Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Gebruikte afkortingen in de Arbocatalogus WaterbouwAfkorting Omschrijving
AB = ArboBesluit
Abomafoon = Info bladen
Aboma/ Keboma
AI blad = Arbo-instructiebladen
ATC = Arbo Thema Cahiers
van SDU
AR = ArboRegelingen
art. = artikel
AW = ArboWet
BadS = Bekendmaking aan de Scheepvaart
BR = Arbo Beleidsregels 1
RR.VZ = Beleidsregel veiligheid zeeschepen
BS = Besluit stralingsberscherming
BsB = Binnenschepenbesluit
CPR = Richtlijnen Commissie Preventie van Rampen
CROW = Info/regelgeving m.b.t. werken in of met verontreinigde grond
KEW = Kernenergiewet
NEN-[EN] etc = Normalisatiebladen
NEN-ISO etc = Normalisatiebladen (klimaat)
NVN-ISO/TR = Voorloop Normalisatiebladen (klimaat)
PGS = Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen VROM 2
RHB = Regeling hoogactieve bronnen
ROS Rijn = Reglement onderzoek schepen
RPR = Rijnvaartpolitiereglement
SB = Schepen Besluit
SZW = Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VEBON = Branchevereniging brandblusinstallaties
VCA = Zorgsysteem
VLG/ADR = Vervoersregels voor bepaalde stoffen
WvW = Wegen Verkeers Wet

1 Bij de goedkeuring van de Arbocatalogus zijn de Arbobeleidsregels vanuit de overheid voor onze branche vervallen. Wij hebben echter de meeste van deze beleidsregels opgenomen in onze Arbocatalogus onder bijlage 28. Voor het “up to date” houden van deze beleidsregels is de branchevereniging nu zelf verantwoordelijk.

2 n.b. De CPR richtlijnen zijn vervangen door PGS richtlijnen. De CPR wordt hier nog genoemd omdat er in de CPR7 over explosieven nog bruikbare informatie staat.waterbouw/afkortingen.txt · Laatst gewijzigd: 2014/04/23 18:55 door henk