Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waterbouw:vgm_handboek_4_34 [2014/05/30 21:36]
henk [Sectie 3]
waterbouw:vgm_handboek_4_34 [2014/05/30 21:40] (huidige)
henk [Wet- en regelgeving m.b.t. brand, brandpreventie, brandbestrijding, branddetectie en alarminstallaties]
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +~~NOTOC~~
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +====== Bijlage 34  ======
 +
 +
 +=====Wet- en regelgeving m.b.t. brand, brandpreventie,​ brandbestrijding,​ branddetectie en alarminstallaties=====
 +\\ 
 +
 +Bijlage 34 bestaat uit 3 secties t.w.: 
 +
 +|<100% 5% ->|
 +^  sectie ​ ^omschrijving ​    |
 +|  [[vgm_handboek_4_34#​Sectie_1|sectie 1]]   ​|Voorschriften en wetsartikelen bij __nieuwbouw en bestaande bouw__ die te maken hebben met preventieve maatregelen voor het tijdig vaststellen van brand, vluchten bij brand en bestrijden van brand. ​ |
 +|  [[vgm_handboek_4_34#​Sectie_2|sectie 2]]   ​|Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. __onderhoud,​ inspectie en keuringen__ van branddetectie-apparatuur,​ alarminstallaties en brandblusmiddelen/​installaties. ​ |
 +|  [[vgm_handboek_4_34#​Sectie_3|sectie 3]]    |Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. __noodplannen,​ vluchtwegen,​ nooduitgangen,​ introductie,​ training, oefenen van  brandbestrijding en overige specifieke maatregelen__ ​  |
 +\\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Sectie 1 ====
 +**Voorschriften en wetsartikelen bij __nieuwbouw en bestaande bouw__ die te maken hebben met preventieve maatregelen voor het tijdig vaststellen van brand, vluchten bij brand en bestrijden van brand.**\\ ​
 +
 +
 +=== A - Locaties aan de wal (A1)===  ​
 +
 +**Arbeidsomstandighedenwetgeving**\\ ​
 +|<100% 20% ->|
 +^artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +^//Arbowet //  ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]       ​|Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (zie opm. over “uitrusting” onder lid 3)  |
 +|           ​| ​                  |
 +^//​Arbobesluit// ​     || 
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art. 3.6]]      |Vluchtwegen en nooduitgangen ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.8|AB art. 3.8]]      |Brandmelding en brandbestrijding ​  |
 +\\ \\ 
 +**Wet en regelgeving m.b.t. bouwbesluit**\\
 +|<100% 20% ->|
 +^artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +^//​Bouwbesluit 2012// ​  ​|| ​
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling65/​Artikel619/​|BB art. 6.19]] ​ |Aansturingsartikel |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling65/​Artikel620/​| BB art. 6.20]] ​   |Brandmeldinstallatie ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling65/​Artikel621/​|BB art. 6.21]] ​ |Rookmelders ​   |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​BijlageI/​|Bijlage I ]]  |Grenswaarden behorende bij artikel 6.20 en 6.21  |
 +|           ​| ​                  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling66/​Artikel622/​|BB art. 6.22]] ​       |Aansturingsartikel ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling66/​Artikel623/​|BB art. 6.23]] ​       |Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling66/​Artikel624/​|BB art. 6.24]] ​      ​|Vluchtrouteaanduidingen ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling66/​Artikel625/​|BB art. 6.25]] ​    ​|Deuren in vluchtroutes ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling66/​Artikel626/​|BB art 6.26]] ​     |Zelfsluitende deuren ​  |
 +|           ​| ​                |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel627/​|BB art. 6.27]] ​       |Aansturingsartikel ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel628/​|BB art. 6.28]] ​    ​|Brandslanghaspels ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel629/​|BB art. 6.29]] ​    ​|Droge blusleiding ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel630/​|BB art. 6.30]] ​      ​|Bluswatervoorziening ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel631/​|BB art. 6.31]] ​      ​|Blustoestellen ​   |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel632/​|BB art. 6.32]] ​    ​|Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel633/​|BB art. 6.34]] ​     |Aanduiding blusmiddelen ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel634/​|BB art. 6.34]] ​    ​|Tijdelijke bouw   |
 +^//Regeling Bouwbesluit 2012 //    ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0031022/#​Hoofdstuk2_Paragraaf21|RBB art. 2.1]]  |Specificaties m.b.t. vluchtroutes ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0031022/#​Hoofdstuk2_Paragraaf22|RBB art. 2.2]]  |Specificatie ontruimingsinstallatie behorende bij artikel 6.23 van het Bouwbesluit ​ |
 +
 +Verder is er door de VEBON een branchenorm uitgegeven m.b.t. Veiligheidsaspecten voor “Blusinstallaties” 2de druk 2007\\ ​
 +
 +//N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link   ​[[http://​vebon.org/​Documenten/​0843.pdf|VEBON branchenorm]] ​   wordt de PDF file met de VEBON branchenorm geopend// \\ 
 +
 +De branchenorm is opgedeeld in de volgende hoofdstukken:​\\ ​
 +  -Algemeen
 +  -Inleiding
 +  -Normen, wet- en regelgeving
 +  -Risico’s verbonden aan de toepassing van blusinstallaties
 +  -Veiligheidsaspecten bij blootstelling aan blusgassen
 +  -Bouwkundige voorzieningen
 +  -Brandmelding,​ blusactivering en alarmering
 +  -Constructieve veiligheid
 +  -Bedieningsinstructie en onderhoud
 +  -Onderhoud
 +  -Definities
 +\\ 
 +
 +=== B - Voertuigen en machines (B1)===
 +Buiten het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er in Nederland voor voertuigen en machines geen specifieke wettelijke voorschriften m.b.t. bovenstaand onderwerp.\\ ​
 +\\ 
 +
 +=== C - Schepen (C1)===
 +**Schepen waarop schepenwet- en regelgeving van toepassing is**\\ ​
 +N.B. Voor de toepassing van deze rijkswet wordt onder "​schip"​ begrepen een vaartuig, een sleepschip, een dok en elk ander dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestemming wordt gesleept ([[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0001876/#​HoofdstukI_Artikel1|SW art. 1 lid 2]])
 +
 +
 +**Schepenbesluit 2004**\\ ​
 +
 +In het schepenbesluit 2004 wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:
 +
 +|<100% 20% ->|
 +^artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_1_Artikel37|SB art. 37]]  |Klassenregels ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_2_Artikel40| SB art. 40]] -41  |Dit zijn artikelen m.b.t. de eisen i.v.m. het nationaal- en internationaal veiligheidscertificaat.\\ Hierbij wordt o.a. verwezen naar de van toepassing zijnde hoofdstukken II-1, II-2, III, IV, V en XII van het SOLAS verdrag (zie verder SOLAS regelgeving hieronder) ​ |
 +
 +**SOLAS ​ (International convention for the Safety Of Life At Sea)**\\ ​
 +
 +De basis van de voorschriften m.b.t. brandpreventie,​ branddetectie en brandbestrijding aan boord van schepen is vastgelegd in de volgende SOLAS regelgeving:​
 +
 +|<100% 45% 10% 10% 35%>|
 +^  chapter ​ ^  part  ^  regulation ​ ^omschrijving ​ |
 +|II-2 Construction – Fire protection, fire detection and fire extinction* ​ |  A t/m G  |  1 t/m 20  |Zie SOLAS  |
 +\\ 
 +
 +//*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link [[http://​seafarers.msa.gov.cn/​InternationalPact/​InternationalFile/​SOLAS/​SOLAS%201974%20consolidated%20edition2004/​%E8%8B%B1%20SOLAS%20consolidated%20edition2004%20.pdf|Solas convention ]] wordt de PDF file met deze conventie geopend. Daarna komt men via scrollen bij de desbetreffende "​chapters"​.//​\\ ​
 +\\ 
 +
 +
 +**IMO resolutions/​circulars**\\ ​
 +
 +Verder zijn de volgende IMO resoluties/​circulaires van belang:​\\ ​
 +
 +|<100% 15% 70% 15%>|
 +^  Resolutie/ circulaire ​ ^omschrijving ​ ^  datum  |
 +|  [[http://​www.imo.org/​blast/​blastDataHelper.asp?​data_id=27128&​filename=A951(23).pdf|Resolution A.951(23) ]]  |Improved guidelines for marine portable fire extinguishers ​ |  5-12-2003 ​ |
 +\\  ​
 +
 +
 +**Regels klassenbureaus**\\ ​
 +Indien een klassenbureau aanvullende regels heeft m.b.t. genoemd onderwerp dient hier ook aan voldaan te worden.\\ ​
 +\\ 
 +
 +=== D - Kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde (D1)===
 +Voor de kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde gelden de volgende artikelen uit het schepenbesluit 1965 bijlage IV hoofdstuk E:\\ 
 +|<100% 10% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  65*  |Brandbluspompen,​ hoofdbrandblusleidingen,​ brandkranen en brandslangen aan boord van kleine vaartuigen ​ |
 +|  66*  |Vast aangebrachte brandblusinstallatie met gas als blusstof aan boord van kleine vaartuigen ​ |
 +|  67*  |Brandblusvoorzieningen in ruimten voor machines op kleine vaartuigen ​ |
 +|  69*  |Brandweerbijl ​ |
 +|  70*  |Constructie,​ brandwerendheid van schotten, dekken, wanden, beschietingen en plafonds ​ |
 +|  71*  |Voorzieningen voor ontsnapping op kleine vaartuigen ​ |
 +|  72*  |Bescherming van trappen in ruimten voor accommodatie,​ dienstruimten en controlestations op kleine vaartuigen. ​ |
 +|  73*  |Deuren in brandwerende schotten en luiken in brandwerende dekken op kleine vaartuigen ​ |
 +|  74*  |Ventilatie systemen op kleine vaartuigen ​ |
 +|  75*  |Beperking in het gebruik van brandbare materialen op kleine vaartuigen ​  |
 +|  76*  |Brandontdekkings- en brandalarminstallaties aan boord van kleine vaartuigen ​ |
 +\\ 
 +//*N.B. de bovengenoemde artikelen 65 t/m 76 uit het schepenbesluit 1965 kunnen worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men eerst artikel 65 te zien krijgt en door scrollen kan men de overige artikelen bekijken.\\ ​
 +[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002501/#​BijlageIV|schepenbesluit 1965 bijlage IV hoofdstuk E]]// \\ 
 +
 +\\ 
 +
 +=== E - Binnenvaart (E1) ===
 +
 +**Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 deel II **\\ 
 +
 +Voor de binnenvaart zijn de volgende artikelen uit het “Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 deel II van belang:​\\ ​
 +|<100% 15% ->|
 +^artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +^Hoofdstuk 10 Uitrusting ​ ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk10/​Artikel1003/​| ​ 10.03  ]]   ​|Draagbare blustoestellen ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk10/​Artikel1003a/​| 10.03a ​ ]]  |Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven, stuurhuizen en passagiersruimten ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk10/​Artikel1003b/​| ​ 10.03b ​ ]]  |Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers,​ ketelruimen en pompkamers |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk10/​Artikel1003c/​| ​ 10.03c ​  ​]] ​ |Vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van objecten ​ |
 +^Hoofdstuk 11 Veiligheid op de werkplek ​ ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk11/​Artikel1106/​| ​ 11.06   ​]] ​ |Uitgangen en nooduitgangen ​ |
 +^Hoofdstuk 15  Bijzondere bepalingen passagiersschepen ​ ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk15/​Artikel1512/​| ​ 15.12  ]]   ​|Brandbestrijding ​  |
 +^Hoofdstuk 22b Bijzondere bepalingen snelle schepen ​ ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk22b/​Artikel22b11/​| 22b.11 ​ ]]   ​|Brandbescherming en -bestrijding ​ |
 +\\ 
 +
 +** binnenvaartregeling (Technische eisen voor bunkerstations)**\\ ​
 +
 +In de binnenvaartregeling staan in bijlage 3.8 Technische eisen voor bunkerstations. In hoofdstuk 5 van deze bijlage worden de volgende artikelen over brandveiligheid genoemd:
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^   ​artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +^Hoofdstuk 5  "​Brandveiligheid" ​ ||
 +|  32*  |Vuur en onbeschermd licht  |
 +|  33*  |Brandblusvoorzieningen ​ |
 +|  34*  |Brandmeldinstallaties ​ |
 +^Hoofdstuk 6 “bescheiden aan boord” ​  ||
 +|  35*  |Documenten (lid f gaat over brandblusmiddelen) ​ |
 +|  36*  |Schriftelijke instructies (lid 4c gaat over brandbestrijding) ​ |
 +|  37*  |Verklaring bij brandblustoestellen ​ |
 +\\ 
 +//*N.B. de bovengenoemde artikelen 32 t/m 37 uit bijlage 3.8 van de binnenvaartregeling kunnen worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men start aan het begin van deze bijlage en door scrollen kan men de genoemde artikelen bekijken.\\ ​
 +[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025958/​Bijlage38/​|bijlage 3.8 van de binnenvaartregeling]]//​ \\ 
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Sectie ​ 2 ====
 +**Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. __onderhoud,​ inspectie en keuringen__ van branddetectie-apparatuur,​ alarminstallaties ​ en brandblusmiddelen/​installaties.**\\ ​
 +
 +
 +
 +=== A - Locaties aan de wal (A2) ===
 +
 +**Bouwbesluit 2012**\\ ​
 +|<100% 20% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling65/​Artikel620/​| BB art. 6.20]] ​   |Brandmeldinstallatie lid 7 en 8 |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling66/​Artikel623/​|BB art. 6.23]] ​       |Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan lid 5 |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel629/​|BB art. 6.29]] ​    ​|Droge blusleiding ​ lid 7 |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel630/​|BB art. 6.30]] ​      ​|Bluswatervoorziening ​ lid 4 |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel631/​|BB art. 6.31]] ​      ​|Blustoestellen ​ lid 4   |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0030461/​Hoofdstuk6/​Afdeling67/​Artikel632/​|BB art. 6.32]] ​    ​|Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem lid 1 en 2  |
 +\\ 
 +
 +Verder is er door de VEBON een branchenorm uitgegeven m.b.t. Veiligheidsaspecten voor “Blusinstallaties” 2de druk 2007\\ ​
 +Voor bediening en onderhoud zijn hoofdstuk 9 en 10 van deze branchenorm van belang.\\ ​
 +//N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link    [[http://​vebon.org/​Documenten/​0843.pdf|VEBON branchenorm]] wordt de PDF file met de VEBON branchenorm geopend// \\ 
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +**Controle en keuren van blusmiddelen **\\ 
 +Volgens de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor onderhoud van brandblusmiddelen “Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen” (REOB) mogen alleen bedrijven die gecertificeerd zijn volgens genoemde beoordelingsrichtlijn de hieronder genoemde blusmiddelen keuren en waarvan toepassing uitgebreide controle uitvoeren:​\\ ​
 +|<100% 70% 30% ->|
 +^omschrijving ​ ^bijbehorende NEN normen ​ |
 +|Draagbare en verrijdbare blusmiddelen ​ |NEN 2559 en 2659  |
 +|Platoprolbare slangen en vormvaste slanghaspels ​ |NEN 671-3  |
 +|Droge blusleidingen ​ |NEN 1594  |
 +\\ 
 +
 +N.B. Naast de hierboven genoemde keuring en uitgebreide controle dienen de bedrijven via een instructie met planning de blusmiddelen ook zelf regelmatig na te lopen (zie ISM/SMS, VCA etc.).\\ ​
 +Controlepunten voor bedrijfshulpverleners:​\\ ​
 +  * Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
 +  * Zijn de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd door een erkend bedrijf?
 +  * Zit de borging nog op de blusmiddelen?​
 +  * Zijn de gebruikersinstructies goed te lezen.
 +\\ \\ 
 +
 +
 +=== B - Voertuigen en machines (B2)===
 +Voor voertuigen en machines zijn er in Nederland geen specifieke wettelijke voorschriften m.b.t. bovenstaand onderwerp.\\ ​
 +
 +
 +=== C - Schepen (C2) ===
 +**Schepen waarop schepenwet- en regelgeving van toepassing is**\\ ​
 +N.B. Voor de toepassing van deze rijkswet wordt onder "​schip"​ begrepen een vaartuig, een sleepschip, een dok en elk ander dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestemming wordt gesleept (SW art. 1 lid 2)
 +
 +
 +
 +**Schepenbesluit 2004**\\ ​
 +
 +In het schepenbesluit 2004 wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:\\ 
 +
 +|<100% 20% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​  |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk2_1_Artikel9| SB art. 9  ]]   ​|Veiligheidsmanagement- en scheepsbeveiligingscertificaat (SOLAS)\\ Bij het veiligheidsmanagement certificaat wordt aangegeven: \\ “het veiligheidsmanagement certificaat behorende bij de ISM code” - Zie verder voor ISM hieronder. |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_1_Artikel37|SB art. 37]]  |Klassenregels ​ |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_2_Artikel40| SB art. 40]] -41  |Dit zijn artikelen m.b.t. de eisen i.v.m. het nationaal- en internationaal veiligheidscertificaat.\\ Hierbij wordt o.a. verwezen naar de van toepassing zijnde hoofdstukken II-1, II-2, III, IV, V en XII van het SOLAS verdrag (zie verder SOLAS regelgeving hieronder) ​ |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_3_Artikel49| SB art. 49]]    |Veiligheidsmanagement systeem (SOLAS)\\ Dit artikel verwijst naar de eisen van de ISM code. Zie verder hieronder. ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +**SOLAS ​ (International convention for the Safety Of Life At Sea)**\\ ​
 +
 +De basis voor onderhoud, inspectie en keuring van branddetectie-apparatuur,​ alarminstallaties en brandblusapparatuur/​-middelen/​-installaties is vastgelegd in de volgende SOLAS regelgeving:​\\ ​
 +|<100% 20% 10% 10% 60%>|
 +^chapter ​ ^  part  ^  regulation ​ ^omschrijving ​ |
 +|II-2  “Construction – Fire protection, fire detection and fire extinction”* ​ |  E  |  14  |“Operational readiness and maintenance” ​ |
 +|III “Life-saving appliances and arrangements”* ​ |  B section I  |  20  |“Operational readiness, maintenance and inspections” ​ |
 +|IX “Management for the safe operation of ships”* ​ |    |  1 t/m 6  |Hoofdzaken van “International Safety Management (ISM) code” ​ |
 +\\ 
 +//*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link [[http://​seafarers.msa.gov.cn/​InternationalPact/​InternationalFile/​SOLAS/​SOLAS%201974%20consolidated%20edition2004/​%E8%8B%B1%20SOLAS%20consolidated%20edition2004%20.pdf|Solas convention ]] wordt de PDF file met deze conventie geopend. Daarna komt men via scrollen bij de desbetreffende "​chapters"​.//​\\ ​
 +\\ 
 +
 +**ISM code**\\  ​
 +
 +Item 10 van hoofdstuk 5 van de ISM code heeft als onderwerp “Maintenance of the ship and equipment”. In de onderliggende artikelen staat het volgende:​\\ ​
 +
 +|<100% 15% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  10.1*  |The Company should establish procedures to ensure that the ship is maintained in conformity with the provisions of the relevant rules and regulations and with any additional requirements which may established by the company. ​ |
 +|  10.2*   |In meeting these requirements the company should ensure that:\\ 1. inspections are held at appropriate intervals;​\\ 2. any non conformity is reported, with its possible cause, if known;\\ 3. appropriate corrective action is taken; and\\ 4. records of these activities are maintained. ​ |
 +|  10.3*  |The company should establish procedures in its SMS to identify equipment and technical systems the \\ sudden operational failure of which may result in hazardous situations. The SMS should provide for specific measures aimed at promoting the reliability of such equipment or systems. These measures should include the  regular testing of stand-by arrangements and equipment or technical systems that are not in continuous use. |
 +|  10.4*  |The inspections mentioned in 10.2 as well as the measures referred to in 10.3 should be integrated into the ships operational maintenance routine ​ |
 +
 +//*N.B. via het aanklikken van de hierna volgende link komt men bij de [[http://​www.imo.org/​ourwork/​humanelement/​safetymanagement/​pages/​ismcode.aspx|ISM code ]] daarna via scrollen de desbetreffende bovengenoemde artikelen opzoeken// \\ 
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +Verder zijn de volgende IMO resoluties/​circulaires van belang:
 +
 +**IMO resolutions/​circulars**\\ ​
 +|<100% 20% 70% 10%>|
 +^  Resolutie/ circulaire ​ ^omschrijving ​ ^  datum  |
 +|  [[http://​www.imo.org/​blast/​blastDataHelper.asp?​data_id=27128&​filename=A951(23).pdf|Resolution A.951(23) ]]  |Improved guidelines for marine portable fire extinguishers ​ |  5-12-2003 ​ |
 +|  [[http://​www.imo.org/​blast/​blastDataHelper.asp?​data_id=8927&​filename=850.PDF|MSC/​Circ.850]] ​ |Guidelines for the maintenance and inspection of fire-protection systems and appliances| ​ 8-6-1998 ​ |
 +|  [[http://​www.mardep.gov.hk/​en/​msnote/​pdf/​msin0939anx1.pdf|MSC.1/​Circ.1318]] ​ |Guidelines for the maintenance and inspection of fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems ​ |  11-6-2009 ​ |
 +
 +**Regels klassenbureaus**\\ ​
 +Indien een klassenbureau aanvullende regels heeft m.b.t. genoemd onderwerp dient hier ook aan voldaan te worden\\ ​
 +
 + 
 +
 +
 +=== D - Kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde (D2) ===
 +Voor de kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde zijn geen specifieke voorschriften van toepassing m.b.t. onderhoud, inspectie en keuring van branddetectie-apparatuur,​ alarminstallaties en brandblusmiddelen/​installaties/​apparatuur. Hier dus zelfde regelgeving aanhouden als voor walinstallaties (zie hierboven).\\ ​
 +
 +=== E - Binnenvaart (E2) ===
 +Voor de binnenvaart zijn de volgende artikelen uit het “Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 van belang:​\\ ​
 +
 +|<100% 10% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk10/​Artikel1003/​| ​ 10.03  ]]   ​|Draagbare blustoestellen (lid 5) |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk10/​Artikel1003a/​| 10.03a ​ ]]  |Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven, stuurhuizen en passagiersruimten ​ (lid 6, 7 en 8) |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025973/​DeelII/​Hoofdstuk10/​Artikel1003b/​| ​ 10.03b ​ ]]  |Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers,​ ketelruimen en pompkamers (lid 9)|
 +\\ 
 +
 +** binnenvaartregeling (Technische eisen voor bunkerstations)**\\ ​
 +
 +In de binnenvaartregeling staan in bijlage 3.8 Technische eisen voor bunkerstations. In hoofdstuk 6 van deze bijlage worden de volgende artikelen over brandveiligheid genoemd:
 +
 +|<100% 10% ->|
 +^   ​artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +^Hoofdstuk 6 “bescheiden aan boord” ​  ||
 +|  35*  |Documenten (lid f gaat over brandblusmiddelen) ​ |
 +|  37*  |Verklaring bij brandblustoestellen ​ |
 +
 +//*N.B. de bovengenoemde artikelen 35 t/m 37 uit bijlage 3.8 van de binnenvaartregeling kunnen worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men start aan het begin van deze bijlage en door scrollen kan men de genoemde artikelen bekijken.\\ ​
 +[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0025958/​Bijlage38/​|bijlage 3.8 van de binnenvaartregeling]]//​ \\ 
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Sectie 3 ====
 +**Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. __noodplannen,​ vluchtwegen,​ nooduitgangen, ​ introductie,​ training, oefenen van brandbestrijding en overige specifieke maatregelen__**\\ ​
 +
 +
 +
 +=== A - Locaties aan de wal (A3) === 
 +
 +**Arbeidsomstandigheden**\\ ​
 +|<100% 20% ->|
 +^artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +^//​Arbeidsomstandighedenwet// ​ ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=3|AW art 3]]  |Arbobeleid (zie lid e en f)  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=6|AW art 6]]  |Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=8|AW art 8]]  |Voorlichting en onderricht (zie lid 1)  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=10|AW art 10]]  |Voorkomen van gevaar voor derden (zie lid 1)  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=11|AW art 11]]  |Algemene verplichting van de werknemers (zie inleiding en lid d en e)  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=12|AW art 12]]  |Samenwerking,​ overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad,​ de personeelsvertegenwoordiging en de  belanghebbende werknemers (zie lid 3)  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenwet/​article=15|AW art 15]]  |Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (zie lid 1, 2 en 3)  |
 +^//​Arbeidsomstandighedenbesluit// ​  ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=2.5c|AB art 2.5c]] ​ |Internnoodplan ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.6|AB art 3.6]]  |Vluchtwegen en nooduitgangen (zie voor dit item verder onder sectie 1)  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=3.7|AB art 3.7]]  |Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen ​ |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenbesluit/​article=4.7|AB art 4.7]]  |Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen ​ |
 +^//​Arbeidsomstandighedenregeling// ​ ||
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=arbeidsomstandighedenregeling/​article=2.0c|AR art 2.0c]] ​ |Internnoodplan ​  |
 +|[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0008587/​BijlageII/​|Bijlage II]]  |Behorende bij artikel 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling ​ |
 +\\ 
 +
 +N.B. m.b.t. Voor het opzetten van een Bedrijfshulpverlening voor locaties aan de wal kan men gebruik maken van de uitgave van de Stichting van de Arbeid “Handreiking Bedrijfshulpverlening” ​
 +
 +Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”\\ ​
 +
 +=== B - Voertuigen en machines (B3) ===
 +Voor voertuigen en machines zijn er in Nederland geen specifieke wettelijke voorschriften m.b.t. bovenstaand onderwerp.\\ ​
 +
 +
 +=== C - Schepen (C3) ===
 +Schepen waarop schepenwet- en regelgeving van toepassing is
 +N.B. Voor de toepassing van deze rijkswet wordt onder "​schip"​ begrepen een vaartuig, een sleepschip, een dok en elk ander dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestemming wordt gesleept ([[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0001876/#​HoofdstukI_Artikel1|SW art. 1 lid 2]])\\ ​
 +
 +**Schepenbesluit 2004**\\ ​
 +
 +In het schepenbesluit 2004 wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:\\ 
 +
 +
 +|<100% 20% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​  |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk2_1_Artikel9| SB art. 9  ]]   ​|Veiligheidsmanagement- en scheepsbeveiligingscertificaat (SOLAS)\\ Bij het veiligheidsmanagement certificaat wordt aangegeven: \\ “het veiligheidsmanagement certificaat behorende bij de ISM code” - Zie verder voor ISM hieronder. |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_1_Artikel37|SB art. 37]]  |Klassenregels ​ |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_2_Artikel40| SB art. 40]] -41  |Dit zijn artikelen m.b.t. de eisen i.v.m. het nationaal- en internationaal veiligheidscertificaat.\\ Hierbij wordt o.a. verwezen naar de van toepassing zijnde hoofdstukken II-1, II-2, III, IV, V en XII van het SOLAS verdrag (zie verder SOLAS regelgeving hieronder) ​ |
 +|  [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0016880/#​Hoofdstuk3_3_Artikel49| SB art. 49]]    |Veiligheidsmanagement systeem (SOLAS)\\ Dit artikel verwijst naar de eisen van de ISM code. Zie verder hieronder. ​ |
 +
 +\\ 
 +
 +
 +**STCW (Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst 1978)**\\ ​
 +
 +In het “Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst 1978” ​ wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:\\ 
 +
 +|<100% 10% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  regulation VI/1*  |Voorschrift VI/1. Verplichte minimumeisen betreffende de eisen voor zeevarenden inzake bekendheid met de materie, basisveiligheidstraining en onderricht in beveiliging ​ |
 +|  regulation VI/3*  |Voorschrift VI/3. Verplichte minimumeisen inzake de voortgezette opleiding in brandbestrijding (Dit voorschrift heeft betrekking tot zeevarenden die aangewezen zijn om leiding te geven aan werkzaamheden bij brandbestrijding dienen met goed gevolg een voortgezette opleiding te hebben gevolgd in brandbestrijdingsmethoden met bijzondere nadruk op organisatie,​ tactieken en commando'​s in overeenstemming met de bepalingen van sectie A-VI/3 van de STCW-Code en moeten voldoen aan de eisen van bekwaamheid die daarin zijn omschreven.) |
 +//*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link  [[http://​www.imo.org/​OurWork/​HumanElement/​TrainingCertification/​Documents/​33.pdf|STCW CONF. 2/33]] wordt de PDF file met de betreffende STCW CONVENTION geopend. Hierna komt men via scrollen bij de bovengenoemde artikelen.//​ \\
 +
 +
 +Zie verder ook opmerking over opleidingen onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”\\ ​  
 +
 +
 +**SOLAS ​ (International convention for the Safety Of Life At Sea)**\\ ​
 +
 +De basis voor het oefenen van brandbestrijding aan boord van schepen is vastgelegd in de volgende SOLAS regelgeving:​
 +
 +|<100% 20% 5% 10% 65%>|
 +^chapter ​ ^  part  ^  regulation ​ ^omschrijving ​ |
 +|II-2 “Construction – Fire protection,​\\ fire detection and fire extinction”* ​ |  E  |  15  |“Instructions,​ on-board training and drills” ​  |
 +|III “Life-saving appliances and\\ arrangements”* ​ |  B section 1  |  8   ​|“Muster list and emergency instructions” ​ |
 +|III “Life-saving appliances and\\ arrangements”* ​ |  B   ​section 1  |  19  |“Emergency training and drills” ​ |
 +|IX “Management for the safe\\ operation of ships”* ​ |   ​| ​ 1 t/m 6  |Hoofdzaken van “International Safety Management (ISM) code” | 
 +
 +//*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link [[http://​seafarers.msa.gov.cn/​InternationalPact/​InternationalFile/​SOLAS/​SOLAS%201974%20consolidated%20edition2004/​%E8%8B%B1%20SOLAS%20consolidated%20edition2004%20.pdf|Solas convention ]] wordt de PDF file met deze conventie geopend. Daarna komt men via scrollen bij de desbetreffende "​chapters"​.//​\\ ​
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +
 +**ISM code**\\  ​
 +
 +Item 8 van hoofdstuk 5 van de ISM code heeft als onderwerp “Emergency preparedness”.\\ In de onderliggende artikelen staat het volgende:​\\ ​
 +
 +|<100% 10% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  8.1*  |The Company should identify potential emergency shipboard situations and establish procedures to\\  respond to them.  |
 +|  8.2*  |The Company should establish programmes for drills and exercises to prepare for emergency action ​ |
 +|  8.3*  |The safety management system should provide for measures ensuring that the Company’s organisation can respond at any time to hazards, accidents and emergency situations involving its ships. ​ |
 +//*N.B. via het aanklikken van de hierna volgende link komt men bij de [[http://​www.imo.org/​ourwork/​humanelement/​safetymanagement/​pages/​ismcode.aspx|ISM code ]] daarna via scrollen de desbetreffende bovengenoemde artikelen opzoeken// \\ 
 +
 +
 +**Regels klassenbureaus**\\ ​
 +Indien een klassenbureau aanvullende regels heeft m.b.t. genoemd onderwerp dient hier ook aan voldaan te worden
 +
 +Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”\\ ​
 +
 +=== D - Kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde (D3) ===
 +Voor de kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde gelden de volgende artikelen uit het schepenbesluit 1965 bijlage XIA hoofdstuk D:\\ 
 +
 +|<100% 10% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  57*  |Instructies voor noodgevallen aan boord van kleine vaartuigen lid 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8  |
 +
 +
 +//*N.B. Het bovengenoemde artikel 57 uit het schepenbesluit 1965 kan worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men eerst artikel 54 te zien krijgt en door scrollen kan men artikel 57 opzoeken.\\ ​
 +[[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0002501/​geldigheidsdatum_20-09-2012#​BijlageXIA| schepenbesluit 1965 bijlage XIA hoofdstuk D]]// \\ 
 +
 +Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”\\  ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +=== E - Binnenvaart (E3) ===
 +Voor de binnenvaart zijn m.b.t. dit onderwerp geen specifieke artikelen opgenomen. Dus hier de artikelen uit de Arbo-regelgeving toepassen.\\ Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”\\ ​
 +
 +
 +=== Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw en de website "​Waterbouw.nl"​===
 +
 +**Introductie,​ informatie, opleidingen en veiligheidssignaleringen**\\ ​
 +N.B. Hieronder volgen de onderstaande verwijzingen naar andere delen van de Arbocatalogus Waterbouw en de website "​Waterbouw.nl"​ die te maken hebben met bovenstaande zaken:​\\ ​
 +  * [[waterbouw:​vgm_handboek_3_23#​Medewerkers|hoofdstuk 23 “Medewerkers”]] - algemene informatie over  “voorlichting (waaronder introductie),​ onderricht, cursussen en trainingen”. ​
 +  * In het “Handboek Veiligheids-signalisatie” zijn de volgende pagina’s van toepassing op bovenstaand onderwerp:​\\ \\    ​
 +    * [[waterbouw:​vluchtwegmarkering|Vluchtwegmarkering]]
 +    * [[waterbouw:​reddingsmarkering|Reddingsmarkering]]
 +    * [[waterbouw:​brandbestrijdingsmarkering|Brandbestrijdingsmarkering]]
 +  * Van het pakket aan "Arbo cursussen” die betrekking hebben op bovenstaand onderwerp vindt men na het aanklikken van de links informatie over onderstaande cursussen:​\\ \\ 
 +    * [[http://​www.waterbouw.nl/​algemeen/​cursus-basisveiligheid|“Basisveiligheid VCA”]]
 +    * [[http://​www.waterbouw.nl/​algemeen/​cursus-veiligheid-voor-leidinggevenden|“Veiligheid voor leidinggevenden VOL-VCA”]]
 +    * [[http://​www.waterbouw.nl/​algemeen/​cursus-basic-training|“Basic training”]]
 +    * [[http://​www.waterbouw.nl/​algemeen/​advanced-firefighting-stcw06|“Advanced Firefighting for Seafarers (STCW 06)”]]
 +
 +
 +
 +**Waterbouw Beleidsregels**\\  ​
 +
 +|<100% 20% ->|
 +^  artikel ​ ^omschrijving ​ |
 +|  [[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​Beleidsregel_3.5g_-2._Maatregelen_in_ruimten_waar_gevaar_bestaat_voor_verstikking,​_bedwelming_of_vergiftiging_dan_wel_brand_of_explosie|BR 3.5g-1/​2]] ​  ​|Onderzoek/​maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking,​ bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie.\\ N.B. In de Arbocatalogus Waterbouw wordt “Besloten ruimten” uitgebreid behandeld in hoofdstuk 21.6  |
 +|  [[waterbouw:​vgm_handboek_4_28#​beleidsregel_4.6_-6._Voorkomen_van_verstikking_of_bedwelming_bij_toepassing_van_kooldioxide|BR 4.6 -6.]]   ​|Voorkomen van verstikking of bedwelming bij toepassing van kooldioxide ​ |
 +\\ \\ 
  
waterbouw/vgm_handboek_4_34.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 21:40 door henk