Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Inhoud
Leeswijzers

Gebruikte codes in de leeswijzers:

R = worden gevaren/risico's onder separaat kopje genoemd ja/nee
M = worden maatregelen onder separaat kopje genoemd ja/nee
*1 = verwijzing naar bestaande wet- en regelgeving
*2 = verwerkt in tekst
AW = Arbowet
AB = Arbobesluit
AR = Arboregeling
BR = beleidsregel Waterbouw

KEW = Kernenergiewet
BS = Besluit stralingsbescherming
WWBM = Warenwet Besluitmachines
WSU = Wet scheepsuitrusting
EG en EEG = Europese richtlijn

Leeswijzer per wetsartikel

Leeswijzer AW art. 1 lid 3h - Arbeidsmiddelen

informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 1 lid 3h verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Diverse risico's bij gebruik van arbeidsmiddelen AW art 1 lid 3h Arbeidsmiddelen11.2Arbeidsmiddelen
11.2.1Definitie en begripsbepaling m.b.t. arbeidsmiddelen
11.2.2 Arbeidsmiddelen algemeen
11.2.3 Arbeidsmiddelen met een CE markering
11.2.4 Arbeidsmiddelen met een stuurrad-markering
11.2.5 Behandeling van arbeidsmiddelen in deze Arbocatalogus
11.3 Gereedschappen en machines
11.3.1 Keuze gereedschappen
11.3.2 Specifieke aandrijvingen
11.3.3 Slijpmachines
11.3.4 Overig gereedschap en machines

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 1 lid 3h - Arbeidsmiddelen

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AW art. 3 lid 1e - Arbobeleid m.b.t. BHV zaken

informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 3 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Vergroten van gevolgen na een noodgeval (ongeval, brand etc.) AW art 3 lid 1e Arbobeleid m.b.t. BHV zaken 10.4Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf
10.4.0 Proloog en samenvatting m.b.t. noodorganisaties
10.4.1 Noodorganisatie aan de wal
10.4.2 Noodorganisatie aan boord
10.4.3 Samenstellen en onderhouden van een noodorganisatie
10.4.4 Wettelijk kader m.b.t. BHV

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 3 lid 1e - Arbobeleid m.b.t. BHV zaken

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AW art. 5 - Inventarisatie en evaluatie van risico's

informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 5 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Risico's die niet afgedekt zijn door passende maatregelen kunnen ernstige gevolgen hebben in de vorm van ongevallen en/of schade AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's 10.1 Risicobeheersing en riskmanagement
10.1.0 Proloog en samenvatting
10.1.1 Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)
10.1.2 Verdiepende RI&E
10.1.3 Taak-risicoanalyse (TRA)
10.1.4 Proces-risicoanalyse
10.1.5 Persooonlijke-risicoanalyse
10.1.6 Branche RI&E
10.1.7 Werkvergunningen en RI&E
10.1.8 Systematische aanpak m.b.t. RI&E
10.1.9 Wettelijk kader m.b.t. RI&E
10.1.10 Maatregelen m.b.t. RI&E

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 5 - Inventarisatie en evaluatie van risico's

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AW art. 8 - Voorlichting, onderricht en deskundigheid

informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 8 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Onkunde, hierdoor kunnen diverse gevaarlijke situaties ontstaan AW art 8 Voorlichting en onderricht 10.3 Communiceren van veiligheidsinformatie
23.1 Medewerkers algemeen
23.1.1 Voorlichting en onderricht
23.1.1.1 Basisinformatie
23.1.1.2 Continue voorlichting
23.1.1.3 Cursussen en training
23.1.2 Deskundigheid
23.2 Lokale projectmedewerkers

De aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 zijn opgesplitst in twee delen t.w.:
referenties naar items over "Voorlichting, onderricht en onderwijs"
referenties naar items over "Deskundigen, deskundigheid, taken deskundigen en afgifte certificaten"

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 2.15 - Psychosociale arbeidsbelasting

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 2.15 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Te veel stress waardoor:
psychische overbelasting of andere chronische gezondheidsklachten
AB art. 2.15 Psychosociale arbeidsbelasting 13.2 Psychosociale arbeidsbelasting
13.2.1 -inleiding
13.2.2 -Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten
13.2.3 -Werkdruk

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.15 - Psychosociale arbeidsbelasting

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 2.28 - Ontwerp-, V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&E

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 2.28 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Ontbreken van de juiste informatie bij de werknemer AB art. 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan 10.2 Ontwerp-, V&G-, VGM-, reparatie- en noodplannen met RI&E
10.2.0 Inleiding m.b.t. plannen
10.2.1 Ontwerpplannen voor project en RI&E
10.2.2 V&G plannen en RI&E
10.2.3 VGM-projectplannen en RI&E
10.2.4 Projectplannen RI&E
10.2.5 Reparatieplannen en RI&E
10.2.6 Noodplannen (incl. alarmrollen), calamiteitenplannen en veiligheids- of ontruimingsplannen
10.2.7 Overige zaken met betrekking to RI&E en plannen/projecten

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.28 - Ontwerp-, V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&E

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 3.2 - Inrichting arbeidsplaatsen - algemene vereisten

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.2 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Diverse risico's AB art 3.2 Algemene vereisten m.b.t. inrichting arbeidsplaatsen 10.5Orde en netheid
15.4Kantoren, werkplaatsen, magazijnen, buitenopslag, opstap- en aflossteigers

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.2

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 3.4 - Elektriciteit

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.4 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Elektrocutie AB art 3.4 Elektrische installaties 12.3 Elektriciteit (algemeen)
22.1 Elektriciteit (aanvoer en distributie)
Bijlage 28
BR3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties
BR3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.4

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 3.5g - Besloten ruimten

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.5g verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en/of explosie AB art 3.5g Gevaar voor
verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand
21.6 Besloten ruimten

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.5g

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 3.8 - Brand, brandpreventie en brandbestrijding

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.8 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Brandplekken op de huid, verbranding van huid/lichaamsdelen en algemene brandschade AB art. 3.8 Brandmelding en brandbestrijding 11.4 Brand, brandpreventie en brandbestrijding
11.4.0 Indeling hoofdstuk “Brand, brandpreventie en brandbestrijding”
11.4.1 Inleiding “Brand, brandpreventie en brandbestrijding”
11.4.2 Risico's, maatregelen, RI&E en Arbeidshygiënische strategie
11.4.3 Brandklassen met bijbehorende symbolen
11.4.4 Blusstoffen, blusmiddelen/installaties, branddetectie-/ waarschuwings-/ alarm-/meldinstallaties en persoonlijke uitrustingsstukken
11.4.5 Brandpreventie
11.4.6 Brandbestrijding
11.4.7 Verwijzingen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.8 - Brand, brandpreventie en brandbestrijding

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde

N.B. Items binnen het onderwerp fysieke belasting zijn: zitten, staan, knielen, hurken, tillen, dragen, duwen, trekken, energetische overbelasting, lichaamswarmte, warmtebelasting, onderbelasting, repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) en trillingen


Leeswijzer AB art. 3.10 - In het water vallen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.10 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Verdrinken AB art 3.10 Redden van
drenkelingen
12.2In het water vallen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.10

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 3.16 - Valgevaar

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.16 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Valgevaar AB art 3.16 Voorkomen valgevaar 12.1 Valgevaar algemeen, begeven/werken op hoogte
12.1.1 Vallen van hoogte
12.1.1.1 Vallen van vloeren of dekken
12.1.1.2 Vallen in vloer- of dekopeningen
12.1.6 Veiligheids- of vangnetten
12.1.7 PBM's bij werken op hoogte

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.16

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 3.30 - Het graven van en het werken in putten en sleuven

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.30 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Instortgevaar, bedolven worden, besloten ruimten AB art 3.30 Bouwputten, tunnels, uitgravingen,en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden 17.2.2 Het graven van en het werken in putten en sleuven

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.30

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 4.1 - Gevaarlijke stoffen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.1 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met alle risico's die daarbij horen. AB art 4.1 definitie van gevaarlijke stoffen 12.9 Gevaarlijke stoffen
12.9.0 Behandeling van gevaarlijke stoffen in hoofdstuk 12.9
12.9.1 Algemeen
12.9.2 Risico's en maatregelen
12.9.3 Begrippen
12.9.4 Toepasselijke wetgeving en overige informatie
12.9.5 Registratie van gevaarlijke stoffen in voorraad/gebruik
12.9.6 Gebruik van gevaarlijke stoffen
12.9.7 Opslag van gevaarlijke stoffen
12.9.8 Vervoer van gevaarlijke stoffen
12.9.9 Afvoer van gevaarlijke stoffen
12.9.10 PBM's en overige beschermingsmiddelen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 4.1c - Werken in of met verontreinigde grond

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.1c verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Blootstelling aan schadelijke stoffen, brand- en/of explosiegevaar van sommige stoffen. AB art 4.1c Beperken van blootstelling;
algemene preventieve maatregelen
7.2.5 Verontreinigde bodem (wetgeving)
16.2.2 Verontreinigingen in de waterbodem (“in den natte”)
16.2.3 Vrijkomen van natuurlijke gassen (“in den natte”)
17.2.3 Verontreinigingen in de bodem (“in den droge”)
17.2.4 Vrijkomen van natuurlijke gassen (“in den droge”)
Bijlage 28
BR4.1c -6 Beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen
BR4.2-2 Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

N.b. Beleidsregel 4.1c-6 en 4.2-2 worden hier wel genoemd maar zijn volledig verwerkt in de publicatie van CROWP132
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1c

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 4.3 - Lassen, snijden en gutsen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.3 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Blootstelling aan lasrook, en alle andere risico's met betrekking tot lassen, snijden en gutsen. AB art 4.3 grenswaarden van gevaarlijke stoffen 12.4 Lassen, snijden en gutsen
12.4.0 Indeling van dit hoofdstuk
12.4.1 Algemeen
12.4.2 Risico's
12.4.3 Behandeling van de risico's met bijbehorende maatregelen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.3

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 4.10 - Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.10 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Explosiegevaar AB art 4.10 Conventionele explosieven 21.4 Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen

Aanverwante wetsartikelen bij leeswijzer AB art. 4.10

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 4.18 - Fijn stof/kwartsstof

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.18 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Beschadiging van longen AB art 4.18 Voorkomen of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen 21.7 Werken in een omgeving met stof
((grove) stof/fijn stof/ kwartsstof)
Bijlage 28
BR4.18.-4 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kristallijn, respirabel kwarts in de bouw
BR4.18.-4 Bijlage 13 Bijlage 13, behorend bij beleidsregel 4.18-4

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.18

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 5.1 - Fysieke belasting

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 5.1 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Het grootste risico is het onder- of overbelasten van het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam AB art. 5.1 Definitie richtlijn m.b.t. fysieke belasting 13.3 Fysieke belasting
13.3.1 Inleiding
13.3.2 Fysieke belasting in de Waterbouw
13.3.3 Risico's RI&E en arbeidshygiënische strategie
13.3.4 Risico's en maatregelen m.b.t. fysieke belasting
21.9 Oeverwerk
21.9.0 Inleiding en begripsbepalingen
21.9.1 Steenzetwerk
21.9.1.0 - Algemeen
21.9.1.1 - Fysieke belasting bij het steenzetwerk
21.9.2 Overige facetten en risico's
Voor de verschillende items binnen het onderwerp fysieke belasting zie onder de tabel achter N.B.

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.1 - Fysieke belasting

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde

N.B. Items binnen het onderwerp fysieke belasting zijn: zitten, staan, knielen, hurken, tillen, dragen, duwen, trekken, energetische overbelasting, lichaamswarmte, warmtebelasting, onderbelasting, repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) en trillingen


Leeswijzer AB art. 5.7 - Beeldschermwerk

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 5.7 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
belangrijkste risico's bij beeldschermwerk zijn stoornissen m.b.t. gezichtsvermogen en fysieke- en psychische belasting AB art. 5.7 Definities m.b.t. beeldschermwerk 13.3.4.5 Repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk)

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.7 - Beeldschermwerk

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijdeLeeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 - Lawaai

informatie m.b.t. Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Gehoorbeschadiging AB art. 6.6 t/m 6.11 (hfdst.6 afd.3)* Lawaai 13.4.3 Geluid
13.4.3.1 Wat is geluid
13.4.3.2 Schadelijk en hinderlijk geluid
13.4.3.3 Nadere RI&E, gehoorbescherming en geluidzones
13.4.3.4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek gehoor
13.4.3.5 Voorlichting en onderricht
13.4.3.6 Risico's en maatregelen m.b.t. schadelijk geluid

* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 6.6 daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 - Lawaai

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a-4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Straling AB art. 6.12a t/m 6.12n (hfdst.6 afd.4a en 4b)* Stralingen 13.6 Stralingen
13.6.1 Stralingen algemeen
13.6.2 Ioniserende stralingen
13.6.3 Niet-ioniserende stralingen
13.6.4 Met welke stralingen hebben wij te maken in de Waterbouw
13.6.5 Hoofdgroep optische straling
13.6.5.1 Ultraviolette straling
13.6.5.2 Infrarood (IR) straling
13.6.5.3 Zichtbare straling (licht)
13.6.5.4 Laserstraling
13.6.5.5 Open bronnen
13.6.5.6 LED's
13.6.5.7 Fotosensitiviteit (lichtovergevoeligheid
13.6.5.8 Risico's, maatregelen en overige verplichtingen voor de hoofdgroep optische straling
13.6.6 Hoofdgroep elektromagnetische velden
13.6.6.1 Radiofrequentiestraling
13.6.6.2 Straling met extreem lage frequenties (ELF)
13.6.6.3 Risico's en maatregelen voor de hoofdgroep elektromagnetische velden
13.6.7 Wetgeving en verwijzingen m.b.t. stralingen

* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 6.12a daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 6.16 - Duikarbeid

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 6.16 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Duikerziekten, onderkoeling, warmtebevanging en desoriëntatie, onjuist of vervuild ademgas, ongeschikt materieel, omgevingsrisico's AB art. 6.16 Duikarbeid 21.2 Duikwerkzaamheden
21.2.0 Inleiding
21.2.1 Risico's bij duikwerkzaamheden
21.2.2 Maatregelen om duikwerkzaamheden veilig te laten verlopen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 6.16 - Duikarbeid

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.17c - Stortmaterieel

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.17c verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
De grootste risico's zijn:
aanrijdingsgevaar en geraakt of bekneld worden
AB art 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen 20 Stortmaterieel
Bijlage 28
BR7.4-3 Deugdelijkheid van vierwielige trekkers

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17c

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.17d - Veilig aan- en van boord komen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.17d verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Valgevaar, verdrinken AB art 7.17d Personentransport over water 12.2.1 Veilige toegang tot schepen en drijvend materieel
12.2.1.1 Overstapplaats (overstappen van de wal op drijvend materieel)
12.2.1.2 Personeelsvaartuigen
12.2.1.3 Het overstappen
12.2.1.4Hulpmiddelen om aan boord te komen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17d

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.18 - Hijs- en hefwerktuigen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.18 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Geraakt worden door of beklemd raken onder vallende lasten of kantelende hijs- of hefwerktuigen. AB art. 7.18 Hijs- en hefwerktuigen 12.8.1 Hijsen en heffen algemeen
12.8.2 Hijs- en hefwerktuigen algemeen
12.8.3 Hijswerktuigen
12.8.4 Hefwerktuigen
12.8.5 Lieren

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18 - Hijs- en hefwerktuigen

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.18b - Hoogwerkers

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.18b verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Valgevaar, beknelling AB art 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen 12.1.4 Hoogwerkers (werken op hoogte)

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18b

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.20 - Hijs- en hefgereedschap

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.20 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Geraakt worden door vallende lasten of hijs- of hefgereedschap AB art. 7.20 Hijs- en hefgereedschap 12.8.6 Hijsdraden, hijs- en hefgereedschap en plaatogen(puttings)
12.8.7 Hijswerkzaamheden

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.20 - Hijs- en hefgereedschap

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.23a - Ladders en trappen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23a verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Valgevaar AB art 7.23a Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen 12.1.2 Ladders en trappen
12.1.2.1 Verplaatsbare ladders
12.1.2.2Vaste ladders en trappen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23a

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.23b - Steigers en stellingen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23b verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Valgevaar AB art 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers 12.1.3 Steigers en stellingen
12.1.3.1 Steigers en stellingen algemeen
12.1.3.2 Steigers per project op maat rond object
12.1.3.3 Kleinere mobiele steigers en rolsteigers
12.1.3.4 Stellingwerk voor het tijdelijk werken op hoogte
12.1.3.5Risico's en maatregelen m.b.t. steigers en stellingen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23b

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 7.23d - Werkbakken

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23d verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Valgevaar, beknelling AB art 7.23d Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken 12.1.5 Werkbakken (werken op hoogte)

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23d

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 8.1 - Persoonlijke beschermingsmiddelen

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 8.1 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Zie opsomming
onder *1
AB art. 8.1
t/m 8.3
hfdst 8 afd 1*
Persoonlijke beschermingsmiddelen 12.10 Persoonlijke beschermingsmiddelen
12.10.1 Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen
12.10.2 PBM-beleid
12.10.3 Eisen verstrekking pbm's
12.10.4 Pbm's voor inleenkrachten
12.10.5 Persoonlijke beschermingen
12.10.5.1 Hoofdbescherming
12.10.5.2 Oogbescherming
12.10.5.3 Gelaatsbescherming
12.10.5.4 Gehoorbescherming
12.10.5.5 Voetbescherming
12.10.5.6 Handbescherming
12.10.5.7 Adembescherming
12.10.5.8 Bescherming van overige lichaaamsdelen
12.10.5.9 Valbeveiliging (vallen van hoogte)
12.10.5.10Beveiliging tegen verdrinking (reddings/werkvesten)

* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 8.1
daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.

*1 risco’s die als laatste middel in de arbeidshygiënische strategie via PBM's kunnen worden geëlimineerd of beperkt tot een acceptabel niveau:
letsel aan hoofd, ogen, oren, handen, voeten en overige lichaamsdelen, inhaleren van stofdeeltjes, inhaleren van schadelijke gassen of dampen, verstikkingsgevaar, verdrinkingsgevaar, bevangen worden door lage temperaturen en valgevaar

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.1

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer AB art. 8.4 - Veiligheidssignalering

informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 8.4 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Ontbreken van informatie over risico's op de werkplek AB art 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering 11.1 Veiligheidssignalering
11.1.1 Wet- en regelgeving m.b.t. veiligheidssignalering
11.1.2 Soorten veiligheidssignaleringen
11.1.3 Algemene veiligheidssignalering via stickers/borden, leiding- en tankmarkering
11.1.4 Veiligheidssignalering in de Waterbouw
11.1.5 Risico's en maatregelen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.4

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


Leeswijzer KEW art. 1 - Ioniserende straling

informatie m.b.t. Leeswijzer KEW art. 1 verwerkt in onderstaande tabel
risico art nr. omschrijving van artikel Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw
hst/par omschrijving hst/par
Blootstelling aan ioniserende straling KEW art. 1
Begripsbepalingen en werkingssfeer m.b.t. radioactieve stoffen 14.2 Radioactiviteit
14.2.0 Indeling van dit hoofdstuk
14.2.1 Ioniserende straling
14.2.2 Risico's bij te hoge blootstelling aan ioniserende straling
14.2.3Maatregelen om een te hoge blootstelling te voorkomen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer KEW art. 1

Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde


waterbouw/leeswijzers.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/27 13:53 door henk