Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bijlage 29 Protocol "Arbeidsgezondheidskundig onderzoek"


Tabel M5.1 Protocol "Arbeidsgezondheidskundig onderzoek"

Keuringsitem A
(1T t/m 3T)
B
(adem
bescherming)
C
(buitenlucht
onafhankelijke
ademlucht)
Onderzoek naar chronische huidaandoeningen, met name op handen, voeten en gelaat X
Onderzoek naar allergie van huid en luchtwegen X
Onderzoek naar longfunctie, in verband met ademhalingsbescherming X
Onderzoek naar astma en COPD, in verband met ademhalingsbescherming X
Onderzoek naar de toepasbaarheid van de ademhalingsbescherming (bijvoorbeeld door hinder van baard, bril of afwijkende vorm van het gelaat) X
Onderzoek naar de reukfunctie, in verband met alertheid op onverwachte verontreinigingen, veranderingen of toename van geur X
Uitvoering van biometrische bepalingen:
lengte/gewicht, bloeddruk, urineonderzoek (eiwit, glucose, bloed), bloedonderzoek (lever-, nierfunctie en de bloedcellen - VBK)
X
Onderzoek naar gehoorfunctie door middel van audiogram X
Onderzoek naar gezichtsvermogen door middel van visustest X
Vermogen om kleuren goe te zien, in verband met alertheid op onverweachte verontreinigingen en veranderingen van kleur X
Lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts X
Gesprek met bedrijfsarts X
Geen zoutarm dieet, in verband met uitdroging ten gevolge van heat stress X
Rust ECG X
Uitvoeren van inspanningstest ten behoeve van conditiemeting X
waterbouw/vgm_handboek_4_29.txt · Laatst gewijzigd: 2014/04/22 14:32 door henk