verontreinigingen in de waterbodem ("in den natte"​) ​ |  ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_16#​Het_vrijkomen_van_gevaarlijke_natuurlijke_gassen|16.2.3]] ​ | Vrijkomen van natuurlijke gassen ("in den natte"​) ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_17#​Verontreinigingen_in_de_bodem|17.2.3]] ​ | Verontreinigingen in de bodem ("in den droge"​) ​ |     
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_17#​Het_vrijkomen_van_gevaarlijke_natuurlijke_gassen|17.2.4]] ​ |Vrijkomen van natuurlijke gassen ("in den droge"​) ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |**Bijlage 28**   ​| ​     |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Beleidsregel_4.1c_-6._Doeltreffende_beheersing_van_de_blootstelling_aan_gevaarlijke_stoffen_bij_werken_in_of_met_verontreinigde_grond_of_verontreinigd_grondwater|BR4.1c -6]]   | Beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Beleidsregel_4.2_-2._Wijze_van_beoordelen_van_blootstelling_aan_gevaarlijke_stoffen_bij_werken_in_of_met_verontreinigde_grond_of_verontreinigd_grondwater|BR4.2-2]] ​   |Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen ​    |
 +
 +N.b. Beleidsregel 4.1c-6 en 4.2-2 worden hier wel genoemd maar zijn volledig verwerkt in de publicatie van CROWP132\\ ​
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._4.1c|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1c]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 4.3 - Lassen, snijden en gutsen======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.3 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Blootstelling aan lasrook, en alle andere risico'​s met betrekking tot lassen, snijden en gutsen. |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.3|AB art 4.3  ]]   ​| ​   grenswaarden van gevaarlijke stoffen ​  ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Lassen,​_snijden_en_gutsen|12.4]] ​ |Lassen, snijden en gutsen ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Indeling van dit hoofdstuk|12.4.0]] ​ |Indeling van dit hoofdstuk ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Algemeen|12.4.1]] ​ |Algemeen ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Risico'​s|12.4.2]] ​ |Risico'​s ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Behandeling_van_de_risico'​s_met_de_bijbehorende_maatregelen|12.4.3]] |Behandeling van de risico'​s met bijbehorende maatregelen |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._4.3|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.3]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 4.10 - Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.10 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Explosiegevaar |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.10|AB art 4.10  ]]  |    Conventionele ​ explosieven ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Werkzaamheden_waar_explosieven_kunnen_voorkomen|21.4]] ​ |Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen ​   |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._4.10|Aanverwante wetsartikelen bij leeswijzer AB art. 4.10]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 4.18 - Fijn stof/​kwartsstof======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.18 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Beschadiging van longen |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.18|AB art 4.18  ]]  |  Voorkomen of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Werken_in_een_omgeving_met_stof|21.7]] |Werken in een omgeving met stof\\ ​  ​((grove) stof/fijn stof/ kwartsstof) ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |**Bijlage 28**  |    | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Beleidsregel_4.18_-4._Doeltreffende_beheersing_van_blootstelling_aan_kristallijn,​_respirabel_kwarts_in_de_bouw|BR4.18.-4]] ​  ​|Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kristallijn,​ respirabel kwarts in de bouw  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Bijlage_13._behorend_bij_beleidsregel_4.18-4_Arbobesluit|BR4.18.-4 Bijlage 13]]  |Bijlage 13, behorend bij beleidsregel 4.18-4 ​  |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._4.18|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.18]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 5.1 - Fysieke belasting======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 5.1 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Het grootste risico is het onder- of overbelasten van het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.1|AB art. 5.1]]  |  Definitie richtlijn m.b.t. fysieke belasting ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Fysieke_belasting|13.3]] ​ |Fysieke belasting ​  |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Inleiding_fysieke_belasting|13.3.1]] ​  ​|Inleiding ​ |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Fysieke_belasting_in_de_Waterbouw|13.3.2]] ​ | Fysieke belasting in de Waterbouw ​  |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Risico'​s,​_RI&​E_en_arbeidshygiënische_strategie|13.3.3]] ​  ​|Risico'​s RI&E en arbeidshygiënische strategie ​  ​| ​   ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​Risico'​s_en_maatregelen_m.b.t._fysieke_belasting|13.3.4]] ​ |Risico'​s en maatregelen m.b.t. fysieke belasting ​  |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |     ||
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​oeverwerk|21.9]] ​  ​|Oeverwerk ​  ​| ​   ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​inleiding_en_begripsbepaling_mbt_oeverwerk|21.9.0]] ​  ​|Inleiding en begripsbepalingen ​  ​| ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​steenzetwerk|21.9.1]] ​  ​|Steenzetwerk ​  ​|  ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​algemeen|21.9.1.0]] ​  |- Algemeen ​  ​| ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​fysieke_belasting_bij_het_steenzetwerk|21.9.1.1]] ​  |- __Fysieke belasting bij het steenzetwerk__ ​  ​| ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​overige_facetten_en_risico_s|21.9.2]] ​  ​|Overige facetten en risico'​s ​  ​| ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |   ​| ​  ​| ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |Voor de verschillende items binnen het onderwerp fysieke belasting zie onder de tabel achter N.B. || 
 +
 +[[aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._5.1|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.1 - Fysieke belasting ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ ​
 +
 +N.B. Items binnen het onderwerp fysieke belasting zijn: zitten, staan, knielen, hurken, tillen, dragen, duwen, trekken, energetische overbelasting,​ lichaamswarmte,​ warmtebelasting,​ onderbelasting,​ repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) en trillingen \\ \\ \\ 
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 5.7 - Beeldschermwerk======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 5.7 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|belangrijkste risico'​s bij beeldschermwerk zijn stoornissen m.b.t. gezichtsvermogen en fysieke- en psychische belasting ​ | [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=5.7|AB art. 5.7]]  |  Definities m.b.t. beeldschermwerk ​ |[[Waterbouw:​vgm_handboek_2_13#​repeterende_bewegingen_waaronder_beeldschermwerk|13.3.4.5]] ​ |Repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) ​  |
 +
 +[[aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._5.7|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.7 - Beeldschermwerk ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ ​
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 - Lawaai======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 verwerkt in onderstaande tabel// ​        |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Gehoorbeschadiging| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.6|AB art. 6.6]] t/m 6.11 (hfdst.6 afd.3)<​sup>​*</​sup> ​ |  Lawaai ​ | [[vgm_handboek_2_13#​13.4.3_Geluid|13.4.3]] ​ |Geluid ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​wat_is_geluid|13.4.3.1]] ​ |Wat is geluid ​ |  ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​Schadelijk_en_hinderlijk_geluid|13.4.3.2]] ​  | Schadelijk en hinderlijk geluid ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​Nadere_RI&​E,​_Gehoorbescherming_en_Geluidzones|13.4.3.3]] ​ | Nadere RI&E, gehoorbescherming en geluidzones ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​Arbeidsgezondheidskundig_onderzoek_gehoor|13.4.3.4]] ​ |Arbeidsgezondheidskundig onderzoek gehoor ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​Voorlichting_en_onderricht|13.4.3.5]] ​  ​|Voorlichting en onderricht ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​Risico'​s_en_maatregelen_m.b.t._schadelijk_geluid|13.4.3.6]] |Risico'​s en maatregelen m.b.t. schadelijk geluid ​  ​| ​
 +<​sup>​* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 6.6 daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_hoofdstuk_6,​_afdeling_3__art._6.6_t/​m_6.11|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 - Lawaai ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a-4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n verwerkt in onderstaande tabel// ​        |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Straling| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008498/#​Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf1_Artikel6.12a|AB art. 6.12a]] t/m 6.12n (hfdst.6 afd.4a en 4b)<​sup>​*</​sup> ​ |  Stralingen ​ | [[vgm_handboek_2_13#​stralingen|13.6]] ​ |**Stralingen** ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​stralingen_algemeen|13.6.1]] ​ |**Stralingen algemeen** ​ |  ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​ioniserende_stralingen|13.6.2]] ​  ​|**Ioniserende stralingen** |
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​niet-ioniserende stralingen|13.6.3]] ​ |**Niet-ioniserende stralingen** |
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​met_welke_stralingen_hebben_wij _te_maken_in_de_waterbouw|13.6.4]] ​ |**Met welke stralingen hebben wij te maken in de Waterbouw** ​ |  ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​hoofdgroep_optische_straling|13.6.5]] ​ |**Hoofdgroep optische straling** ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​ultraviolette_straling|13.6.5.1]] ​ |Ultraviolette straling ​ |   
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​infrarood_ir_straling|13.6.5.2]] ​ |Infrarood (IR) straling ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​zichtbare_straling_licht|13.6.5.3]] ​ |Zichtbare straling (licht) |   
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​laserstraling|13.6.5.4]] ​ |Laserstraling ​ |   
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​open_bronnen|13.6.5.5]] ​ |Open bronnen |    ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​led_s|13.6.5.6]] ​ |LED'​s ​ |  ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​fotosensitiviteit_lichtovergevoeligheid|13.6.5.7]] ​ |Fotosensitiviteit (lichtovergevoeligheid |  ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​risico_s_maatregelen_en_overige_verplichtingen_voor_de_hoofdgroep_optische_straling|13.6.5.8]] ​ |Risico'​s,​ maatregelen en overige verplichtingen voor de hoofdgroep optische straling ​ |   
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​hoofdgroep_elektromagnetische_velden|13.6.6]] ​ |**Hoofdgroep elektromagnetische velden** | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​radiofrequentiestraling|13.6.6.1]] ​ |Radiofrequentiestraling |  ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​straling_met_extreem_lage_frequenties_elf|13.6.6.2]] ​ |Straling met extreem lage frequenties (ELF)| ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​risico_s_en_maatregelen_voor_de_hoofdgroep_elektromagnetische_velden|13.6.6.3]] ​ |Risico'​s en maatregelen voor de hoofdgroep elektromagnetische velden| ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[vgm_handboek_2_13#​wetgeving_en_verwijzingen_mbt_stralingen|13.6.7]] ​ |**Wetgeving en verwijzingen m.b.t. stralingen** | 
 +<​sup>​* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 6.12a daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_ab_hoofdstuk_6_afdeling_4a_en_4b_art_612a_tm_612n_-_stralingen|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 6.16 - Duikarbeid======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 6.16 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Duikerziekten,​ onderkoeling,​ warmtebevanging en desoriëntatie,​ onjuist of vervuild ademgas, ongeschikt materieel, omgevingsrisico'​s| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=6.16|AB art. 6.16]] ​ |  Duikarbeid ​ | [[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Duikwerkzaamheden| ​ 21.2  ]]  |Duikwerkzaamheden ​ |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Inleiding| ​ 21.2.0 ​ ]]  |Inleiding ​ |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Risico'​s_bij_duikwerkzaamheden| ​ 21.2.1 ​ ]]  |Risico'​s bij duikwerkzaamheden ​ |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_21#​Maatregelen_om_duikwerkzaamheden_veilig_te_laten_verlopen| ​ 21.2.2 ​ ]]  |Maatregelen om duikwerkzaamheden veilig te laten verlopen ​ | 
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._6.16|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 6.16 - Duikarbeid ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.17c - Stortmaterieel======
 + 
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.17c verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|De grootste risico'​s zijn:\\ aanrijdingsgevaar en geraakt of bekneld worden |   ​[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17c|AB art 7.17c]] ​ |  Gebruik mobiele arbeidsmiddelen ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_3_20#​Stormaterieel |  20   ​]] ​ |Stortmaterieel ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |**Bijlage 28**  |   ​| ​
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Beleidsregel_7.4_-3._Deugdelijkheid_van_vierwielige_trekkers|BR7.4-3]] ​ |Deugdelijkheid van vierwielige trekkers ​ |    ​
 +
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.17c|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17c]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.17d - Veilig aan- en van boord komen======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.17d verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Valgevaar, verdrinken |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.17d|AB art 7.17d]] ​ |  Personentransport over water  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Veilig_aan-_en_van_boord_komen_van_schepen_en_drijvend_materieel|12.2.1]] ​ |Veilige toegang tot schepen en drijvend materieel ​ |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Overstapplaats_(overstappen_van_de_wal_op_drijvend_materieel)|12.2.1.1]] ​ |Overstapplaats (overstappen van de wal op drijvend materieel) ​ |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Personeelsvaartuigen |12.2.1.2]] ​ |Personeelsvaartuigen ​ |
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Het_overstappen |12.2.1.3]] ​ |Het overstappen ​ |  ​
 +|:::  |:::   ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Hulpmiddelen_om_aan_boord_te_komen |12.2.1.4]]|Hulpmiddelen om aan boord te komen  |    ​
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.17d|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17d]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.18 - Hijs- en hefwerktuigen======
 +
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.18 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Geraakt worden door of beklemd raken onder vallende lasten of kantelende hijs- of hefwerktuigen.| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18|AB art. 7.18]] ​ |  Hijs- en hefwerktuigen ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hijsen_en_heffen_algemeen|12.8.1]] ​ |Hijsen en heffen algemeen ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hijs-_en_hefwerktuigen_algemeen|12.8.2]] ​ |Hijs- en hefwerktuigen algemeen ​  |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hijswerktuigen|12.8.3]] ​ |Hijswerktuigen ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hefwerktuigen|12.8.4]] ​  ​|Hefwerktuigen ​ |
 +|:::   ​|::: ​  ​|::: ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Lieren|12.8.5]] ​ |Lieren ​ | 
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.18|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18 - Hijs- en hefwerktuigen ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.18b - Hoogwerkers======
 + 
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.18b verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Valgevaar, beknelling |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.18b|AB art 7.18b]] ​  ​| ​ Hijs- en  hefwerktuigen voor personen ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Hoogwerkers_[werken op hoogte]|12.1.4]] ​  ​|Hoogwerkers (werken op hoogte) |    ​
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.18b|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18b]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.20 - Hijs- en hefgereedschap======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.20 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Geraakt worden door vallende lasten of hijs- of hefgereedschap| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.20|AB art. 7.20]] ​ |  Hijs- en hefgereedschap ​ | [[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hijsdraden,​_hijs-_en_hefgereedschap_en_plaatogen(puttings)|12.8.6]] ​ |Hijsdraden,​ hijs- en hefgereedschap en plaatogen(puttings) ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hijswerkzaamheden|12.8.7]] |Hijswerkzaamheden ​  ​| ​
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.20|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.20 - Hijs- en hefgereedschap ]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.23a - Ladders en trappen======
 + 
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23a verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Valgevaar |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23a|AB art 7.23a]] ​ |  Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Ladders_en_trappen_(overwinnen_van_hoogteverschillen)|12.1.2]] ​ |Ladders en trappen ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Verplaatsbare_ladders|12.1.2.1]] ​ |Verplaatsbare ladders ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Vaste_ladders_en trappen|12.1.2.2]]|Vaste ladders en trappen ​ |    ​
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.23a|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23a]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.23b - Steigers en stellingen======
 + 
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23b verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Valgevaar |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23b|AB art 7.23b]] ​  ​| ​ Specifieke bepalingen betreffende steigers ​  ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Steigers_en_stellingen_[werken_op_hoogte|12.1.3]] ​  ​|Steigers en stellingen ​  |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Steigers_en_stellingen_algemeen|12.1.3.1]] ​ |Steigers en stellingen algemeen ​  |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Steigers_die_per_project_op_maat_rond_het_object_worden_opgebouwd|12.1.3.2]] ​  | Steigers per project op maat rond object ​  |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Kleinere_mobiele_steigers_en_rolsteigers|12.1.3.3]] ​ | Kleinere mobiele steigers en rolsteigers ​  |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Stellingwerk_voor_het_tijdelijk_werken_op_hoogte|12.1.3.4]] ​ | Stellingwerk voor het tijdelijk werken op hoogte ​  |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Risico'​s_en_maatregelen_m.b.t._steigers_en_stellingen|12.1.3.5]]|Risico'​s en maatregelen m.b.t. steigers en stellingen |    ​
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.23b|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23b]]\\
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 7.23d - Werkbakken======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23d verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Valgevaar, beknelling |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=7.23d|AB art 7.23d]] ​ |  Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12#​Werkbakken_[werken_op_hoogte]|12.1.5]] ​ |Werkbakken (werken op hoogte) ​  ​| ​
 + 
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._7.23d|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23d]]\\
 +
 + Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 8.1 - Persoonlijke beschermingsmiddelen======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 8.1 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Zie opsomming\\ onder <​sup>​*1</​sup> ​ |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.1|AB art. 8.1]]\\ t/m 8.3\\ hfdst 8 afd 1*  |  Persoonlijke beschermingsmiddelen ​ | [[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Persoonlijke_beschermingsmiddelen|12.10]] ​ |Persoonlijke beschermingsmiddelen ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​wat_zijn_persoonlijke_beschermingsmiddelen|12.10.1]] ​ |Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​pbm-beleid|12.10.2]] ​ |PBM-beleid ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Eisen_verstrekking_pbm'​s|12.10.3]] ​  ​|Eisen verstrekking pbm'​s ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​pbm'​s_voor_inleenkrachten|12.10.4]] ​ |Pbm's voor inleenkrachten ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Persoonlijke_beschermingen|12.10.5]] ​ |Persoonlijke beschermingen ​  |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Hoofdbescherming|12.10.5.1]] ​ |Hoofdbescherming ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Oogbescherming|12.10.5.2]] ​  ​|Oogbescherming ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Gelaatsbescherming|12.10.5.3]] ​  ​|Gelaatsbescherming ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Gehoorbescherming|12.10.5.4]] ​ | Gehoorbescherming ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Voetbescherming|12.10.5.5]] ​  ​|Voetbescherming ​   |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Handbescherming|12.10.5.6]] ​ |Handbescherming ​ | 
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Adembescherming|12.10.5.7]] ​ |Adembescherming ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Bescherming_van_overige_lichaamsdelen]|12.10.5.8]] ​ |Bescherming van overige lichaaamsdelen ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Valbeveiliging_[bij_het_vallen_van_hoogte]|12.10.5.9]] ​ |Valbeveiliging (vallen van hoogte) ​ |
 +|:::  |:::  |:::  |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_12a#​Beveiliging_tegen_verdrinking_(reddings/​werkvesten)|12.10.5.10]]|Beveiliging tegen verdrinking (reddings/​werkvesten) ​ | 
 +
 +<​sup>​* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 8.1 \\ daarna kan men via de pijl naast "​Bookmark"​ [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.</​sup>​\\ ​
 +
 +
 +<​sup>​*1</​sup> ​ risco’s die als laatste middel in de arbeidshygiënische strategie via PBM's kunnen worden geëlimineerd of beperkt tot een acceptabel niveau:\\ letsel aan hoofd, ogen, oren, handen, voeten en overige lichaamsdelen,​ inhaleren van stofdeeltjes,​ inhaleren van schadelijke gassen of dampen, verstikkingsgevaar,​ verdrinkingsgevaar,​ bevangen worden door lage temperaturen en valgevaar\\
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._8.1|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.1]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer AB art. 8.4 - Veiligheidssignalering======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 8.4 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Ontbreken van informatie over risico'​s op de werkplek |  [[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=8.4|AB art 8.4]]  |  Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​veiligheidssignalering]|11.1]] ​ |Veiligheidssignalering ​  ​| ​
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​wet-_en_regelgeving_mbt_veiligheidssignalering|11.1.1]] ​  |Wet- en regelgeving m.b.t. veiligheidssignalering ​ |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​soorten_veiligheidssignaleringen|11.1.2]] ​ |Soorten veiligheidssignaleringen ​ | 
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​algemene_veiligheidssignalering_via_stickersborden_leiding-_en_tankmarkering|11.1.3]] ​ |Algemene veiligheidssignalering via stickers/​borden,​ leiding- en tankmarkering ​ |  ​
 +|:::  |:::  |::: |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​veiligheidssignalering_in_de_waterbouw|11.1.4]] ​ |Veiligheidssignalering in de Waterbouw | 
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_11#​risico_s_en_maatregelen|11.1.5]] ​ |Risico'​s en maatregelen ​ |  ​
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_AB_art._8.4|Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.4]]\\
 +
 + Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +======Leeswijzer KEW art. 1 - Ioniserende straling======
 +
 +|<100% 21% 12% 15% 10% 42%>|
 +|//​informatie m.b.t. Leeswijzer KEW art. 1 verwerkt in onderstaande tabel// ​                   |||||
 +^risico ​   ^  **art nr.**  ^  **omschrijving van artikel** ​ ^**Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw** ​ ||
 +^:::      ^:::          ^:::                                ^**hst/​par** ​   ^ **omschrijving hst/​par** ​ |
 +|Blootstelling aan ioniserende straling| ​ [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002402#​HoofdstukI_Artikel1|KEW art. 1]]\\  |  Begripsbepalingen en werkingssfeer m.b.t. radioactieve stoffen ​ |[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​Radioactiviteit|14.2]] ​ |Radioactiviteit ​ |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​Indeling_van_dit_hoofdstuk|14.2.0]] ​  ​|Indeling van dit hoofdstuk ​ |
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​Ioniserende_straling|14.2.1]] ​ |Ioniserende straling ​ | 
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​Risico'​s_bij_te_hoge_blootstelling_aan_ioniserende_straling|14.2.2]] ​ |Risico'​s bij te hoge blootstelling aan ioniserende straling ​ |  ​
 +|:::  |:::  |:::   ​|[[waterbouw:​vgm_handboek_2_14#​Maatregelen_om_een_te_hoge_blootstelling_aan_ioniserende_straling_te_voorkomen|14.2.3]]|Maatregelen om een te hoge blootstelling te voorkomen ​ |
 +
 +[[waterbouw:​aanverwante_artikelen#​Aanverwante_artikelen_bij_leeswijzer_KEW_art._1|Aanverwante artikelen bij leeswijzer KEW art. 1 ]]\\
 +
 +
 +Voor [[waterbouw:​leeswijzers#​Gebruikte_codes_in_de_leeswijzers:​|gebruikte codes in de leeswijzers]] zie bovenaan op deze bladzijde\\ \\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
waterbouw/leeswijzers.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/27 13:53 door henk