Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Veiligheidsinstructieboekje Waterbouw

Sociale partners in de Waterbouw hebben reeds jaren het beheer over een veiligheidsboekje voor werknemers die werkzaam zijn in de Waterbouw. Deze veiligheidsinstructies worden uitgegeven als boekje zodat werknemers er in hun eigen werkomgeving over kunnen beschikken.

Bestellen: bestel hier de veiligheidsinstructieboekjes.

Achtergrond
Veiligheidsinstructies zijn één van de belangrijkste preventieve maatregelen die de werkgever moet nemen om de werknemer voldoende voor te lichten over de risico´s op de werkplek. Het moet niet alleen om algemene veiligheidsinstructies gaan, maar ook om specifieke veiligheidsinstructies die betrekking hebben op de feitelijke werkzaamheden die de werknemer doet. Het veiligheidsinstructieboekje voor de Waterbouw maakt samen met het handboek VGM, veiligheidssignalisatie en informatie over opleidingen deel uit van de Arbocatalogus voor de Waterbouw.

Vernieuwing veiligheidsinstructieboekje Waterbouw
Vanaf 2012 is er een nieuwe, gereviseerde, versie van het veiligheidsinstructieboekje in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Later zullen bij voldoende belangstelling meerdere vertalingen volgen in o.a. de Spaanse, Portugese, Franse en Duitse taal. Van de oude versie van het boekje zijn nog vertalingen beschikbaar in de Russische en Noorse taal als ook in het Hindi en Malayalam. De aanpassing van de inhoud van het boekje was nodig vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe tekst bevat een aantal veranderingen en aanvullingen die voortkomen uit de dagelijkse praktijk in de Waterbouw. Met de huidige inzichten over vormgeving, taalgebruik en beeldmateriaal kan het boekje weer jaren vooruit. Eén ding is niet veranderd en dat is de afmeting. Voorop staat dat de gebruiker het boekje makkelijk moet kunnen meenemen, in bijvoorbeeld een overall of binnenzak van een jasje! Hoewel gestreefd is naar een zo’n breed mogelijke opzet, pretendeert dit boekje niet volledig te zijn. Deze leidraad zal met gezond verstand moeten worden gelezen.

waterbouw/veiligheidsinstructies.txt · Laatst gewijzigd: 2024/04/30 15:07 door wikiadmin