Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen
Naar inhoudsopgave, inleiding, instructie, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10, 11 , 12

4 Gebodssignalering

(Mandatory signs)

Pictogram Product code
(maten in mm.)
Toepassing
Area of implementation
Binnen-
vaart
Inland shipping
Zeevaart
Sea-going vessels
S.0MG05.A.PE.2
(150×150)

IMO
(Photoluminescent)
Bij gesloten reddingsboten aanbrengen aan binnenzijde van hatches.

For closed lifeboats place on inside of hatches.
V-tje
{{waterbouw:mm_1502_en.png?nolink| S.0MG04.A.PE.2
(150×150)

IMO
(Photoluminescent)
Bij gesloten reddingsboten aanbrengen aan binnenzijde nabij handgreep om te vieren. Bij open reddingsboten aanbrengen nabij rem van lier.

For closed lifeboats place on inside near grip for lowering the boat. For open lifeboats place near the winch stop.
V-tje
S.0MG18.A.PE.2
(150×150)

IMO
(Photoluminescent)
Aanbrengen nabij handgreep om strijkbaar reddingsvlot te vieren.

Place near grip for lowering the life raft.
V-tje
S.0MG17.A.PE.2
(150×150)

IMO
(Photoluminescent)
Aanbrengen nabij handgreep om hulpverleningsboot te vieren.

Place near grip for lowering rescue boat.
V-tje
S.0MG19.A.PE.2
(150×150)

IMO
(Photoluminescent)
Aanbrengen op reddingsboot nabij ‘release falls’.

Place on lifeboat near ‘release falls’.
V-tje
S.0MG20.A.PE.2
(150×150)

IMO
(Photoluminescent)
Aanbrengen op davit nabij ‘release gripes’.

Place on davit near ‘release gripes’.
V-tje
S.0MG21.A.PE.2
(150×150)

IMO
(Photoluminescent)
Aanbrengen in reddingsboot met vrije val.

Place in free-fall lifeboat.
V-tje
S.0MG02.A.PE.2
(150×150)
S.0MG06.A.PE.2
(150×150)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen op waterdichte deuren welke tijdens de vaart gesloten dienen te blijven.

Fix on watertight doors that must be kept closed at sea.
blokje blokje
S.0MG15.A.PE.2
(150×150)
S.0MG16.A.PE.2
(150×150)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen op brandvertragende deuren welke gesloten dienen te blijven.

Fix on fire doors that must be kept closed.
blokje blokje
3421.01 (ø90)
3422.01 (ø200)
3423.01 (ø300)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op plaatsen met schadelijke dampen waar de adembescherming verplicht is.

Place in areas where hazardous fumes make breathing apparatus compulsory.
V-tje V-tje
3421.02 (ø90)
3422.02 (ø200)
3423.02 (ø300)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op plaatsen met gevaar van vallende en/of wegvliegende voorwerpen, b.v. op kraankolommen, onder kraan, in pompkamers, enz.

Place in areas where there is danger of falling and/or escaping objects, e.g. on crane columns, below crane, in pump rooms etc.
V-tje V-tje
3421.03 (ø90)
3422.03 (ø200)
3423.03 (ø300)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen bij/op die machines waarbij de mogelijkheid bestaat van rondvliegende deeltjes.

Fix on/near machines that present the possibility of small particles being hurled around.
V-tje V-tje
3421.04 (ø90)
3422.04 (ø200)
3423.04 (ø300)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen bij toegangen naar ruimtes waar het geluidsniveau van 85 dB (A) wordt overschreden, b.v. bij toegang naar een machinekamer. Aanbrengen bij machines b.v. slijpmachine die bij gebruik de 85dB (A) overschrijden.

Place at entrance points to rooms where the noise level exceeds 85 dB (A), e.g. at the entrance to an engine room. Place by machines such as grinding machines that exceed 85dB (A) when in use.
V-tje V-tje
3421.05 (ø90)
3422.05 (ø200)
3423.05 (ø300)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op die plaatsen waar het dragen van handschoenen verplicht is b.v. waar gewerkt wordt met draden, chemicaliën, enz.

Place in areas where gloves must be worn e.g. where the work involves wires, chemicals, etc.
V-tje V-tje
3421.06 (ø90)
3422.06 (ø200)
3423.06 (ø300)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op b.v. deur naar dek vanuit kleedruimte.

Place on doors, e.g. leading from changing room to deck.
V-tje V-tje
3421.09 (ø90)
3422.09 (ø200)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op die plaatsen waar valbeveiliging gedragen worden.

Place in areas where a safety harness must be worn.
V-tje V-tje
3421.10 (ø90)
3422.10 (ø200)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op plaats waar gewerkt wordt met spattende gevaarlijke vloeistoffen.

Place where the work involves splashing hazardous liquids.
V-tje V-tje
3421.16 (ø90)
3422.16 (ø200)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op plaatsen met stof.

Place in areas with dust.
V-tje V-tje
3422.25 (ø200)

ARBO
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen b.v. bij ingang machinekamer, werkplek chemicaliën, laswerkplaats, enz.

Place at entrances, e.g. leading to engine room, chemicals workshop, welding workshop, etc.
V-tje V-tje
3422.87 (ø200)

ARBO
(Polypropyleen)
Aanbrengen bij machines waarbij het niet gebruiken van afscherming gevaar kan opleveren.

Place by machines where failure to use guards presents risk of injury.
V-tje V-tje
S.0MG08.A.PE.2
(150×150)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen nabij plaatsen die vrij gehouden dienen te worden.

Place near locations that must be kept clear.
blokje
S.0MG51.A.PE.2
(150×150)
S.0MG09.A.PE.2
(150×150)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen op vluchtluiken welke altijd vrijgehouden moeten worden.

Fix to escape hatches that must be kept clear at all times.
V-tje V-tje
S.0MG07.A.PE.2
(150×150)
S.0MG29.A.PE.2
(150×150)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen op vluchtdeuren welke altijd vrijgehouden moeten worden.

Fix to emergency doors that must be kept clear at all times.
V-tje V-tje
S.0MG10.A.PE.2
(150×150)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen b.v. bij staatsietrap.

Place by e.g. gangway.
blokje
S.0MG13.A.PE.2
(150×150)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen op waterdichte deuren welke op afstand bediend worden b.v. in hoppergang.

Fix to watertight doors that are operated by remote control, e.g. in hopper passage.
blokje
S.0MG62.A.PE.2
(150×200)
S.0MG73.A.PE.2
(150×200)

DDA
(Photoluminescent)
Aanbrengen op de toegang tot, en in ruimten met een vaste brandblusinstallatie met CO2 als blusstof.

Place at the entrance to and in rooms with a sprinkler system using CO2 as extinguishing agent.
V-tje V-tje
S.0MG68.A.PE.2
(300×400)
S.0MG69.A.PE.2
(300×400)

DDA
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen op aflos-, werkboten op plaatsen waar wordt overgestapt.

Place at transfer locations on crew tenders, workboats and small vessels in case of embarking and disembarking activities.
blokje blokje
S.0MG67.A.PE.2
(150×200)

DDA
(Polypropyleen)
(Polypropylene)
Aanbrengen in accommodatie op plaatsen waar mensen slapen.

Place in accommodation where people are sleeping.
blokje
waterbouw/gebodssignalering.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/19 18:42 door henk