Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waterbouw:overzicht_leeswijzers [2016/11/27 14:01]
henk [Overzicht met leeswijzers]
waterbouw:overzicht_leeswijzers [2016/11/27 16:25] (huidige)
henk [Overzicht met leeswijzers]
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +
 +
 +
 +======Overzicht met leeswijzers (Volgorde via wetsartikelen)======
 +De volgorde van de leeswijzers is gebaseerd op de volgorde van de artikelen van:
 +  - De Arbowet\\
 +  - Het arbobesluit\\ ​
 +  - De Arboregeling\\
 +  - De Kernenergiewet\\ ​
 +
 +
 +Indien er meerdere artikelen betrekking hebben op het onderwerp dat in de leeswijzer behandeld wordt is voor de volgorde van de leeswijzer het belangrijkste artikel [of een aantal opvolgende artikelen] m.b.t. dit onderwerp maatgevend. ​
 +
 +\\ 
 +
 +====Overzicht met leeswijzers=== ​
 +|<100% 10% 30% 60%>|
 +^**Wetgeving** | **Artikelverwijzing** |**Omschrijving van onderwerp in Arbocatalogus** ​  ​| ​
 +^     ​| ​     |       |
 +^Arbowet ​      ​|artikel 1 lid 3h     ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_aw_art_1_lid_3h_-_Arbeidsmiddelen|Arbeidsmiddelen]] | 
 +^Arbowet ​      ​|artikel 3 lid 1e     ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AW_art._3_lid_1e_-_Arbobeleid_m.b.t._BHV_zaken|Arbobeleid m.b.t. BHV zaken]] | 
 +^Arbowet ​      ​|artikel 5            |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AW_art._5_-_Inventarisatie_en_evaluatie_van_risico'​s|Inventarisatie en evaluatie van risico'​s]] | 
 +^Arbowet ​      ​|artikel 8            |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AW_art._8_-_Voorlichting,​_onderricht_en_deskundigheid|Voorlichting,​ onderricht en deskundigheid]] | 
 +|              |                                                                               |
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 2.15         ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._2.15_-_Psychosociale_arbeidsbelasting|Psychosociale arbeidsbelasting ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 3.2          |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.2_-_Inrichting_arbeidsplaatsen_-_algemene_vereisten|Inrichting arbeidsplaatsen - algemene vereisten ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 3.4          |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.4_-_Elektriciteit|Elektriciteit ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 3.5g         ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.5g_-_Besloten_ruimten|Besloten ruimten ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 3.8          |[[leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.8_-_Brand,​_brandpreventie_en_brandbestrijding|Brand,​ brandpreventie en brandbestrijding]] ​ |
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 3.10         ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.10_-_In_het_water_vallen|In het water vallen ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 3.16         ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._3.16_-_Valgevaar|Valgevaar ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 3.30          |[[leeswijzers#​leeswijzer_ab_art_330_-_het_graven_van_en_het_werken_in_putten_en_sleuven|Het graven van en het werken in putten en sleuven*]] ​ |
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 4.1          |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._4.1_-_Gevaarlijke stoffen|Gevaarlijke stoffen]]|
 +^Arbobesluit ​  | artikel 4.1c        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._4.1c_-_Werken_in_of_met_verontreinigde_grond|Werken in of met verontreinigde grond ]]| 
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 4.3          |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._4.3_-_Lassen,​_snijden_en gutsen|Lassen,​ snijden en gutsen]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 4.10         ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._4.10_-_Werkzaamheden_waar_explosieven_kunnen_voorkomen|Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 4.18         ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._4.18_-_Fijn_stof/​kwartsstof|Fijn stof/​kwartsstof ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 5.1          |[[leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._5.1_-_Fysieke_belasting|Fysieke belasting ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 5.7          |[[leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._5.7_-_beeldschermwerk|Beeldschermwerk ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 6.6 t/m 6.11 (hfdst.6 afd.3)|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_hoofdstuk_6,​_afdeling_3_art._6.6_t/​m_6.11_-_Lawaai|Lawaai]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 6.12a t/m 6.12n (hfdst. 6 afd. 4a en 4b) |[[waterbouw:​leeswijzers#​leeswijzer_ab_hoofdstuk_6_afdeling_4a-4b_art_612a_tm_612n_-_stralingen|Stralingen]] |
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 6.16          |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._6.16_-_Duikarbeid|Duikarbeid ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.17c        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.17c_-_Stortmaterieel|Stortmaterieel ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.17d        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.17d_-_Veilig_aan-_en_van_boord_komen|Veilig aan- en van boord komen ]] |
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.18          |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.18_-_Hijs-_en_hefwerktuigen|Hijs- en hefwerktuigen ]]|              ​
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.18b        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.18b_-_Hoogwerkers|Hoogwerkers]] | 
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.20         ​|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.20_-_Hijs-_en_hefgereedschap|Hijs- en hefgereedschap ]]|            ​
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.23a        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23a_-_Ladders_en_trappen|Ladders en trappen]] ​ |
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.23b        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23b_-_Steigers_en_stellingen|Steigers en stellingen ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 7.23d        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._7.23d_-_Werkbakken|Werkbakken]] |
 +^Arbobesluit ​  | artikel 8.1 t/m 8.3 (hfdst.8 afd.1)|[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_AB_art._8.1_-_Persoonlijke_beschermingsmiddelen|Persoonlijke beschermingsmiddelen ​ ]]|
 +^Arbobesluit ​  ​|artikel 8.4        |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_ab_art_84_-_veiligheidssignalering*|Veiligheidssignalering*]] |
 +|              |                                                                               |
 +^Kernenergiewet\\ (KEW)       ​|artikel 1            |[[waterbouw:​leeswijzers#​Leeswijzer_KEW_art._1_-_Ioniserende_straling|Ioniserende straling]]\\ ​ N.B. De Inspectie van SZW heeft de teksten van dit onderwerp bekeken en positief beoordeeld maar kan geen officiële toetsing uitvoeren omdat "​Ioniserende straling"​ geen wetgeving is die onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van SZW valt.| ​
 +* Let op\\ 
 +De leeswijzer: AB hoofdstuk 6, afdeling ​ 4a-4b art. 6.12a t/m 6.12n - "​Stralingen"​ wordt in december 2016 opgestuurd aan de inspectie van SZW voor toetsing.
 +
 +N.B. De door de overheid getoetste delen van de Arbocatalogus Waterbouw zijn vermeld in de "​Beleidsregel arbocatalogi 2010 onder [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0027869/#​Artikel3|artikel 3]] van de branche/​sector "​Waterbouw"​.  ​
 +
 +
 +
  
waterbouw/overzicht_leeswijzers.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/27 16:25 door henk