Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Overzicht met leeswijzers (Volgorde via wetsartikelen)

De volgorde van de leeswijzers is gebaseerd op de volgorde van de artikelen van:

  1. De Arbowet
  2. Het arbobesluit
  3. De Arboregeling
  4. De Kernenergiewet

Indien er meerdere artikelen betrekking hebben op het onderwerp dat in de leeswijzer behandeld wordt is voor de volgorde van de leeswijzer het belangrijkste artikel [of een aantal opvolgende artikelen] m.b.t. dit onderwerp maatgevend.


Overzicht met leeswijzers

Wetgeving Artikelverwijzing Omschrijving van onderwerp in Arbocatalogus
Arbowet artikel 1 lid 3h Arbeidsmiddelen
Arbowet artikel 3 lid 1e Arbobeleid m.b.t. BHV zaken
Arbowet artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
Arbowet artikel 8 Voorlichting, onderricht en deskundigheid
Arbobesluit artikel 2.15 Psychosociale arbeidsbelasting
Arbobesluit artikel 3.2 Inrichting arbeidsplaatsen - algemene vereisten
Arbobesluit artikel 3.4 Elektriciteit
Arbobesluit artikel 3.5g Besloten ruimten
Arbobesluit artikel 3.8 Brand, brandpreventie en brandbestrijding
Arbobesluit artikel 3.10 In het water vallen
Arbobesluit artikel 3.16 Valgevaar
Arbobesluit artikel 3.30 Het graven van en het werken in putten en sleuven*
Arbobesluit artikel 4.1 Gevaarlijke stoffen
Arbobesluit artikel 4.1c Werken in of met verontreinigde grond
Arbobesluit artikel 4.3 Lassen, snijden en gutsen
Arbobesluit artikel 4.10 Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen
Arbobesluit artikel 4.18 Fijn stof/kwartsstof
Arbobesluit artikel 5.1 Fysieke belasting
Arbobesluit artikel 5.7 Beeldschermwerk
Arbobesluit artikel 6.6 t/m 6.11 (hfdst.6 afd.3)Lawaai
Arbobesluit artikel 6.12a t/m 6.12n (hfdst. 6 afd. 4a en 4b) Stralingen
Arbobesluit artikel 6.16 Duikarbeid
Arbobesluit artikel 7.17c Stortmaterieel
Arbobesluit artikel 7.17d Veilig aan- en van boord komen
Arbobesluit artikel 7.18 Hijs- en hefwerktuigen
Arbobesluit artikel 7.18b Hoogwerkers
Arbobesluit artikel 7.20 Hijs- en hefgereedschap
Arbobesluit artikel 7.23a Ladders en trappen
Arbobesluit artikel 7.23b Steigers en stellingen
Arbobesluit artikel 7.23d Werkbakken
Arbobesluit artikel 8.1 t/m 8.3 (hfdst.8 afd.1)Persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbobesluit artikel 8.4 Veiligheidssignalering*
Kernenergiewet
(KEW)
artikel 1 Ioniserende straling
N.B. De Inspectie van SZW heeft de teksten van dit onderwerp bekeken en positief beoordeeld maar kan geen officiële toetsing uitvoeren omdat “Ioniserende straling” geen wetgeving is die onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van SZW valt.

* Let op
De leeswijzer: AB hoofdstuk 6, afdeling 4a-4b art. 6.12a t/m 6.12n - “Stralingen” wordt in december 2016 opgestuurd aan de inspectie van SZW voor toetsing.

N.B. De door de overheid getoetste delen van de Arbocatalogus Waterbouw zijn vermeld in de “Beleidsregel arbocatalogi 2010 onder artikel 3 van de branche/sector “Waterbouw”.

waterbouw/overzicht_leeswijzers.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/27 16:25 door henk