Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bijlage 25


Gebruik van checklijst "5xbeter" bij blootstelling aan lasrookchecklijst "5xbeter"

Tot 1 april 2010 kon gebruik worden gemaakt van de “Praktijkrichtlijn Lassen” om te beoordelen of er werd voldaan aan de grenswaarde. De praktijkrichtlijn is, met het verlagen van de grenswaarde in 2010, vervallen. De opstellers van de bovengenoemde richtlijn zijn de werkgeversorganisaties en vakbonden in de Metaalbewerking en Metalelektro. Zij hebben naar aanleiding van de verscherpte regels m.b.t. grenswaarde van lasrook de bovengenoemde richtlijn niet aangepast of vernieuwd maar hebben een compleet nieuwe digitale oplossing bedacht om te controleren of men voldoet aan de nieuwe grenswaarde voor lasrook. Deze vorm, die loopt via een checklijst onder de naam “5 x Beter”, is onderdeel van de Arbocatalogus van de bovengenoemde werkgevers en werknemers organisatie. De “5 x Beter” checklijst is zo opgebouwd dat men geen uitgebreide metingen hoeft uit te laten voeren. Men vult alleen gegevens in over de te gebruiken las- en snijprocessen en de omstandigheden waaronder de lasser(s) werken in een bepaalde situatie.
Bij elk verbeterpunt wordt direct aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Na het invoeren van alle gegevens krijgt men antwoord op de vraag of men wel of niet voldoet aan de grenswaarde van lasrook. Indien men niet voldoet aan de grenswaarde voor lasrook krijgt men via een plan van aanpak advies over de aan te brengen verbeteringen. Deze vorm is erg praktisch en voldoet aan de eisen van de Arbowet. De checklijst is van toepassing voor de meest voorkomende las- en snijprocessen.
De “5xbeter” checklijst (zie www.5xbeter.nl) is opgezet door en voor de sector Metaal en Metalelektro maar is ook toegankelijk voor bedrijven uit andere sectoren. Wij adviseren de bedrijven in de Waterbouw om ook gebruik te maken van bovengenoemde checklijst.

Brief met bevestiging m.b.t. het gebruik van de checklijst "5xbeter"

Hieronder volgt de brief met de bevestiging van de “Projectgroep Plan van Aanpak Arbo Metaalbewerking en Metalektro” dat wij deze checklijst mogen gebruiken:

waterbouw/vgm_handboek_4_25.txt · Laatst gewijzigd: 2014/04/22 12:10 door henk