Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen
Detailonderwerpen van specifieke groepen3 Algemene items3a - Basiselementen van een Veiligheidsmanagementsysteem

3b - Brand, explosie en blikseminslag

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
Brand, brandpreventie en brandbestrijding
Explosiegevaar
Blikseminslag


3c - Gevaarlijke stoffen

3e - Veiligheidssignalering

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
Veiligheidssignalering - ( n.b. algemeen deel in Handboek VGM)
Veiligheidssignalisatie - (N.B. Specificaties in het deel “Veiligheidssignalisatie”van de 'Arbocatalogus Waterbouw')


3f - Omgevingsfactoren:klimaat, ventilatie, geluid en verlichting

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
klimaat
Ventilatie
Geluid
Verlichting
Stralingen


4 Algemene Technische items


4a - Arbeidsmiddelen

4b - Elektriciteit

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
Elektriciteit (algemeen)
Energie aanvoer (elektriciteit, brandstof, gas en zuurstof)


4e - Werken c.q. zich begeven op hoogte

5 Werknemers gerelateerde items


5b - Informatievoorziening (introductie, voorlichting, onderricht)

5j - Valgevaar

5k - Veilig aan- en van boord komen

6 Kantoor, werkplaats, magazijn gerelateerde items

Zie voor items m.b.t. werknemers in het kantoor, werkplaats, magazijn de matrix "werknemers gerelateerde zaken"


6a - RI&E kantoor

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
RI&E project
Dit is een rechtstreekse verwijzing naar het RI&E deel van hoofdstuk 10
Risicobeheersing en riskmanagement
Dit is het begin van de paragraaf over “Risicobeheersing en riskmanagement” met alle informatie over de RI&E incl. een samenvatting van deze paragraaf.


6b - Noodorganisatie aan de wal

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
Noodorganisatie aan de wal
Dit is een rechtstreekse verwijzing naar de noodorganisatie aan de wal hetgeen een deel is van paragraaf
10.4 “Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf”
Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf
Dit is het begin van de paragraaf over “Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf” (aan de wal en aan boord) met alle informatie over
noodorganisaties incl. een samenvatting van deze paragraaf.


7 Project gerelateerde items


Zie voor items m.b.t. werknemers op het project de matrix "werknemers gerelateerde zaken"


7b - RI&E project

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
RI&E project
Dit is een rechtstreekse verwijzing naar het RI&E deel van hoofdstuk 10
Risicobeheersing en riskmanagement
Dit is het begin van de paragraaf over “Risicobeheersing en riskmanagement” met alle informatie over de RI&E incl. een samenvatting van deze paragraaf.
N.B. zie voor de RI&E op het project de V&G-, VGM- en projectplannen in de matrix hieronder


7c - Projectplan

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
In paragraaf 10.2 vindt men informatie over de volgende plannen die betrekking hebben op een project:
* V&G-plannen
* VGM-projectplannen
* projectplannen


7f - Samenwerking meerdere werkgevers

7i - Energieaanvoer (Elektriciteit, brandstof, gas en zuurstof)

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
Energie aanvoer [elektriciteit, brandstof, gas en zuurstof]
Bunkeren


8 Materieel gerelateerde items


Zie voor items m.b.t. werknemers op het materieel de matrix "werknemers gerelateerde zaken"

8a - RI&E materieel

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
RI&E materieel
Dit is een rechtstreekse verwijzing naar het RI&E deel van hoofdstuk 10
Risicobeheersing en riskmanagement
Dit is het begin van de paragraaf over “Risicobeheersing en riskmanagement” met alle informatie over de RI&E incl. een samenvatting van deze paragraaf.


8b - Reparatieplannen voor materieel

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
Reparatieplannen en RI&E
Zie ook projectplan
N.B. Omdat een grote reparatie een project is kan men de verdere specificaties van het projectplan ook gebruiken voor reparatieplannen


8d - Noodorganisatie aan boord

Omschrijving van detailonderwerpen van bovengenoemde groep
Noodorganisatie aan boord
Dit is een rechtstreekse verwijzing naar de noodorganisatie aan boord hetgeen een deel is van paragraaf
10.4 “Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf”
Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf
Dit is het begin van de paragraaf over “Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf” (aan de wal en aan boord) met alle informatie over
noodorganisaties incl. een samenvatting van deze paragraaf.


8e - Hoofdmaterieel

N.B. Onder hoofdmaterieel wordt onder andere het volgende materieel gerekend:

 • Zuigers

  • Hopperzuigers
  • Cutterzuigers
  • Profielzuigers
  • Bakkenzuigers
  • Milieuzuigers
 • Boosterstations
 • Beunschepen
 • Lepelkraanbaggerpontons (Backhoe)
 • Overige kraanbaggerpontons/schepen
 • Emmermolens
 • Waterinjectievaartuigen
 • Steenstorters

Deze materieelitems zijn te vinden in hoofdstuk 18 "Materieel"


8f - Hulpmaterieel

N.B. Onder hulpmaterieel wordt onder andere het volgende materieel gerekend:

 • Bunker- en transportbakken
 • Drijvend hulp/hijsmaterieel

  • Multicats
  • Bokkebakken
  • Draaikraanpontons
 • Surveyboten
 • Werkboten en personeelsvaartuigen

Deze materieelitems worden behandeld in hoofdstuk 18 "Materieel"


8h - Leidingmaterieel

10 Specifieke activiteiten


10c - Werken in of met verontreinigde grond

waterbouw/verwijzingsmatrices.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/27 08:51 door henk